Географія. Міні-довідник. ЗНО

Географія. Міні-довідник. ЗНО

Матеріал довідника викладено згідно з програмою зовнішнього незалежного оцінювання з географії та розподілено на п’ять тематичних розділів: «Загальна географія», «Географія материків і океанів», «Фізична географія України», «Економічна і соціальна географія України», «Економічна і соціальна географія світу».

Для абітурієнтів, учнів 11 класу, вчителів географії.

Загальна географія

Географія як наука. Розвиток географічних досліджень

Способи зображення Землі

Літосфера та рельєф

Атмосфера та клімат

Гідросфера

Біосфера

Географічна оболонка. Загальні закономірності природи Землі

Географія материків та океанів

Материки. Африка

Материки. Австралія

Материки. Південна Америка

Материки. Антарктида

Материки. Північна Америка

Материки. Євразія

Океани. Тихий океан

Океани. Атлантичний океан

Океани. Індійський океан

Океани. Північний Льодовитий океан

Фізична географія України

Географічне положення, формування території України. Загальні відомості про Україну

Рельєф

Кліматичні умови та ресурси України

Внутрішні води та водні ресурси України

Ґрунти. Рослинний покрив. Тваринний світ України

Природно-територіальні комплекси

Природні комплекси рівнин

Гірські природні комплекси

Природні комплекси морів

Використання та охорона природних умов і природних ресурсів. Геоекологічна ситуація в Україні

Економічна та соціальна географія України

Економічна та соціальна географія як наука

Населення України

Система розселення і розвиток поселень

Трудові ресурси та зайнятість населення

Загальна характеристика господарства України. Економічний потенціал України. Промисловість

Паливна промисловість

Електроенергетика

Металургійна промисловість

Машинобудування та металообробна промисловість

Хімічна промисловість

Лісова промисловість

Промисловість будівельних матеріалів

Легка промисловість. Художні промисли України

Харчова промисловість

Сільське господарство

Соціальна сфера

Транспорт і зовнішні економічні зв’язки

Економіко-географічні райони України

Донецький економічний район

Придніпровський економічний район

Північно-Східний економічний район

Столичний економічний район

Причорноморський економічний район

Карпатський економічний район

Подільський економічний район

Північно-Західний економічний район

Центральний економічний район

Економічна та соціальна географія світу

Сучасна політична карта світу

Населення світу

Географія світових природних ресурсів

Світове господарство

Географія промисловості світу

Світова паливно-енергетична система

Чорна та кольорова металургія, основні райони розвитку та розміщення цих галузей

Машинобудування світу та географія основних галузей

Хімічна промисловість

Лісова та деревообробна промисловість

Легка промисловість

Сільське господарство

Географія транспорту

Міжнародні економічні зв’язки

Міжнародний туризм та його різновиди

Глобальні проблеми людства

Регіони та країни світу. Країни Європи

Регіони та країни світу. Країни Західної Європи

Регіони та країни світу. Країни Центральної та Східної Європи

Регіони та країни світу. Країни Азії

Регіони та країни світу. Країни Америки

Регіони та країни світу. Країни Африки

Регіони та країни світу. Австралія та Океанія