Книги та підручники з історії України та всесвітньої історії

Історія України навчальний посібник В.Ф. Верстюк

Новітня історія України. Навчально-методичний посібник

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх факультетів з Історії України

Історія України курс лекцій - для студентів економічного та торговельного профілю - 2009

Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн ХХ століття

Опорний конспект лекцій з дисципліни „Історія України” для студентів І курсів усіх спеціальностей

Історія української літератури ХІ–ХVIII ст. (Для студентів спеціальності «Літературна творчість; українська мова і література»)

Історія української культури. Конспект лекцій

100 ключових подій української історії

Поле битви – Україна. Від «володарів степу» до «кіборгів». Воєнна історія України від давнини до сьогодення

Історія з грифом «Секретно». Таємниці українського минулого з архівів КГБ

Історія з грифом «Секретно». Таємниці українського минулого з архівів КГБ. Нові сюжети

Україна: історія. Субтельний Орест (укр.)

Украина: история. Субтельный Орест (рус.)

Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності

Російська революція 1917 року: Новий погляд

Донбас і Крим в економічному, суспільно-політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, перспективи

Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього

Історія української мови

Русь-Малоросія-Україна: назва і територія

Слобідська Україна та формування українсько-російського кордону

АД 242. Історія мужності, братерства та самопожертви

Захват і біль битви. Перша світова у 211 епізодах

Повсякденне життя етнічних меншин радянської України у міжвоєнну добу

Історія України-Русі, Том 1

Історія України-Русі, Том 2. Частина 1

Історія України-Русі, Том 2. Частина 2

Історія України-Русі, Том 3. Частина 1

Історія України-Русі, Том 3. Частина 2

Історія держави і права зарубіжних країн

Історія України нового часу в сучасній шкільній освіті

Холодний Яр. Горліс-Горський Юрій

Последняя империя. Падение Советского Союза

Органи етнополітичного регулювання в контексті політики коренізації: український досвід

Історія України. Навчальний посібник. Микола Лазарович

Історія торгівлі, податків та мита - Тези доповідей

Всесвітня історія: довідник школяра та студента

Український Гетьманат: нариси історії національного державотворення XVII-XVIII ст. - Книга Перша

Український Гетьманат: нариси історії національного державотворення XVII-XVIII ст. - Книга Друга

Історія української культури. Навчальний посібник. Передерій І. Г. 2015

Історія української культури. Навчальний посібник. Пальм Н. Д. 2013

Історія української культури. Навчальний посібник. Перегуда Є. В. 2011

25 перемог України

Практичний довідник

Первісна історія України

Новітня історія України - XX ст.

Історія світової цивілізації - Юрій Павленко - 2001

Історія України - Основні дати, події, коментарі - 2008

"Русь" - "Мала Русь" - "Україна" - 2009

Історія України: соціально-політичний аспект - 2003

Історія України - Навчальний посібник - А. І. Чуткий

«Міфи України» - 2003

Історія України - Соціально-політичні аспекти - 2003

Історія українського суспільства - 2011

Видатні Українці: Довідник - 2010

Історія України - модульний курс - 2009

Мала історія України - 2007

Історія України в особах - Литовсько-польська доба - 1997

Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східнослов'янських націй - 1964

Серія "Великі українці" - Богдан Хмельницький - 2007

Морські війни українських козаків - Перемоги укрїнської зброї - 2007

Україна: між перемогами і поразками - Роздуми на теми вітчизняної історії - 2008

Серія "Великі українці" - Степан Бандера - 2009

Українська Історія - Оповідання з історії України - 1993

Павло Скоропадський - Останній гетьман України - 2008

Радянські органи державної безпеки в Україні (1918–1991 рр.): історія, структура, функції - 2014

Історія сучасного світу

Історія України та українських козаків - Енгель Й.-Х.

Крим: шлях крізь віки - Історія у запитаннях і відповідях - 2014

Регіональна історія України - Збірник наукових статей - 2014

Нариси воєнно-політичної історії України - Атаманенко В. - 2014

Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття - П. С. Гончарук - 2009

Історія України - Навчальний посібник - В. Б. Гарін

Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст.

Козацький міф - Історія та націєтворення в епоху імперій - Сергій Плохій

Хрестоматія - наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення - В. А. Смолій

Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки (1492–1918 рр.) - О. С. Акунін

Навчальний посібник Історія України - Танцюра В. І.

Шпори з історії - Держави і права України

Історія України та всесвітня історія швидка підготовка для школярів

Новий довідник історії України

Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

Велика Історія України - Микола Голубець

Історія України з давніх давен до сьогодення

Довідник з історії України М. Котляр, С. Кульчицький

Малий словник історії України

Історія України довідник

Довідник школяра і студента Всесвітня історія

Історія України сучасне бачення

Михайло Грушевський "Історія України"

Орест Субтельний "Історія України"

О. Д. Бойко - Посібник "Історія України" 2002р.

Білоцерківський В. Я. - Історія України : Навчальний посібник

Оповiдання про славне Вiйсько Запорозьке Низове

Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі - Олена Апанович

Дан Берест "Витоки Козацтва"

Історія України з давнини до початку XXI століття

Історія України - посібник Г. Д. Темка, Л. С. Тупчієнка

Історія України (Курс Лекцій)

Всесвітня історія - Крип'якевич

Історія середніх віків (Лекції)

Всесвітня історія ХХ століття - довідник

Історія Росії - Від найдавніших часів до наших днів - Микола Вітенко

Історія України Словник-довідник