Історія України - 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Орієнтовне календарно-тематичне планування. Історія України. 8 клас.

Урок № 1 (1*). Вступ

Розділ I. Українські землі в XVI ст.

Урок № 2 (2—4*). Соціальна структура українського суспільства та економічне життя

Урок № 3 (5—6*). Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель

Урок № 4 (7—9*). Виникнення українського козацтва та перших січей

Урок № 5 (10—12*). Військо Запорозьке. Перші козацькі повстання

Урок № 6 (13*). Практичне заняття «Повсякденне життя представників основних верств суспільства»

Урок № 7 (14*). Церковне життя в XVI ст.

Урок № 8 (15—16*). Культура України в XVI ст. Розвиток української мови, освіти, книговидання і літописання

Урок № 9 (17—18*). Культура України в XVI ст. Архітектура, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво

Урок № 10 (19*). Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом I «Українські землі в XVI ст.»

Розділ II. Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.

Урок № 11 (20—21*). Берестейська унія 1596 р.

Урок № 12 (22—23*). Соціально-економічний розвиток українських земель

Урок № 13 (24—25*). Кримське ханство

Урок № 14 (26—27*). Боротьба українського козацтва з чужоземними загарбниками. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний

Урок № 15 (28*). Практичне заняття «Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва»

Урок № 16 (29—30*). Церковне життя в першій половині XVII ст.

Урок № 17 (31—33*). Козацько-селянські повстання 20—30-х рр. XVII ст.

Урок № 18 (34*). Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Освіта, літописання, література, книговидання

Урок № 19 (35*). Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Театр, музика, архітектура та образотворче мистецтво

Урок № 20 (36*). Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом II «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.»

Розділ III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Урок № 21 (37—38*). Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Події 1648—1649 рр.

Урок № 22 (39—40*). Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького

Урок № 23 (41—42*). Воєнно-політичні події 1650—1653 рр.

Урок № 24 (43—44*). Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин

Урок № 25 (45—46*). Воєнно-політичні події 1654—1657 рр.

Урок № 26 (47*). Практичне заняття «Богдан Хмельницький як політик і людина»

Урок № 27 (48—49*). Наш край у роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

Урок № 28 (50*). Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом III «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»

Розділ IV. Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.

Урок № 29 (51*). Гетьманування І. Виговського. Початок Руїни

Урок № 30 (52*). Розкол козацької України. Андрусівське перемир’я

Урок № 31 (53—54*). Україна у 60—80-ті рр. XVII ст.

Урок № 32 (55—56*). Правобережне козацтво в останній чверті XVII ст. Закріплення розподілу Української козацької держави між Московським царством і Річчю Посполитою

Урок № 33 (57—58*). Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман І. Сірко

Урок № 34 (59*). Практичне заняття «Руїна: причини і наслідки»

Урок № 35 (60—61*). Лівобережна Гетьманщина наприкінці XVII ст. Початок гетьманування І. Мазепи

Урок № 36 (62—64*). Північна війна Московської держави зі Швецією та Україна. Повстання С. Палія. Виступ гетьмана І. Мазепи проти царської влади

Урок № 37 (65—66*). Гетьман П. Орлик і його Конституція. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні

Урок № 38 (67—68*). Церковне життя. Культура наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Урок № 39 (69—70*). Наш край наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

Урок № 40 (71*). Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом ІV «Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.»

Розділ V. Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.

Урок № 41 (72—73*). Посилення колоніальної політики Російської імперії

Урок № 42 (75—77*). Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини

Урок № 43 (78—80*). Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі

Урок № 44 (81—83*). Національно-визвольна боротьба українського народу

Урок № 45 (84—85*). Правобережжя та західноукраїнські землі в останній чверті XVIII ст.

Урок № 46 (86—87*). Культура українських земель у другій половині XVIII ст. Освіта і книгодрукування, література, розвиток природничих наук

Урок № 47 (88—89*). Культура українських земель у другій половині XVIII ст. Архітектура, образотворче мистецтво, музика

Урок № 48 (90—91*). Практичне заняття «Козацькі літописи XVII—XVIII ст. як історичні джерела»

Урок № 49 (92—93*). Наш край у 20—90-х рр. XVIII ст.

Урок № 50 (94*). Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом V «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.»

Урок № 51 (95*). Узагальнення знань до курсу «Україна в Ранньомодерну добу та її внесок у загальноєвропейську спадщину»Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.