Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 38 (67—68*). Церковне життя. Культура наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Мета: визначити особливості розвитку української культури наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.; розповісти про основні здобутки української культури цієї доби, видатних представників української культури; удосконалювати набуті знання й уміння; формувати естетичні уявлення учнів і почуття гордості культурними досягненнями у складних умовах.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, зображення історичних пам'яток.

Основні терміни та поняття: українське (козацьке) бароко, фортифікаційне будівництво, вертеп. Основні дати та події: 1686 р.— підпорядкування Православної церкви на українських землях Російській православній церкві; 1701 р. — указ Петра І про надання Києво-Могилянському колегіуму статусу академії; 1721 р. — встановлення контролю Синоду над українськими друкарнями, заборона друкувати книжки українською мовою.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Дидактична гра «Снігова куля»

Правила гри наведені в розробці уроку № 7.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація опорних знань

1. Якими є основні риси української культури попередньої доби?

2. Назвіть головні здобутки української культури XVII ст.

1. Підпорядкування Української православної церкви Московському патріархату.

2. Особливості розвитку культури.

Завдання

Заповніть таблицю «Особливості розвитку культури українських земель напри

кінці XVII — у першій половині XVIII ст.».

ЧИННИКИ, ЩО СПРИЯЛИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ

ЧИННИКИ, ЩО НЕГАТИВНО ВПЛИВАЛИ НА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ

   

3. Освіта і друкарство. Києво-Могилянська академія, с.208

4. Розвиток природничих наук.

5. Розвиток літератури, с.210—211

6. Архітектура, с.212—213

7. Мистецтво.

8. Музика і театр.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Які чинники впливали на розвиток української культури кінця XVII — першої половини XVIII ст.?

2. Із яких закладів складалася система освіти на українських землях?

3. Які форми навчання були поширені?

4. Як було організовано навчання в Києво-Могилянській академії?

5. Що свідчило про розвиток друкарства на українських землях? Назвіть головні центри книгодрукування в Україні.

6. Які жанри характеризують розвиток української поезії?

7. Визначте риси богословської літератури цього часу.

8. Яка тематика переважала в історичній прозі, літописанні?

9. Яка мистецька школа переважала в українському мистецтві кінця XVII — першої половини XVIII ст.?

10. Назвіть видатних українських художників тієї доби.

11. Якими є основні риси мистецтва бароко? Назвіть основні архітектурні пам’ятки у стилі бароко.

12. Визначте основні риси містобудування тієї доби.

13. У яких формах розвивалася скульптура на українських землях?

14. Які жанри музичного й театрального мистецтва мали поширення наприкінці XVII — на початку XVIII ст.?

Запитання для дискусїі

1. Наприкінці XVII — на початку XVIII ст. територія Лівобережної Гетьманщини характеризувалася високим рівнем освіченості населення, більша частина дорослого населення була письменною. Чим це зумовлювалося?

2. Чим був зумовлений розвиток портретного живопису? Які риси портрета характерні для тієї доби?

3. Чому в другій половині XVII — першій половині XVIII ст. в Україні швидко розвивалося фортифікаційне будівництво?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

У другій половині XVII — першій половині XVIII ст. українська культура набула небаченого розквіту. Особливо це проявилося в освіті, архітектурі та мистецтві.

В українській культурі цього періоду тісно пов’язані національні традиції та західноєвропейські впливи, що спричинило виникнення такого явища, як українське (козацьке) бароко. Перебування Української козацької держави у складі Росії, що перетворювалася на імперію, мало негативний вплив на українську культуру: заборони, залучення провідних діячів до служби в імперії, нищення національних ознак тощо.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 28 (§ 38*) підручника.

2. Скласти опис однієї з пам'яток культури України другої половини XVII — першої половини XVIII ст.

3. Творче завдання. Скласти кросворд із 12 слів за темою уроку.

4. Підготуватися до уроку «Наш край наприкінці XVII — на початку XVIII ст.» за визначеною темою. Об'єднатися в чотири групи та вибрати тему, за якою слід дібрати матеріал:

1) Адміністративно-територіальний та історико-етнографічний розвиток краю.

2) Соціально-економічне життя.

3) Культурне й духовне життя.

4) Воєнно-політичні події.