Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 22 (39—40*). Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького

Мета: з'ясувати та охарактеризувати політичний та адміністративно-територіальний устрій Гетьманщини; показати на карті територію Гетьманщини за Зборівським договором, її полки та сусідні держави; пояснити, якими були військо, фінанси та судочинство Української козацької держави; визначити основні зміни внаслідок утворення Гетьманщини в соціально-економічному житті українського народу; формувати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичний матеріал; виховувати почуття патріотизму і взаєморозуміння між народами на основі особистісного усвідомлення досвіду історії.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: Українська гетьманська держава, Військо Запорозьке, Гетьманщина, Генеральна військова рада, Рада при гетьмані, Старшинська рада, Генеральний уряд, генеральна старшина, полк, сотня, універсал.

Основні дати та події: 1649 р. — створення Української козацької держави.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бесіда

1. Чому становище в національно-релігійній сфері стало головною передумовою початку війни?

2. На які періоди поділяється Національно-визвольна війна?

3. Розкажіть, якими подіями розпочалася війна.

4. Чому на початку війни Б. Хмельницький шукав порозуміння з Кримським ханством? Які переваги отримували козаки від цього союзу?

5. Який історичний зв’язок між відкриттям Америки X. Колумбом і Національно-визвольною війною українського народу середини XVII ст.? Складіть історичний ланцюжок подій.

6. Як військове мистецтво козаків допомогло їм здобути перемоги в битвах на Жовтих Водах та під Корсунем?

7. Як відбувалася битва під Пилявцями?

8. Якими були результати визвольного походу українського війська в Галичину?

9. Охарактеризуйте висунуту Б. Хмельницьким програму побудови Української козацької держави.

10. Назвіть основні події Збаразько-Зборівської кампанії.

11. Якими були умови Зборівського договору?

12. Український історик В. Липинський писав про наказного гетьмана М. Кричевського, що він своєю смертю врятував повстанське військо від катастрофи потрапити між двох вогнів. Поясніть наведену думку.

Завдання

1. Складіть таблицю «Причини участі в Національно-визвольній війні різних суспільних верств».

2. Прослідкуйте за картою, якими були основні напрямки дій учасників війни в кампаніях 1648—1649 рр.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація опорних знань

1. Які коли виникла територіально-полкова система реєстрового козацтва?

2. Назвіть полки реєстрового козацтва.

3. Якими були особливості політичного й військового устрою Війська Запорозького?

1. Політичний устрій, с 119

2. Адміністративно-територіальний устрій, с.120

3. Українське військо, с 121

4. Фінанси та судочинство.

5. Зміни в соціально-економічному житті.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Дидактична гра «Так або ні?»

Правила гри. Учитель зачитує твердження, а учні мають визначити їх правильність.

1. Козацька держава була монархією.

2. В Українській козацькій державі всі стани мали рівні права.

3. Найбільша кількість козацьких полків існувала в 1650 р.

4. Головним соціальним наслідком Національно-визвольної війни стала фактична ліквідація кріпацтва.

5. За часів Національно-визвольної війни кількість реєстрових козаків зростала.

6. Офіційна назва держави, що постала в результаті Національно-визвольної війни, — Українська козацька держава.

7. У 1648—1649 рр. козацьке військо здійснило дві переможні кампанії проти Польщі.

8. Союзниками козаків у подіях 1648—1649 рр. були кримські татари.

9. Вищою судовою інстанцією Гетьманщини був гетьман.

10. Зборівський мир визначав межі козацької держави.

11. Під час кампанії 1648 р. козаки не змогли захопити Львів.

12. Програму побудови Української козацької держави Б. Хмельницький оголосив у Києві в 1648 р.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

На звільненій від польського панування території сформувалася Українська гетьманська держава — Військо Запорозьке. Історичні обставини виникнення обумовили напіввійськовий характер української державності.

Важливою складовою й гарантом успішної розбудови Української держави стала її армія, створена на організаційних принципах Запорозької Січі.

Наявність власних фінансів і судочинства свідчила про повноцінний характер державності Війська Запорозького.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати § 18 (§ 22—23*) підручника.