Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 42 (75—77*). Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини

Мета: розповісти про останнього гетьмана К. Розумовського та його політику; визначити причини та з'ясувати перебіг процесу ліквідації гетьманства й решток автономії Гетьманщини та Слобідської України; розвивати в учнів інтерес до історії; виховувати повагу до історичного минулого своєї Батьківщини.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: Генеральний, або Рум'янцевський опис, Друга Малоросійська колегія.

Основні дати та події: 1750—1764 рр. — гетьманство К. Розумовського; відновлення й остаточна ліквідація гетьманства в Україні; 1764—1786 рр. — Друга Малоросійська колегія; 1765 р. — ліквідація козацького устрою на Слобожанщині; 1765—1767 рр. — Генеральний, або Рум'янцевський опис; 1782—1786 рр. — скасування царським урядом усіх адміністративних і судових установ Гетьманщини; ліквідація української автономії; 1783 р. — указ Катерини II про закріпачення селян.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація опорних знань

1. Яку політику проводила Росія щодо Лівобережної Гетьманщини в першій половині XVIII ст.?

2. Назвіть найбільші виступи проти російського панування на Лівобережжі й Слобожанщині в першій половині XVIII ст.

1. Відновлення гетьманства в 1750 р.

Розповідь учителя

Після смерті гетьмана Д. Апостола в 1734 р. вибори нового гетьмана України було заборонено, а вся влада в Гетьманщині передавалася «Правлінню гетьманського уряду», яке всіляко обмежувало права козаків. Серед населення Гетьманщини зріло невдоволення.

Сподівання на покращення становища були пов’язані зі сходженням на імператорський престол доньки Петра І Єлизавети Петрівни в листопаді 1741 р. у результаті палацового перевороту. Такі сподівання базувалися на тому, що серед оточення імператриці було чимало українців, зокрема Олексій Розумовський, що став її фаворитом.

Зміни, що торкнулися Гетьманщини та Слобідської України, були зумовлені як зовнішніми обставинами (загроза війн з Османською імперією, Пруссією, а українські землі були джерелом людських і матеріальних ресурсів), так і нагнітанням соціального напруження.

Уже в 1742 р. було відновлено Київську митрополію. У 1773 р. скасовувалися нововведення в Слобідській Україні.

У березні 1750 р. за розпорядженням Єлизавети в Глухові розширена Старшинська рада обрала гетьманом Кирила Розумовського (1750—1764 рр.), брата Олексія Розумовського. Йому судилося стати останнім гетьманом Української козацької держави.

2. Гетьманство К. Розумовського. с.230—231

Самостійна робота з підручником

Опрацюйте відповідний пункт параграфа. Випишіть у зошит основні заходи, здійснені гетьманом К. Розумовським на посаді гетьмана.

Запитання для дискусії

Чи могла Україна вибороти незалежність за правління К. Розумовського? Відповідь обґрунтуйте.

3. Остаточна ліквідація гетьманства. Діяльність П. Рум'янцева на Лівобережній Україні.

4. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Ліквідація залишків автономного устрою Гетьманщини, с.233

Самостійна робота з підручником

Самостійно опрацюйте відповідний пункт параграфа. Складіть хронологічну таблицю заходів російської влади з ліквідації залишків козацького устрою в Україні.

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Коли було востаннє відновлено гетьманство в Україні? Хто став останнім гетьманом?

2. Що спричинило відновлення гетьманства в 1750 р.?

3. Які реформи здійснив гетьман К. Розумовський?

4. Чим було зумовлено стримування реформаторської активності останнього гетьмана?

5. Хто очолював Другу Малоросійську колегію? Які заходи були нею здійснені?

6. Коли був ліквідований автономний статус Слобожанщини?

7. Як відбувалася ліквідація залишків української автономії в 60—80-ті рр. XVIII ст.?

8. Чим обернулася для українського народу ліквідація автономії Гетьманщини і Слобожанщини?

9. Яким є історичне значення Української козацької держави?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

На гетьманування К. Розумовського (1750—1764 рр.) припадає останній період існування Гетьманщини у складі Російської імперії.

Попри активну діяльність К. Розумовського, спрямовану на зміцнення автономного устрою, у 1764 р. імператриця Катерина II скасувала гетьманство, а протягом наступних 20 років, діючи обережно, щоб не викликати заворушень, вона ліквідувала автономію Гетьманщини, Слобідської України, а також знищила Запорозьку Січ.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати § 30 (§ 40—41*) підручника.