Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 35 (60—61*). Лівобережна Гетьманщина наприкінці XVII ст. Початок гетьманування І. Мазепи

Мета: визначити адміністративно-територіальний устрій Лівобережної Гетьманщини; охарактеризувати розвиток господарства та системи землеволодіння на цих землях; розповісти про підпорядкування Української православної церкви Московському патріархату; визначити умови Коломацьких статей та обставини їх укладення; охарактеризувати постать гетьмана І. Мазепи та початок його гетьманування; охарактеризувати становище Гетьманщини наприкінці XVII — на початку XVIII ст., її роль у війні з Туреччиною (1687—1700 рр.); продовжити формування навичок критичного мислення учнів; виховувати учнів у дусі поваги до історичної боротьби та здобутків українського народу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: Кримські походи, Азовські походи.

Основні дати та події: 1687 р. — укладення Коломацьких статей; 1689 р. — другий Кримський похід; 1692 р. — виступ антигетьманської опозиції на чолі з Петриком; 1695, 1696 рр. — Азовські походи; 1700 р. — Константинопольський мир між Московією та Туреччиною.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація опорних знань

1. Коли і як утворилася Лівобережна Гетьманщина?

2. Яким був адміністративно-територіальний устрій Української козацької держави за гетьмана Б. Хмельницького?

1. Адміністративно-територіальний устрій Лівобережної Гетьманщини.

2. Органи влади.

Завдання

Установіть відповідність між посадами в Українській гетьманській державі та їхніми функціями.

1

Генеральний писар

А

Хранитель військової корогви, ад’ютант гетьмана

 

2

Генеральні судді

Б

Керував військовим постачанням та артилерією

 

3

Генеральний обозний

В

Очолювали Генеральний військовий суд

 
   

Г

Військові ад’ютанти гетьмана

 

4

Генеральний підскарбій

Д

Тимчасовий командувач військами на час проведення окремих операцій

 
 

5

Осавули

Е

Контролював прибутки та видатки Генеральної військової скарбниці

 

6

Хорунжий

     

7

Бунчужний

Є

Хранитель гетьманського бунчука, ад’ютант гетьмана

 

8

Наказний гетьман

Ж

Керував Генеральною військовою канцелярією, відав зовнішньою політикою

 
         
         
           

3. Соціальний устрій, с. 189

4. Система землеволодіння. Розвиток господарства.

5. Обрання гетьманом І. Мазепи. Коломацькі статті, с. 191

6. Другий Кримський похід 1689 р. Азовські походи 1695—1696 рр. с. 192—193

7. Політика гетьмана І. Мазепи.

Завдання

Охарактеризуйте політику І. Мазепи. Заповніть таблицю.

НАПРЯМКИ ПОЛІТИКИ

ЗДОБУТКИ, РЕЗУЛЬТАТ

   

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Якими були територіально-адміністративний устрій та система управління на Лівобережжі?

2. Який вигляд мала соціальна структура українського суспільства в другій половині XVII ст.? Які верстви були панівними?

3. Які форми землеволодіння були характерні для козацтва та селянства?

4. Яким був господарський розвиток українських земель?

5. За яких обставин І. Мазепа став гетьманом?

6. Якими були напрямки політики І. Мазепи? Чиї інтереси він захищав?

7. Назвіть мету й результат другого Кримського походу.

8. Якими були результати Азовських походів?

Запитання для дискусії

Завдяки чому І. Мазепа зумів утриматися при владі в умовах палацових переворотів у Москві?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

Адміністративно-політичний устрій Лівобережної Гетьманщини ґрунтувався на засадах, що утвердилися в період утворення Української козацької держави. Проте відбулися зміни в ролі деяких органів, обмежувалася влада гетьмана.

У Лівобережній Гетьманщині та на Слобожанщині суспільство зберігало становий характер. Активно формувався панівний прошарок суспільства з козацької старшини, шляхти та вищого духовенства. Швидко зростало велике землеволодіння.

Протягом другої половини XVII ст. відбувався швидкий розвиток сільського господарства, що був зумовлений зростанням попиту на сільськогосподарську продукцію, зростанням кількості населення та освоєнням нових земель.

У 1687 р. новим гетьманом було обрано І. Мазепу. Булаву він отримав у час, коли Московська держава наполегливо йшла шляхом творення імперії, а автономія козацької держави не входила в її плани. Спочатку гетьман був лояльним до царської влади, навіть усіляко допомагав реформаторським прагненням Петра І. У той самий час він докладав величезних зусиль для створення еліти козацької держави. Також гетьман опікувався культурою та освітою, що сприяло духовному розвитку України.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати § 26 (§ 34—35*) підручника.