Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 27 (48—49*). Наш край у роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

Мета: ознайомити учнів з особливостями розвитку рідного краю в період Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.; удосконалювати набуті знання і навички; формувати вміння вести пошукову роботу; виховувати патріотичні почуття на матеріалі історії рідного краю.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, матеріали, підготовлені учнями до уроку.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Представники груп презентують матеріали, підготовлені за темами. Потім відбувається обговорення за запитаннями та завданнями.

1. Адміністративно-територіальний та історико-етнографічний розвиток краю.

1) Покажіть на карті населений пункт, у якому ми живемо. На території якого району, області він розташований?

2) До якого історико-етнографічного регіону України він належить?

3) Охарактеризуйте особливості адміністративно-територіального устрою цього регіону напередодні Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

4) Які населені пункти існували на той час у нашому регіоні? Порівняйте їх із тими, що існують сьогодні. Чи зазнали змін їхні назви, розміри?

5) Чи є у нашому краї населені пункти або місцевості, назви яких пов’язані з подіями першої половини XVII ст.? Наведіть ці назви і поясніть їх походження.

2. Соціально-економічне життя.

1) Що ви знаєте про господарське життя краю в ті часи?

2) Які сільськогосподарські культури переважно вирощувалися тоді у нашому регіоні?

3) Яким був стан торгівлі й ремесел?

4) Визначте спільне й відмінне в господарському житті краю порівняно з іншими регіонами України в цей період.

5) Що вам відомо про соціальне становище населення краю в цей період?

6) Відвідайте місцевий краєзнавчий (історичний) музей і підготуйте за його експозицією повідомлення про життя населення краю напередодні війни середини XVII ст. та про події війни на цій території.

3. Культурне й духовне життя.

1) Що ви знаєте про вірування, звичаї та традиції населення нашого краю в середині XVII ст.?

2) Назвіть діячів української культури й духовного життя цього періоду, які походили з нашого краю або проживали в ньому. Яким був їхній внесок у розвиток культури?

3) Які пам’ятки культури другої половини XVII ст. є у нашому регіоні? Підготуйте розповідь про одну з них.

4) Визначте спільне й відмінне в культурному й духовному житті краю порівняно з іншими регіонами в цей період.

5) Пригадайте твори української літератури, де розповідається про тогочасну історію нашого краю або регіону, у якому він розташований. Яку інформацію про тогочасні події та життя населення можна отримати з них?

4. Воєнно-політичні події.

1) Чи відбувалися на території нашого краю й регіону воєнні дії в роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.?

2) Чи є відомості про героїчні вчинки наших земляків у ці буремні роки?

3) За матеріалами краєзнавчого музею підготуйте повідомлення про відомих земляків — учасників Національно-визвольної війни.

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Заключне слово вчителя

(Завершуючи роботу, звернути увагу учнів на важливість знання історії рідного краю.)

Історія кожної держави, зокрема й України, як велика річка, — повноводною стає завдяки струмкам і джерельцям, що впадають у неї і дають їй життя, без них річка висохне і загине. Одним із таких джерелець і є історія нашої малої Батьківщини.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підсумувати роботу учнів на уроці та виставити оцінки.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до узагальнення знань та тематичного оцінювання за розділом III «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.».