Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 6 (13*). Практичне заняття «Повсякденне життя представників основних верств суспільства»

Мета: скласти уявлення про особливості повсякденного життя представників основних верств українського суспільства в XVI ст.; закріпити теоретичні знання учнів, набуті впродовж вивчення навчального матеріалу; розвивати вміння виступати з повідомленнями або презентаціями перед класом; сприяти формуванню толерантного ставлення до думок інших і вмінню шукати з ними порозуміння.

Тип уроку: застосування набутих знань.

Обладнання: підручник, матеріали, підготовлені вчителем і учнями до практичного заняття. ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Якими були основні стани українського суспільства у XV ст.?

2. Визначте особливості повсякденного життя основних станів українського суспільства у XVI ст.

3. Назвіть основні стани українського суспільства в XVI ст.

III. ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Аналіз повідомлень і презентацій, підготовлених учнями до уроку

Учитель об’єднує учнів у малі групи за тематикою їхніх робіт для обговорення результатів, отриманих під час підготовки до заняття.

Запитання та завдання для обговорення в групах

1. Із якими труднощами ви зіткнулися під час роботи? Чим вони були викликані? Як ви їх подолали?

2. Які особливості повсякденного життя представників обраного стану ви визначили?

3. Складіть перелік спільних для своєї групи визначальних характеристик повсякденного життя представників одного зі станів українського суспільства XVI ст.

Виконання завдань

1. Сформулюйте характерні риси повсякденного життя представників різних станів тогочасного українського суспільства.

2. Порівняйте повсякденне життя населення українських земель у XV та XVI ст.

Тестові завдання

1. Основу структури українського суспільства XVI ст. складали

А верстви

Б касти

В стани

Г класи

2. Назвіть привілейований стан українського суспільства в XVI ст.

А міщанство

Б шляхта

В селянство

Г бюргерство

3. Переважну більшість населення українських земель у XVI ст. складало

А міщанство

Б духовенство

В селянство

Г козацтво

4. Найбільшим містом, центром православного релігійного благочестя у XVI ст. вважався

А Львів

Б Чернігів

В Переяслав

Г Київ

5. Найпоширенішими селянськими оселями на українських землях були

А будинки з дерева

Б будинки з каменю

В будинки із цегли

Г хати-мазанки

6. Основним заняттям селянства на українських землях було

А скотарство

Б землеробство

В городництво

Г садівництво

7. Укажіть приблизну кількість населення України на початку XVI ст.

А 500 тис. осіб

Б 2—2,5 млн осіб

В 10—15 млн осіб

Г 40—59 млн осіб

8. Скільки ремісничих спеціальностей було в Україні у XV—XVII ст.?

А понад 60

Б понад 100

В понад 270

Г понад 500

9. До першої п’ятірки міст із населенням 8—10 тис. осіб у XV—XVII ст. входили

А Житомир, Канів, Черкаси, Чигирин, Переяслав

Б Київ, Львів, Кам’янець, Луцьк, Острог

В Лубни, Корсунь, Брацлав, Вінниця, Бар

Г Київ, Галич, Теребовля, Стрий, Овруч

10. У XVI ст. Україна торгувала з Європою сільськогосподарською продукцією через

А Крим

Б Туреччину

В Польщу

Г Молдавію

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Дидактична гра «Хто більше»

Правила гри. Учитель пропонує гравцям (бажано об’єднати учнів у декілька команд) скласти якомога довший перелік понять, термінів, фактів, персоналій, дат тощо за певний час. Перемагає та команда, перелік якої буде більшим.

Для гри за темою практичного заняття доцільно запропонувати гравцям назвати якомога більше фактів.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель пропонує учням по черзі висловити свою думку щодо того, чим був корисним для них цей урок.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити § 4 (§ 4—5*).

2. Підготувати повідомлення або презентацію про бойове мистецтво козаків.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.