Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 28 (50*). Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом III «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»

Мета: повторити, узагальнити, закріпити та здійснити оцінювання знань, умінь та навичок, набутих учнями впродовж вивчення розділу; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; сприяти осмисленню учнями подій минулого своєї Батьківщини і формуванню позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань; продовжити формувати в учнів уміння складати план, хронологічну таблицю, аналізувати та зіставляти історичні явища і факти; виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення розділу, дидактичні матеріали.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Оголосити тему уроку, його завдання, основні форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Стисло нагадати основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання розділу.

Вступна бесіда

1. Вивчення якого розділу ми завершили?

2. Які доленосні події відбулися за період, що ми вивчали?

3. Перегляньте назви параграфів вивченого розділу та запропонуйте інші назви до них.

Дидактична гра «Відгадай героя»

Правила гри наведені в розробці уроку № 10.

Завдання с. 150

1. Складіть хронологічну таблицю основних подій Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

2. Складіть перелік найважливіших битв Національно-визвольної війни. Порівняйте їхні наслідки і значення.

3. Які суспільно-політичні події Національно-визвольної війни ви вважаєте найважливішими? Обґрунтуйте свій вибір.

4. Поясніть значення понять і термінів: «Національно-визвольна війна», «Військо Запорозьке», «Гетьманщина», «гетьман», «генеральна старшина», «Генеральна військова рада», «Старшинська рада», «універсал», «полк», «сотня».

5. Який вплив на перебіг війни і розбудову Української козацької держави мала діяльність гетьмана Б. Хмельницького та його сподвижників? Наведіть факти, що підтверджують вашу думку.

6. Охарактеризуйте зовнішню політику гетьмана Б. Хмельницького в роки Національно-визвольної війни.

7. Проаналізуйте зміни в політичному та соціально-економічному становищі українців, спричинені Національно-визвольною війною.

Завдання за історичною картою

1. Які територіальні зміни спричинила Національно-визвольна війна?

2. Які українські землі входили до складу Української козацької держави за Зборівським і Білоцерківським договорами?

3. Покажіть напрямки воєнних походів української армії та місця найважливіших битв на різних етапах війни.

4. Покажіть столицю Української козацької держави та центри полків.

Історичний диктант

1. Коли почалася Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої?

2. Хто її очолив?

3. Назвіть місце першої битви війни.

4. За яким договором Українська козацька держава створювалася в межах трьох воєводств Речі Посполитої?

5. Чим завершилася битва під Берестечком для козацького війська — перемогою чи поразкою?

6. Коли відбулася битва під Батогом?

7. Скільки молдавських походів здійснило козацьке військо?

8. Коли відбулася Переяславська рада?

9. Яку ще назву має битва під Охматовом?

10. Назвіть головний соціальний наслідок війни.

11. Які держави уклали між собою Віленське перемир’я?

12. Де було поховано гетьмана Б. Хмельницького?

Тестові завдання с. 150—152

Історична вікторина

Впізнайте історичну постать (або подію) за описом.

1. Герой битви під Берестечком; керівник (разом із Семеном Височаном) оборони Вінниці; в’язень фортеці Мальборк (Марієнбург); учасник походу П. Тетері на Лівобережжя.

2. Ніжинський полковник, командував воєнними діями проти королівського війська під Бобруйськом, Мінськом, Вільном; запроваджував козацькі порядки в Білорусії, що викликало гострий спротив московських союзників.

3. Міщанин із Коростишева, полковник чернігівський, загинув у бою з литовською армією Я. Радзивілла під Лоєвом.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Проаналізувати роботу учнів, оголосити оцінки (на письмові завдання — на наступному уроці).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити матеріал розділу III.

2. Скласти кросворд із 12 термінів і понять за матеріалом вивченого розділу.