Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Розділ II. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. (10 годин)

Урок № 11 (20—21 *). Берестейська унія 1596 р.

Мета: пояснити передумови укладення церковної унії; скласти уявлення про процес укладення унії; з'ясувати наслідки утворення греко-католицької церкви; продовжити формувати навички аналізу історичного минулого; виховувати почуття поваги до історичного минулого Батьківщини.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний і дидактичний матеріал.

Основні терміни та поняття: Берестейська унія, греко-католицька (уніатська) церква, полемічна література.

Основні дати та події: 1596 р. — Берестейська церковна унія.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Охарактеризуйте становище православної церкви в XVI ст.

2. Як вплинуло на релігійну ситуацію в Україні поширення реформаційних та контрреформаційних рухів?

3. Яку роль відіграли церковні братства в історії православної церкви на українських землях?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Передумови укладення Берестейської церковної унії. с. 53

Дидактична гра «Шість запитань»

Правила гри. Під час пояснення нового матеріалу учні повинні скласти і записати на шести окремих картках шість запитань і завдань до нього. Після завершення роботи вони здають картки вчителеві. Форму оцінювання навчальної діяльності учнів учитель визначає самостійно. Найкращі запитання і завдання прикріплюються до спеціального стенда в кабінеті. Наступного уроку, перевіряючи домашнє завдання, учитель пропонує учням відповісти на ці запитання або виконати завдання.

2. Церковні собори в Бересті 1596 р. та утворення греко-католицької церкви. с. 54

Цікаво знати

Назва «греко-католицька церква» має історичне походження. До укладення Берестейської церковної унії українські й білоруські православні на землях, що входили до Речі Посполитої і підпорядковувалися константинопольському патріарху, вважали себе належними до східного грецького обряду християнства й говорили, що сповідують «грецьку віру». Після унії для вирізнення тих, хто її підтримав, у Римі стали вживати назву «греки-католики». Проте вже у 20-х рр. XVII ст. прихильників унії частіше визначали як «русинів-католиків», або «з’єднаних», а вірних православ’ю — як «нез єднаних», або «схизматиків». Офіційну назву «греко-католики» вперше запровадила для своїх підданих австрійська імператриця Марія Терезія наприкінці XVIII ст.

Завдання

Складіть характеристику укладення Берестейської унії за планом:

1) передумови укладення;

2) причини укладення;

3) дата підписання унії;

4) зміст унії;

5) результати та наслідки.

3. Розвиток полемічної літератури, с.55

Самостійна робота з підручником за запитанням

Як впливав на релігійну ситуацію в Україні розвиток полемічної літератури?

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Якими були передумови укладення Берестейської унії?

2. Як українсько-білоруська знать ставилася до можливості об’єднання католицької і православної церков?

3. Коли було укладено Берестейську церковну унію?

4. Яку назву більш доцільно використовувати щодо церкви, що постала на українських землях після укладення Берестейської унії,— уніатська чи греко-католицька?

5. Що таке полемічна література? Назвіть імена найвідоміших православних письменників-полемістів.

6. Які наслідки мало укладення Берестейської унії?

Завдання

У протистоянні, яке виникло між православними та греко-католиками після укладення Берестейської унії, протестантські громади одразу взялися допомагати православній церкві. Чим, на вашу думку, це було обумовлено? Яких засобів боротьби з католицькою церквою протестанти могли навчити православних?

Підбиття підсумків дидактичної гри «Шість запитань»

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

Укладення Берестейської унії спричинило появу Української греко-католицької церкви. Водночас в українському суспільстві загострилося протистояння на ґрунті віросповідання.

Поява полемічної літератури сприяла формуванню національної свідомості українського народу.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 8 (§ 10*) підручника.

2. Творче завдання. Підготувати есе за темою «Берестейська унія: хто виграв, а хто програв від її укладення».