Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 40 (71*). Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом IV «Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.»

Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учнями впродовж вивчення розділу; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; сприяти осмисленню учнями подій минулого своєї Батьківщини й формуванню позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань; продовжити формувати уміння складати план, хронологічну таблицю, аналізувати та зіставляти історичні явища і факти; виховувати інтерес до національної історії.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення розділу, дидактичні матеріали.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Оголосити учням тему уроку, його завдання, основні форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Стисло нагадати основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання розділу.

Вступна бесіда

1. Вивчення якого розділу ми завершили?

2. Які головні події відбулися за період, що ми вивчали?

3. Перегляньте назви параграфів вивченого розділу та запропонуйте інші назви до них.

Завдання с.219

1. Складіть перелік подій з історії України кінця 50-х рр. XVII — початку XVIII ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: «Руїна», «Великий згін», «Лівобережна Гетьманщина», «Слобожанщина», «Чигиринські походи», «Конституція Пилипа Орлика», «протекторат», «козацьке бароко».

3. Назвіть видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України кінця 50-х рр. XVII — початку XVIII ст.?

4. Яку роль відіграли сусідні держави — Московія, Туреччина, Польща — у подіях доби Руїни?

5. Проаналізуйте зміст найважливіших угод між іноземними державами, що стосувалися українських земель: Андрусівське перемир’я (1667 р.), Бучацький мирний договір (1672 р.), Журавненський мирний договір (1676 р.), Бахчисарайський договір (1681 р.), «Вічний мир» (1686 р.), Прутський мир (1711 р.).

6. Складіть розгорнутий план «Особливості соціально-економічного та політичного становища українських земель наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.».

7. Дайте оцінку діяльності гетьманів І. Виговського, П. Дорошенка, Ю. Хмельницького, І. Мазепи, І. Скоропадського, П. Орлика, П. Полуботка, Д. Апостола, кошового отамана К. Гордієнка.

8. Чому, на вашу думку, у подіях 60-80-х рр. XVII ст. не вдалося зберегти єдність України?

9. Якою, на вашу думку, була роль гетьмана І. Виговського в подіях, що розгорталися на українських землях після смерті Б. Хмельницького? Чому перемога під Конотопом не додала авторитету гетьману?

10. Якою, на вашу думку, була роль гетьмана П. Дорошенка в подіях Руїни? Чи справедливо його називають «Сонцем Руїни»?

11. Якою, на вашу думку, була роль кошового отамана І. Сірка в подіях Руїни? Чи можна стверджувати, що всі його перемоги принесли Україні більше лиха, ніж користі?

12. Визначте наслідки Полтавської битви для подальшої долі українських земель.

13. Якими, на вашу думку, були найважливіші досягнення культури України кінця XVII — першої половини XVIII ст.? Поясніть свою думку.

14. Визначте основні риси розвитку культури на українських землях наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

15. Установіть хронологічну послідовність перебування гетьманів при владі і назвіть роки їх правління.

16. Порівняйте внутрішню і зовнішню політику лівобережних і правобережних гетьманів. Визначте спільне й відмінне, значення та наслідки.

17. Назвіть факти, які підтверджують, що жоден із союзників українських гетьманів не відстоював інтереси України, а лише переймався власною вигодою.

Завдання за історичною картою

1. Визначте адміністративно-територіальні зміни, яких зазнали українські землі у цей період.

2. Укажіть лінію, яка розділила козацьку Україну (за Андрусівським перемир’ям і «Вічним миром»).

3. Порівняйте територію Гетьманщини за Б. Хмельнцького і після завершення Руїни.

4. Покажіть місця ключових подій Північної війни (1700—1721 рр.).

5. Покажіть на карті місця, де відбулися найважливіші історичні події цього періоду.

6. Покажіть на карті: події московсько-української війни 1658—1659 рр.; похід польських військ і козацьких полків гетьмана П. Тетері на Лівобережжя; походи гетьмана П. Дорошенка; Чигиринські походи турецько-татарських військ; місця найголовніших битв, підписання найважливіших договорів, центри полків Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України, столиці Лівобережної та Правобережної Гетьманщини.

Тестові завдання с. 220—222

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підбити підсумки роботи учнів на уроці, оголосити й обґрунтувати виставлені оцінки (на письмові завдання — на наступному уроці).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Випереджальне завдання. Підготувати повідомлення про гетьмана К. Розумовського.