Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Орієнтовне календарно-тематичне планування Історія України. 8 клас. Рівень стандарту

УРОКУ

ТЕМА

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ

МАТЕРІАЛ

ПІДРУЧНИКА

1

Вступ

 

Вступна частина

Розділ І. Українські землі в XVI ст.

2

Соціальна структура суспільства та економічне життя

 

§ 1

3

Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель

 

§ 2

4

Виникнення українського козацтва та перших січей

 

§ 3

5

Військо Запорозьке. Козацькі війни кінця XVI ст.

 

§ 4

6

Практичне заняття. Повсякденне життя представників основних верств суспільства

   

7

Церковне життя в XVI ст.

 

§ 5

8

Культура України в XVI ст. Розвиток української мови, освіти, книговидання і літописання

 

§ 6

9

Культура України в XVI ст. Розвиток архітектури, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва

 

§ 7

10

Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом «Українські землі в XVI ст.»

   

Розділ II. Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.

11

Берестейська церковна унія та її наслідки

 

§ 8

12

Соціально-економічний розвиток українських земель

 

§ 9

13

Кримське ханство

 

§ 10

14

Походи козаків першої чверті XVII ст. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний

 

§ 11

15

Практичне заняття. Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва

   

16

Церковне життя в першій половині XVII ст.

 

§ 12

17

Козацько-селянські повстання 20—30-х рр. XVII ст.

 

§ 13

18

Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Розвиток освіти, літописання, літератури, книговидання

 

§ 14

19

Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Театр, музика, архітектура та образотворче мистецтво

 

§ 15

20

Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.»

   

Розділ III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

21

Початок Національно-визвольної війни. Події 1648—1649 рр.

 

§ 16, 17

УРОКУ

ТЕМА

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ

МАТЕРІАЛ

ПІДРУЧНИКА

22

Українська козацька держава — Військо Запорозьке

 

§ 18

23

Воєнно-політичні події 1650—1653 рр.

 

§ 19

24

Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин

 

§ 20

25

Воєнно-політичні події 1654—1657 рр.

 

§ 21

26

Практичне заняття. Богдан Хмельницький як політик і людина

   

27

Наш край у роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

   

28

Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»

   

Розділ IV. Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.

29

Гетьманування І. Виговського. Початок Руїни

 

§ 22 (п. 1, 2)

ЗО

Розкол козацької України. Андрусівське перемир’я

 

§ 22 (п. 3, 4)

31

Україна у 60—80-ті рр. XVII ст.

 

§ 23

32

Правобережне козацтво в останній чверті XVII ст. Закріплення розподілу Української козацької держави між Московським царством і Річчю Посполитою

 

§ 24

33

Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман І. Сірко

 

§ 25

34

Практичне заняття. Руїна: причини і наслідки

   

35

Лівобережна Гетьманщина наприкінці XVII ст. Початок гетьманування І. Мазепи

 

§ 26

36

Північна війна Московської держави зі Швецією та Україна. Повстання С. Палія. Виступ гетьмана І. Мазепи проти царської влади

 

§ 27 (п. 1-4)

37

Гетьман П. Орлик і його Конституція. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні

 

§ 27 (п. 5)

38

Церковне життя. Культура наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

 

§ 28

39

Наш край наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

   

40

Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом «Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.»

   

Розділ V. Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.

41

Посилення колоніальної політики Російської імперії

 

§ 29

42

Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини

 

§ 30

43

Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі

 

§ 31

44

Національно-визвольна боротьба українського народу

 

§ 32 (п. 1-4)

УРОКУ

ТЕМА

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ

МАТЕРІАЛ

ПІДРУЧНИКА

45

Правобережжя та західноукраїнські землі в останній чверті XVIII ст.

 

§ 32 (п.5, 6)

46

Культура українських земель у другій половині XVIII ст. Освіта і книгодрукування, література, розвиток природничих наук

 

§ 33 (п. 1—5)

47

Культура українських земель у другій половині XVIII ст. Архітектура, образотворче мистецтво, музика

 

§ 33 (п. 6—8)

48

Практичне заняття. Козацькі літописи XVII— XVIII ст. як історичні джерела

   

49

Наш край у 20—90-х рр. XVIII ст.

   

50

Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.»

   

51

Узагальнення знань до курсу «Україна в Ранньомодерну добу та її внесок у загальноєвропейську спадщину»

   

52

Резерв

   

Орієнтовне календарно-тематичне планування Історія України. 8 клас. Поглиблене вивчення

УРОКУ

ТЕМА

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ

МАТЕРІАЛ

ПІДРУЧНИКА

1

Вступ

 

Вступна

частина

Розділ І. Українські землі в XVI ст.

2

Соціальна структура суспільства та економічне життя

 

§ 1

3

 

4

 

5

Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель

 

§ 2

6

 

7

Виникнення українського козацтва та перших січей

 

§ 3

8

 

9

 

10

Військо Запорозьке. Козацькі війни кінця XVI ст.

 

§ 4-5

11

 

12

 

13

Практичне заняття. Повсякденне життя представників основних верств суспільства

   

14

Церковне життя в XVI ст.

 

§ 6

15

Культура України в XVI ст. Розвиток української мови, освіти, книговидання і літописання

 

§ 7-8

16

 

17

Культура України в XVI ст. Розвиток архітектури, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва

 

§ 9

18

 

19

Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом «Українські землі в XVI ст.»

   

Розділ II. Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.

20

Берестейська церковна унія та її наслідки

 

§ 10

21

 

22

Соціально-економічний розвиток українських земель

 

§ 11

23

 

24

Кримське ханство

 

§ 12

25

 

26

Походи козаків першої чверті XVII ст. Гетьман II. Конашевич-Сагайдачний

 

§ 13

27

 

28

Практичне заняття. Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва

   

29

Церковне життя в першій половині XVII ст.

 

§ 14

30

 

31

Козацько-селянські повстання 20—30-х рр. XVII ст.

 

§ 15-16

32

 

33

 

УРОКУ

ТЕМА

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ

МАТЕРІАЛ

ПІДРУЧНИКА

34

Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Розвиток освіти, літописання, літератури, книговидання

 

§ 17

35

Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Театр, музика, архітектура та образотворче мистецтво

 

§ 18

36

Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.»

   

Розділ III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

37

Початок Національно-визвольної війни. Події 1648—1649 рр.

 

§ 19-21

38

 

39

Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького

 

§ 22—23

40

 

41

Воєнно-політичні події 1650—1653 рр.

 

§ 24

42

 

43

Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин

 

§ 25

44

 

45

Воєнно-політичні події 1654—1657 рр.

 

§ 26

46

 

47

Практичне заняття. Богдан Хмельницький як політик і людина

   

48

Наш край у роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

   

49

   

50

Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»

   

Розділ IV. Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.

51

Гетьманування І. Виговського. Початок Руїни

 

§ 27 (п. 1,2)

52

Розкол козацької України. Андрусівське перемир’я

 

§ 27 (п. 3,4)

53

Україна у 60—80-ті рр. XVII ст.

 

§ 28—29

54

 

55

Правобережне козацтво в останній чверті XVII ст. Закріплення розподілу Української козацької держави між Московським царством і Річчю Посполитою

 

§ 30—31

56

 

57

Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман І. Сірко

 

§ 32—33

58

 

59

Практичне заняття. Руїна: причини і наслідки

   

60

Лівобережна Гетьманщина наприкінці XVII ст. Початок гетьманування І. Мазепи

 

§ 34—35

61

 

УРОКУ

ТЕМА

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ

МАТЕРІАЛ

ПІДРУЧНИКА

62

Північна війна Московської держави зі Швецією та Україна. Повстання С. Палія. Виступ гетьмана І. Мазепи проти царської влади

 

§ 36

63

 

64

 

65

Гетьман П. Орлик і його Конституція. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні

 

§ 37

66

 

67

Церковне життя. Культура наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

 

§ 38

68

 

69

Наш край наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

   

70

 

71

Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом «Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.»

   

Розділ V. Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.

72

Посилення колоніальної політики Російської імперії

 

§ 39

73

 

74

 

75

Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини

 

§ 40—41

76

 

77

 

78

Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі

 

§ 42—43

79

 

80

 

81

Національно-визвольна боротьба українського народу

 

§ 44

82

 

83

 

84

Правобережжя та західноукраїнські землі в останній чверті XVIII ст.

 

§ 45

85

 

86

Культура українських земель у другій половині XVIII ст. Освіта і книгодрукування, література, розвиток природничих наук

 

§ 46 (п. 1—5)

87

 

88

Культура українських земель у другій половині XVIII ст. Архітектура, образотворче мистецтво, музика

 

§ 46 (п. 6—8)

89

 

90

Практичне заняття. Козацькі літописи XVII— XVIII ст. як історичні джерела

   

91

 

92

Наш край у 20—90-х рр. XVIII ст.

   

93

 

94

Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.»

   

95

Узагальнення знань до курсу «Україна в Ранньомодерну добу та її внесок у загальноєвропейську спадщину»

   

Резерв

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст