Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 46 (86—87*). Культура українських земель у другій половині XVIII ст. Освіта і книгодрукування, література, розвиток природничих наук

Мета: охарактеризувати особливості розвитку культури у другій половині XVIII ст.; визначити видатних представників української культури тієї доби та їх основні здобутки; вдосконалювати набуті знання й уміння; формувати естетичні уявлення учнів і почуття гордості за культурні досягнення своєї Батьківщини.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, зображення історичних пам'яток.

Основні терміни та поняття: Барбареум, філософія, Греко-католицька семінарія.

Основні дати та події: 1 722—1794 рр. — життя і діяльність Г. Сковороди; 1 783 р. — відкриття у Львові Греко-католицької семінарії.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бесіда

1. Якими були наслідки поділів Польщі для України?

2. Чому українські землі виявилися розділеними між сусідніми державами?

3. Охарактеризуйте розвиток західноукраїнських земель у другій половині XVIII ст.

Дидактична гра «Снігова куля»

Правила гри наведені в розробці уроку № 7.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація опорних знань

1. Якими були особливості розвитку культури України кінця XVII — першої половини XVIII ст.?

2. Як розвивалися освіта і наука на українських землях наприкінці XVII ст. — у першій половині XVIII ст.?

3. Якими були здобутки української музичної культури кінця XVII — першої половини XVIII ст.?

4. Якими були досягнення українського образотворчого мистецтва кінця XVII — першої половини XVIII ст.?

1. Особливості розвитку культури, с.252

Завдання

Заповніть таблицю «Особливості розвитку культури українських земель у другій половині XVIII ст.».

ЧИННИКИ, ЩО СПРИЯЛИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ

ЧИННИКИ, ЩО НЕГАТИВНО ВПЛИВАЛИ НА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ

   

2. Освіта і книгодрукування, с.253

3. Література.

4. Розвиток філософських ідей. Г. Сковорода, с.256

Зверніть увагу!

У своїх філософських роздумах Г. Сковорода велику увагу приділяв тому, як людина може стати щасливою. На його думку, для цього потрібно пізнати самого себе й займатися в житті тим, що людині природно відповідає. Одним із головних джерел творчості Сковороди була українська дійсність другої половини XVIII ст. Ймовірно, саме тому філософ стверджував, що найвищим досягненням людини є воля й треба будь-якою ціною забезпечувати особисту незалежність. Це переконання отримало різкий осуд із боку гнобителів українських селян. Вихід з існуючого становища філософ вбачав не в активній боротьбі, а в униканні ненависного світу зла, розуміючи під ним прагнення непотрібного збагачення та пригноблення інших.

Велику роль в усуненні існуючого зла, на думку Г. Сковороди, могла відіграти освіта. Просвітитель вірив у безмежні можливості людського розуму. «Не розум від книжок,— переконував він,— а книжки від розуму».

5. Розвиток природничих наук.

Самостійна робота з підручником

Самостійно опрацюйте відповідний пункт параграфа і викладіть його у вигляді тез.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Завдання

Розпочніть складати таблицю «Українська культура другої половини XVIII ст.».

ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

ВИДАТНІ ДІЯЧІ

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ

     

Фронтальне опитування

1. Якими були особливості розвитку української культури другої половини XVIII ст.?

2. Охарактеризуйте розвиток освіти на українських землях.

3. Які зміни відбулися в цей час у розвитку Києво-Могилянської академії?

4. Як розвивалося книгодрукування?

5. Назвіть видатних представників української культури другої половини XVIII ст.

6. Якими були здобутки тогочасних природничих наук?

Запитання для дискусїі

Як мистецтво рококо відображало зміни, які відбувалися в Гетьманщині в другій половині XVIII ст.?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

У другій половині XVIII ст. українська культура продовжувала бурхливо розвиватися за традиціями попереднього періоду.

В українській культурі з’явилася постать світового значення — Г. Сковорода.

На кінець століття українська культура швидко втрачала свій самобутній характер, її видатних представників було інтегровано до російської культури, а вона стала набувати рис провінційної.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 33, п. 1 —5 (§ 46*, п. 1 —5) підручника.

2. Підготувати презентацію за однією з тем: «Українська архітектура, містобудування і скульптура другої половини XVIII ст.» (варіант 1), «Образотворче мистецтво на українських землях у другій половині XVIII ст.» (варіант 2), «Українська музична культура другої половини XVIII ст.» (варіант 3).