Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Розділ V. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 20—90-х рр. XVIII ст. (10 годин)

Урок № 41 (72—73*). Посилення колоніальної політики Російської імперії

Мета: охарактеризувати колоніальну політику Російської імперії щодо України; дати оцінку гетьманству І. Скоропадського, Д. Апостола; з'ясувати, як українська правляча верхівка намагалася протистояти політиці російських царів щодо України; удосконалювати набуті вміння й навички; виховувати в учнів навички позитивного розв'язання суперечливих питань.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: Перша Малоросійська колегія, Коломацькі чолобитні, «Правління гетьманського уряду».

Основні дати та події: 1708—1722 рр. — гетьманство І. Скоропадського; 1 722—1727 рр. — перша Малоросійська колегія; 1723 р. — Коломацькі чолобитні; 1727—1734 рр. — гетьманство Д. Апостола; 1732—1734 рр. — спроби ліквідації козацького устрою на Слобожанщині; 1734—1739 рр. — російсько-турецька війна; 1734—1750 рр. — «Правління гетьманського уряду».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Завдання

Складіть хронологічну таблицю «Українські землі в умовах Північної війни». (Кілька учнів працюють біля дошки, із рештою класу проводиться фронтальне опитування.)

Фронтальне опитування

1. Що підштовхнуло І. Мазепу на союз зі Швецією?

2. Чому І. Мазепа не зміг підготуватися до вступу шведської армії в Україну?

3. Що спонукало запорожців підтримати українсько-шведський союз?

4. Чим гетьманство П. Орлика відрізнялося від правління усіх його попередників?

5. Із якою метою П. Орлик запропонував козацтву «Пакти і Конституції...»?

6. Чому походи П. Орлика в Україну зазнали поразки?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація опорних знань

1. Як розгорталися події Північної війни на українських землях?

2. Якою є роль І. Мазепи в історії України?

3. Якими були наслідки Полтавської битви для України?

1. Становище Гетьманщини після Полтавської битви. Наступ на автономні права Гетьманщини, с.223

Робота з таблицею

Етапи колоніальної політики Російської імперії щодо України у XVIII ст.

РОКИ

ПОДІЇ

1708—1728

Форсований наступ на українську автономію

1728—1734

Часткове відновлення прав і вольностей України-Гетьманщини

1734—1750

Посилення імперського тиску на українську автономію

1750—1764

Тимчасове вповільнення імперської експансії. «Золота осінь» української автономії (дослідник О. Субтельний)

1764—1783

Остаточна ліквідація української автономії

2. Гетьманство І. Скоропадського (1708—1722 рр.). с.224

3. Перша Малоросійська колегія (1722—1727 рр.). Наказний гетьман П. Полуботок. с.225

4. Гетьманство Д. Апостола (1727—1734 рр.).

5. Політика «Правління гетьманського уряду». Спроба ліквідації автономного устрою Слобожанщини.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Чим відзначилося правління гетьмана І. Скоропадського?

2. Яких обмежень зазнала влада гетьмана за часів І. Скоропадського?

3. Як російський цар Петро І використовував ресурси України для досягнення своєї мети?

4. Яким був зміст Решетилівських статей? Чи мали вони офіційний характер?

5. Які основні політичні ідеї було закладено в Коломацьких чолобитних?

6. Чому Петро І не дозволив вибори нового гетьмана після смерті І. Скоропадського?

7. Чим відомий в історії П. Полуботок?

8. Які заходи здійснювала козацька старшина для відновлення державних прав України? Якими були результати діяльності старшинської опозиції?

9. Що являла собою Малоросійська колегія? Яким чином її діяльність руйнувала традиційну систему управління в Україні?

10. Чим відзначилося правління гетьмана Д. Апостола?

11. Що відбувалося в Україні під час діяльності «Правління гетьманського уряду»?

12. Якими були наслідки «Правління гетьманського уряду» для України?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

Заходи російського уряду протягом 1708—1722 рр. свідчили про підготовку широкомасштабного наступу на українську державність. Проте зовнішні обставини змусили пригальмувати процес ліквідації козацької держави, і на короткий період владу гетьмана було відновлено (1727—1734 рр.).

Проте загальний напрямок російської політики залишався незмінним: перетворити її на звичайну провінцію Російської імперії. У таких умовах українська козацька еліта доклала зусиль для збереження давніх автономних прав. Проте у своїх діях вона уникала радикальних заходів і не спиралася на підтримку народу.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 29 (§ 39*) підручника.

2. Підготувати розповідь про наказного гетьмана П. Полуботка.