Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 17 (31—33*). Козацько-селянські повстання 20—30-х рр. XVII ст.

Мета: визначити причини козацько-польських збройних конфліктів і повстань; розповісти про перебіг козацьких виступів проти польської влади; пояснити, у чому виявлявся національно-визвольний характер козацьких рухів; охарактеризувати результати та історичне значення козацько-польських збройних конфліктів і повстань; продовжити вдосконалювати набуті учнями вміння і навички; виховувати почуття поваги до історичного минулого України.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: Куруківська угода, «Тарасова ніч», «Ординація Війська Запорозького».

Основні дати та події: 1625 р. — виступ гетьмана М.Жмайла проти польської влади; 1630 р.— повстання під проводом Т. Федоровича (Трясила); 1635 р. — зруйнування Козацької фортеці І. Сулимою; 1637—1638 рр. — козацьке повстання під проводом П. Бута, Я. Острянина і Д. Гуні; 1638 р. — прийняття «Ординації Війська Запорозького».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бесіда

1. Охарактеризуйте зміни в церковному житті України внаслідок Берестейської унії.

2. Як було відновлено православну церковну ієрархію в Україні?

3. Які заходи для зміцнення православної церкви здійснив П. Могила?

4. Охарактеризуйте становище греко-католицької церкви в першій половині XVII ст.

Творче завдання

Обговорення результатів роботи учнів над есе, тему якого вони отримали на попередньому уроці, і заслуховування окремих робіт.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дидактична гра «Шість запитань»

Правила гри наведені в розробці уроку № 11.

Актуалізація опорних знань

1. Якими були причини та наслідки перших козацьких повстань у 90-х рр. XVI ст.?

2. Назвіть особливості соціально-економічного розвитку українських земель у складі Речі Посполитої в першій половині XVII ст.

3. Які факти свідчать, що запорозьке козацтво стає важливим чинником суспільного життя на українських землях?

1. Становище в Україні у 20-х рр. XVII ст. Польсько-козацький збройний конфлікт 1625 р. с.82—83

2. Повстання Тараса Федоровича (Трясила) 1630 р.

Самостійна робота з підручником за запитаннями

1) Що стало приводом до козацького повстання 1630 р.?

2) Хто його очолював?

3) Яка подія отримала назву «Тарасова ніч»?

4) Якими були умови Переяславської угоди?

3. Повстання І. Сулими 1635 р. с. 85

4. Козацьке повстання 1637—1638 рр. Прийняття «Ординації Війська Запорозького». с. 87

Зверніть увагу!

Незважаючи на те що козацькі повстання 20—30-х рр. XVII ст. завершилися поразкою, вони мали важливе значення для розгортання національно-визвольної боротьби українського народу. Козаки вперше зі зброєю в руках виступили на захист православ’я, проти польського панування на українських землях. Повстання сприяли накопиченню досвіду боротьби, у свідомості народу вкорінювалося розуміння необхідності боротьби за національне визволення.

Запитання

1) Які обмеження накладалися на козацтво «Ординацією Війська Запорозького»?

2) У чому полягає історичне значення козацьких рухів 20—30-х рр. XVII ст.?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Якими були основні причини початку козацьких виступів у 20-х рр. XVII ст.?

2. Як розгортався польсько-козацький збройний конфлікт у 1625 р.?

3. Хто очолював повстанців під час польсько-козацького збройного конфлікту 1625 р.?

4. Яка кількість реєстру встановлювалася Куруківською угодою?

5. Назвіть козацькі полки, створені після укладення Куруківської угоди.

6. Які події отримали назву «Тарасова ніч»?

7. Яких змін зазнав кількісний склад реєстру за Переяславською угодою 1630 р.?

8. Коли І. Сулима зруйнував Кодацьку фортецю?

9. Хто очолив козацьке повстання в 1637 р.?

10. Хто очолював реєстрове козацтво за «Ординацією Війська Запорозького»?

Підбиття підсумків дидактичної гри «Шість запитань»

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

В основі козацьких рухів 20—30-х рр. XVII ст. було незадоволення представників різних верств українського населення польською політикою.

Незважаючи на поразки, повстання 20—30-х рр. XVII ст. мали важливе історичне значення. Відстоювання козацтвом своїх станових привілеїв набуло форми національно-визвольної боротьби. Висунуті гасла захисту православ’я, звільнення селян від панів і всієї України від польської влади забезпечили підтримку повстанців більшістю населення.

Козацтво продемонструвало можливість виконувати роль провідника українського національно-визвольного руху. Було набуто досвід, який став у пригоді під час Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 11 (§ 15—16*) підручника.

2. Творче завдання. Спираючись на додаткову літературу, скласти розповідь про одне з козацьких повстань 20—30-х рр. XVII ст.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.