Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 44 (81—83*). Національно-визвольна боротьба українського народу

Мета: визначити причини могутнього народного руху на Правобережній Україні у другій половині XVIII ст.; з'ясувати особливості опришківського руху на Прикарпатті; сприяти формуванню аналітичного мислення на основі особистого усвідомлення минулого; виховувати почуття гідності й поваги до минулого своєї Батьківщини.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: гайдамаки, Коліївщина, Барська конфедерація, опришки.

Основні дати та події: 1734 р. — гайдамацьке повстання на Правобережжі під проводом Верлана; 1738—1745 рр. — піднесення опришківського руху під проводом О. Довбуша; 1750 р. — гайдамацьке повстання на Правобережжі; 1768 р. — національно-визвольне повстання Коліївщина.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Завдання для письмової роботи

1. Визначте причини ліквідації гетьманства.

2. Складіть розгорнутий план відповіді за темою «Ліквідація гетьманства й залишків автономії України».

Гра «Продовж розповідь» (за матеріалом попереднього уроку)

Правила гри наведені в розробці уроку № 3.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація опорних знань

1. Як складалася доля Правобережної Гетьманщини у другій половині XVII — першій половині XVIII ст.?

2. Що таке національно-визвольна боротьба?

1. Соціально-політичне та економічне становище Правобережної України. Причини розгортання національно-визвольної боротьби, с.244—245

Робота з термінами та поняттями

Слово «гайдамак» тюркського походження і означає «волоцюга», «грабіжник». Поляки називали так селян-утікачів, що об’єднувалися у ватаги й ховалися в лісах, а час від часу виходили грабувати шляхетські маєтки. Гайдамаки не мали чіткої мети й далеких планів своєї діяльності, вони керувалися прагненням помститися магнатам та шляхті за гноблення своїх співвітчизників, відібравши у них власність. Перші писемні згадки про дії гайдамаків датуються 1715 р.

2. Гайдамацькі повстання.

Робота з таблицею

Гайдамацький рух

ДАТА

КЕРІВНИКИ

ТЕРИТОРІЯ

РЕЗУЛЬТАТ

1734— 1738 рр.

Наказний

козацький

полковник

Верлан

Брацлавщина, Поділля, частина Волині та Галичини

Виступ було придушено польськими і російськими військами. Верлан із невеликим загоном відступив у Молдавію

1741 — 1748 рр.

Г. Голий

Брацлавщина,

Уманщина

Виступ було придушено регулярними польськими військами і надвірними командами місцевих магнатів

1750 р.

О. Лях, К. Ус, М. Мамай,

М. Сухий та ін.

Північне Поділля, Уманщина, Київщина

Гайдамаки, зазнавши поразок у відкритих сутичках із польськими та російськими військами, відступили на Запорожжя, Лівобережжя та до Молдавії

1768— 1769 рр.

М. Залізняк, І. Гонта

Правобережжя

Виступ було придушено спільними зусиллями польських і російських військ

3. Коліївщина, с 247

4. Опришківський рух. О. Довбуш. с.248

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Назвіть причини посилення національно-визвольної боротьби на Правобережжі у другій половині XVIII ст.

2. Яких форм набув національно-визвольний рух в Україні у другій половині XVIII ст.?

3. Хто такі гайдамаки? Якими були причини виникнення гайдамацького руху?

4. У якому році спалахнула Коліївщина? Хто брав у ній участь і хто очолював?

5. Війська яких країн допомагали придушити Коліївщину?

6. У якому регіоні діяли опришки? Назвіть ім’я найвідомішого керівника опришків.

Запитання для дискусії

1. Чи можна гайдамацький та опришківський рухи охарактеризувати як соціальний бандитизм?

2. Як ви вважаєте, чи міг національно-визвольний рух другої половини XVIII ст. привести до відродження Української держави?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

Посилення соціального, національного і релігійного гноблення на Правобережжі в умовах послаблення Речі Посполитої призвело до розгортання на Правобережній Україні могутнього гайдамацького руху, ключовою подією якого стала Коліївщина. Прагнення повстанців часто зводилися до соціальної помсти.

Історичне значення Коліївщини полягає в тому, що це повстання зміцнило у свідомості народу ідеї соціальної свободи, національного визволення та встановлення козацьких порядків.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 32, п. 1 —4 (§ 44*)підручника.

2. Творче завдання. Підготувати історичні портрети О. Довбуша, М. Залізняка, І. Гонти (на вибір).