Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 5 (10—12*). Військо Запорозьке. Перші козацькі повстання

Мета: розповісти про виникнення Запорозької Січі; показати на карті місця запорозьких січей-фортець та володінь Запорозької Січі; розповісти про утворення реєстрового козацтва та Війська Запорозького; визначити характерні риси політичного, військового й адміністративного устрою Війська Запорозького; охарактеризувати причини та наслідки перших козацьких повстань 90-х рр. XVI ст.; удосконалювати набуті вміння і навички; виховувати почуття поваги до історичного минулого Батьківщини.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний і дидактичний матеріал.

Основні терміни та поняття: Запорозька Січ, реєстрове козацтво, Військо Запорозьке, гетьман, військова старшина, клейноди.

Основні дати та події: кінець 70-х — початок 80-х рр. XVI ст. — виникнення Запорозької Січі на острові Томаківка; 1572 р. — створення за дорученням польського короля Сигізмунда II Августа полку українських реєстрових козаків; 1591—1593 рр. — козацьке повстання під проводом К. Косинського; 1594—1596 рр. — козацьке повстання під проводом С. Наливайка.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бесіда

1. Якими були передумови й причини виникнення українського козацтва?

2. Які факти підтверджують, що в першій половині XVI ст. українське козацтво було міжстановим соціальним прошарком?

3. Розкажіть про появу перших козацьких січей.

4. Охарактеризуйте діяльність Д. Вишневецького.

5. Якими були особливості життя й побуту козаків?

Перевірка творчого завдання

Перевірка виконання завдання, отриманого учнями на попередньому уроці.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація опорних знань

1. Назвіть причини виникнення українського козацтва.

2. Хто й коли збудував на острові Мала Хортиця замок, який став попередником Запорозької Січі?

3. Як ставилася до діяльності українських козаків литовська й польська влада?

1. Виникнення Запорозької Січі, с.26

Робота з термінами та поняттями

Запорозька Січ —організація українського козацтва, яка виникла й розвинулася за Дніпровськими порогами в першій половині XVI ст. Центром Січі було місто-фортеця, яке з різних обставин змінювало своє розташування, але завжди залишалося за порогами.

2. Військове мистецтво козаків, с. 27

3. Утворення реєстрового козацтва, с.29

4. Устрій Війська Запорозького, с.31

5. Козацькі повстання 1591—1596 рр.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Коли й де виникла Томаківська Січ?

2. Що таке Запорозька Січ?

3. Хто такі реєстрові козаки?

4. Яке місто зробив резиденцією реєстрових козаків Стефан Баторій?

5. Яку роль в устрої Війська Запорозького відігравала козацька рада?

6. Назвіть основні клейноди Війська Запорозького.

7. Хто очолив повстання козаків у 1591 р.?

8. Назвіть дату повстання С. Наливайка.

9. Якими були причини козацьких повстань 90-х рр. XVI ст.?

10. Чому козацькі повстання зазнали поразки?

Дидактична гра «Що означає слово?»

Правила гри. Учитель називає слова (терміни і поняття з вивченої теми), а учні повинні дати їх визначення.

Терміни та поняття: Запорозька Січ, реєстрове козацтво, Військо Запорозьке, гетьман, військова старшина, клейноди, обозний, писар, курінний отаман, підскарбій, бунчук, литаври, пірнач, корогва, булава, козацькі війни, козацькі повстання, козацька рада, курінь, Великий Луг, зимівник.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

Виникнення Гомаківської Січі як нової форми військової організації козацтва сприяло його зміцненню й згуртуванню. Запорозька Січ відіграла важливу роль у подальших подіях української історії.

Утворення реєстрового козацтва стало поштовхом до оформлення козаків у новий стан українського суспільства зі своїми правами, привілеями й обов’язками.

Військо Запорозьке як військово-політична організація українського козацтва сприяло затвердженню в козацькому середовищі демократичних традицій і принципів. У роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. на основі його устрою формувалися органи управління Українською козацькою державою.

Перші козацькі повстання 90-х рр. XVI ст. мали характер боротьби козацтва за свої станові інтереси. Гасел звільнення українського народу й захисту його національно-релігійних прав не висувалося. Проте вони сприяли набуттю козацтвом досвіду повстанської боротьби й управління великими територіями.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 4 (§ 4—5*) підручника.

2. За додатковими джерелами підготувати повідомлення або презентацію до практичного заняття за темою «Повсякденне життя представників основних верств суспільства».