Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 25 (45—46*). Воєнно-політичні події 1654—1657 рр.

Мета: розповісти про перебіг воєнних дій у 1654—1655 рр.; пояснити, як і чому відбулася зміна зовнішньополітичних орієнтирів Б. Хмельницького; охарактеризувати дії українського війська в Польщі в 1657 р.; дати оцінку Б. Хмельницькому як особистості, політику й полководцю; удосконалювати набуті вміння і навички; виховувати почуття поваги до історичного минулого Батьківщини.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, зображення історичних пам'яток.

Основні терміни та поняття: Віленське перемир'я.

Основні дати та події: 19—21 січня 1655 р. — битва під Охматовом; вересень 1655 р.— битва під Городком, облога Львова; 24 жовтня 1656 р. — підписання Московською державою і Річчю Посполитою Віленського перемир'я; грудень 1656 — липень 1657 р. — українсько-трансильванський похід у Польщу; 27 липня 1657 р. — смерть Б. Хмельницького.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бесіда

1. Охарактеризуйте ставлення католицьких держав Європи до Гетьманщини.

2. Наведіть приклади підтримки і приязного ставлення до Гетьманщини протестантських держав.

3. Охарактеризуйте основні напрямки зовнішньої політики Гетьманщини в роки війни.

4. Як розвивалися в роки війни відносини між Гетьманщиною та Московією?

5. Як відбулося оформлення протекторату Московської держави над Гетьманщиною?

6. Оцінюючи українсько-московський договір 1654 р., історик О. Апанович зазначала, що він не був для України ні трагедією, ні ганьбою. Поясніть, як ви розумієте думку дослідниці.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Воєнні дії в 1654—1655 рр. с. 141

Розповідь учителя (супроводжується демонстрацією відповідних подій на карті)

У січні 1654 р. уряд Речі Посполитої, дізнавшись про події в Переяславі, став готуватися до нової великої війни. Московська держава розірвала дипломатичні відносини з Річчю Посполитою і вступила у війну з нею на боці Гетьманщини.

2. Віленське перемир'я. Зміна зовнішньополітичних орієнтирів Б. Хмельницького. с. 143

Розповідь учителя

Суперечності, що загострювалися між Московською державою і Швецією через Прибалтику, призвели в травні 1656 р. до війни між ними. Вести війну на два фронти для московського уряду було обтяжливо, і він погодився на пропозицію виснаженої війною Речі Посполитої укласти перемир’я. У серпні-жовтні 1656 р. у Вільні відбулися московсько-польські переговори, унаслідок яких було укладено Віленське перемир’я.

3. Дії українського війська в Польщі 1657 р.

4. Б. Хмельницький як особистість, політик і полководець, с. 144—145

Самостійна робота з підручником

Охарактеризуйте історичне значення діяльності Б. Хмельницького. Визначте, якими були, на вашу думку, досягнення і прорахунки Б. Хмельницького, здійснені ним у роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Поясніть свою думку.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Яким був результат битви під Охматовом?

2. Що передбачала угода між Хмельницьким і кримським ханом, укладена 12 листопада 1655 р. під Озерною?

3. Охарактеризуйте перебіг воєнних дій у 1654—1655 рр.

4. Якими були умови Віленського перемир’я?

5. Чому Хмельницький вважав укладення Віленського перемир’я порушенням Московською державою українсько-московської угоди 1654 р.?

6. У чому полягала зміна зовнішньополітичних орієнтирів Хмельницького після підписання Віленського перемир’я?

7. Які держави підписали Раднотський договір?

8. Як відбувався похід української армії до Польщі в 1657 р.?

9. Чому А. Жданович вирішив припинити похід до Польщі й повернутися додому?

10. Коли помер Б. Хмельницький і де його було поховано?

Дидактична гра «Асоціації»

Правила гри наведені в розробці уроку № 2.

Завдання

Закінчіть складання таблиці «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.».

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

Воєнна кампанія 1654—1655 рр. була дуже важкою для української армії. Її перебіг поглибив переконаність Хмельницького втому, що жодний із його союзників не бажає зміцнення Української гетьманської держави.

Укладення польсько-московського Віленського перемир’я спонукало Хмельницького до спроби зміни напрямку зовнішньої політики.

Поразка українсько-трансильванського походу 1657 р. унеможливила здійснення плану гетьмана об’єднати українські землі в межах однієї держави.

Діяльність Б. Хмельницького, попри його помилки і прорахунки, мала велике значення для розвитку визвольних змагань українців упродовж наступних століть.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 21 (§ 26*) підручника.

2. Підготувати есе за темою «Моє ставлення до гетьмана Богдана Хмельницького як політика і людини» (до практичного заняття).