Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 16 (29—30*). Церковне життя в першій половині XVII ст.

Мета: скласти уявлення про вплив Берестейської унії на церковне життя в Україні; охарактеризувати зміни в становищі православної церкви у 20—30-х рр. XVII ст.; пояснити, як діяльність митрополита П. Могили сприяла зміцненню православної церкви; розповісти про становище греко-католицької церкви; удосконалювати набуті учнями вміння і навички; сприяти осмисленню ролі особи в історії, відповідальності за власні дії.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: єпархіальний собор, митрополича консисторія, Катехізис, ієрархія.

Основні дати та події: 1620 р. — відновлення ієрархії православної церкви на українських і білоруських землях у складі Речі Посполитої; 1633 р. — початок легалізації православної церкви в Речі Посполитій.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дидактична гра «Розповідь навпаки»

Правила гри наведені в розробці уроку № 12.

Актуалізація опорних знань

1. Яким було становище православної церкви в XVI ст.?

2. У чому полягала Берестейська церковна унія 1596 р.?

3. Якими були результати та наслідки Берестейської церковної унії?

1. Вплив Берестейської унії на церковне життя в Україні, с.76

Робота з документом

Ознайомтеся із запропонованим матеріалом і дайте відповіді на запитання.

Із виступу українського шляхтича з Волині Л. Деревинського на Вальному сеймі у Варшаві (1620 р.)

...У великих містах церкви запечатані, церковні маєтки зруйновані, у монастирях замість монахів тримають худобу. Перейдемо до князівства Литовського: там у прикордонних із боку Москви містах робиться те саме. У Могильові та Орті церкви запечатані, попи розігнані. У Пінську зроблено те саме. Із монастиря Лещинського зробили корчму...

Придивіться ще до образ і нечуваного гноблення — хіба не гноблення народу нашого руського те, що, крім інших міст, робиться у Львові? Хто дотримується грецької віри і не перейшов в унію, той не може проживати в місті, міряти ліктем і квартою і бути прийнятим у цех; не дозволяється проводжати за церковним обрядом жителів

міста... Крім того, монахів, які не пристали до унії, уніати хапають по Новогрудку й по інших містах, роздягають на вільному шляху і заарештовують. Так само в міські ради не притягаються люди достойні та вчені, які не належать до унії, а простими мужиками, неосвіченими до того, що дехто не зуміє визначити, що таке є правосуддя, заповнюють ці місця на сором руському суду.

Запитання до документа

1) Які факти наводить автор документа?

2) Яку інформацію ви можете отримати і які висновки зробити на підставі цих фактів?

3) Як автор ставиться до подій, про які розповідає? Чому у вас склалося таке враження?

2. Відновлення ієрархії православної церкви, с.77

Робота з термінами та поняттями

Ієрархія — поділ на вищі та нижчі посади, чини.

3. Діяльність митрополита П. Могили щодо зміцнення православної церкви, с.78

4. Становище греко-католицької церкви, с.79

Завдання

Складіть порівняльну таблицю «Становище православної і греко-католицької церкви в Україні в першій половині XVII ст.». Критерії для порівняння визначте самостійно.

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА

ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

     

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Якими були основні здобутки сеймової боротьби православної шляхти за свої права?

2. Коли було відновлено ієрархію православної церкви?

3. Хто став першим митрополитом відновленої православної церкви?

4. Коли було легалізовано православну церкву владою Речі Посполитої?

5. Які заходи здійснив для впорядкування управління церквою митрополит П. Могила?

6. Що таке митрополича консисторія?

7. Які заходи для впорядкування життя греко-католицької церкви здійснив митрополит Й.-В. Рутський?

Дидактична гра «Розповідь навпаки»

Правила гри наведені в розробці уроку № 12.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

Унаслідок Берестейської унії православна церква опинилася у важкому становищі. Вистояти вона змогла лише завдяки підтримці широких верств населення України.

Відновлення ієрархії православної церкви відбулося насамперед завдяки підтримці козацтва, що набувало ролі захисника й виразника прагнень українського народу.

Реформи православного митрополита П. Могили сприяли зміцненню церковного управління, дисципліни й моральності духовенства.

Греко-католицька церква в цей період переживала період становлення. Зміцненню її устрою сприяли церковні реформи митрополита Й.-В. Рутського.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 12 (§ 14*) підручника.

2. Творче завдання. Підготувати есе за темою «Роль П. Могили в українській історії».