Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 49 (92—93*). Наш край у 20—90-х рр. XVIII ст.

Мета: ознайомити учнів з особливостями розвитку рідного краю в період 20—90-х рр. XVIII ст.; удосконалювати набуті знання і навички; формувати вміння вести пошукову роботу; виховувати патріотичні почуття на матеріалі історії рідного краю.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, матеріали, підготовлені учнями до уроку.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Представники малих груп презентують матеріали, підготовлені за темами. Потім відбувається обговорення за запитаннями і завданнями.

1. Адміністративно-територіальний та історико-етнографічний розвиток краю.

1) Охарактеризуйте особливості адміністративно-територіального устрою свого регіону у XVIII ст.

2) Які нові населені пункти утворилися в регіоні у XVIII ст.?

3) Чи є у нашому краї населені пункти або місцевості, назви яких пов’язані з подіями XVIII ст.? Наведіть і поясніть походження цих назв.

4) Яким було наше село/місто в період, що вивчається?

2. Соціально-економічне життя.

1) Що ви знаєте про господарське життя краю в ті часи?

2) Які сільськогосподарські культури переважно вирощувалися тоді у нашому регіоні?

3) Яким був стан торгівлі й ремесел?

4) Визначте спільне й відмінне в господарському житті краю порівняно з іншими регіонами України в цей період.

5) Що вам відомо про соціальне становище населення краю в цей період?

6) Відвідайте місцевий краєзнавчий (історичний) музей і підготуйте за його експозицією повідомлення про життя населення краю у XVIII ст.

3. Культурне й духовне життя.

1) Що ви знаєте про релігійну належність населення нашого краю у XVIII ст.?

2) Назвіть діячів української культури й духовного життя цього періоду, які походили з нашого краю або проживали в ньому. Яким був їхній внесок у розвиток культури?

3) Які пам’ятки культури XVIII ст. є у нашому регіоні? Підготуйте розповідь про одну з них.

4) Визначте спільне й відмінне в культурному й духовному житті краю порівняно з іншими регіонами в цей період.

5) Пригадайте твори української літератури, де розповідається про тогочасну історію нашого краю або регіону, у якому він розташований. Яку інформацію про тогочасні події та життя населення можна отримати з них?

4. Воєнно-політичні події.

1) Які важливі воєнно-політичні події відбувалися на території нашого краю у XVIII ст.?

2) Чи є відомості про героїчні вчинки наших земляків у ці роки?

3) За матеріалами краєзнавчого музею підготуйте повідомлення про відомих земляків — учасників воєнно-політичних подій цього періоду.

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Завершуючи роботу, звернути увагу учнів на важливість знання історії рідного краю.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Проаналізувати роботу малих груп і виставити оцінки.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до узагальнення знань та тематичного оцінювання за розділом V «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.».