Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 8 (15—16*). Культура України в XVI ст. Розвиток української мови, освіти, книговидання і літописання

Мета: скласти уявлення про розвиток української культури в XVI ст.; пояснити, якими були умови розвитку культури на українських землях у XVI ст.; охарактеризувати розвиток української мови в цей період; розповісти про розвиток шкільництва; визначити основні досягнення у книговиданні та літописанні; формувати в учнів інтерес до культурних надбань українського народу; виховувати школярів на кращих зразках національної культури.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, зображення історичних пам'яток.

Основні терміни та поняття: «сім вільних наук», слов'яно-греко-латинська школа, «Острозька Біблія».

Основні дати та події: 1578 р. — відкриття в Острозі слов'яно-греко-латинської школи; 1581 р. — видання Острозької Біблії; 1585 р. — створення першої в Україні братської школи у Львові.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бесіда

1. Охарактеризуйте особливості становища православної церкви в XVI ст.

2. Як вплинуло на релігійну ситуацію в Україні поширення тут реформаційних та контрреформаційних рухів?

3. Яку роль у розвитку церковного життя в Україні відігравали церковні братства?

Перевірка творчого завдання

Заслуховування кількох повідомлень, підготовлених учнями за матеріалом попереднього уроку.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація опорних знань

1. Якими були особливості розвитку культури українських земель у другій половині XIV -XV ст.?

2. Як у цей період розвивалася на українських землях освіта?

3. Як розпочалося українське книговидання?

4. Як у другій половині XIV — XV ст. на українських землях продовжувалася традиція літописання?

1. Умови розвитку української культури в XVI ст.

Завдання

Складіть схему «Умови розвитку української культури в XVI ст.». Зразок схеми

2. Розвиток української мови. с. 40

3. Освіта і шкільництво, с.41

Запитання

1) Де на українських землях можна було здобути освіту?

2) Хто і коли заснував першу слов’яно-греко-латинську школу?

3) Чим було зумовлене піднесення в розвитку освіти цієї доби?

4. Літописання. Розвиток книговидання, с.42

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Дидактична гра «Снігова куля»

Правила гри наведені у розробці уроку № 7.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

Великий вплив на умови розвитку української культури в XVI ст. мали політичні чинники.

У XVI ст. на основі писемної руської мови українців і білорусів під впливом усного мовлення формувалася українська літературна мова.

У другій половині XVI ст. на українських землях сформувався новий тип навчальних закладів — слов’яно-греко-латинська школа, що відповідала тогочасним освітнім потребам і сприяла підвищенню рівня освіти в Україні.

Розвиток книговидання на українських землях сприяв поширенню освіти, допомагав православним українцям протидіяти полонізації та окатоличенню.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 6 (§ 7—8*) підручника.

2. Випереджальне завдання. Використовуючи додатковий матеріал, підготувати повідомлення або презентацію за темою «Замки і фортеці України».