Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 12 (22—23*). Соціально-економічний розвиток українських земель

Мета: з'ясувати, як відбувалося зростання магнатського землеволодіння на українських землях; визначити основні наслідки розвитку фільваркового господарства; розповісти про розвиток українських міст; проаналізувати зміни, які відбулися в цей час у становищі селян і міщан; продовжити формувати навички самостійної роботи з навчальним текстом і вміння розв'язувати тестові та інші завдання; сприяти осмисленню ролі людини в історії, відповідальності за власні дії.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: латифундія, товарне виробництво, загородники, комірники.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дидактична гра «Розповідь навпаки»

Правила гри. Учитель повідомляє учнів, що на сьогоднішньому уроці вони гратимуть у цікаву гру. Після розгляду певного фрагмента нового матеріалу (наприклад пункту плану) їм потрібно буде переказати його зміст навпаки (по черзі по одному реченню).

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Перевірка творчого завдання

Обговорення учнівських есе, підготовлених за матеріалом попереднього уроку.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація опорних знань

1. Якими були особливості економічного життя українських земель у першій половині XVI ст.?

2. Що таке фільварок?

1. Зростання магнатського землеволодіння, с.57

Робота з термінами та поняттями

Латифундія — велике приватне земельне володіння.

Зверніть увагу!

Земельні багатства магнатів зростали за рахунок успадкування, купівлі або захоплення маєтків, укладення вигідних шлюбів, залюднення й освоєння окраїнних територій, дарувань із боку королів. Права магнатів на володіння землями затверджувалися королівськими грамотами.

2. Поширення фільварків. Розвиток товарного виробництва, с.58

Запитання

1) Який тип господарства набув поширення на українських землях у першій половині XVII ст.? Із чим це було пов’язано?

2) Які наслідки для українських земель мали процеси, що відбувалися в сільському господарстві в першій половині XVII ст.?

3. Розвиток міст.

Запитання

1) Які чинники впливали на розвиток міст у першій половині XVII ст.?

2) Що нового з’явилося в розвитку міст у цю добу?

4. Становище селян та міщан, с. 60—61

Зверніть увагу!

Населення міст зазнавало постійного гноблення. У королівських містах, навіть тих, що мали магдебурзьке право, міщани потерпали від свавілля королівської адміністрації. У приватновласницьких містах жителі були змушені відбувати панщину на полі, чистити ставки, споруджувати греблі, давати до війська вибранців із відповідним спорядженням, споруджувати, ремонтувати й охороняти замки тощо. Власники міст і містечок часто віддавали їх в оренду й заставу, а фактично — на пограбування й розорення. Багато лиха завдавали магнатські чвари і свавілля шляхетських військ, що супроводжувалося пограбуваннями та насильством.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Що таке латифундія?

2. Назвіть прізвища магнатів, які мали великі маєтності в Україні.

3. Яке виробництво називається товарним?

4. Яким був відсоток міщан у складі українського населення в 40-х рр. XVII ст.?

5. Яке місто в першій половині XVII ст. було в Україні найбільшим за кількістю населення?

6. Від кого залежала більшість українських міст?

7. Скільки ремісничих спеціальностей існувало в цей період?

8. Хто такі за городники й комірники?

9. У яких регіонах України виникали міста й містечка зі значною кількістю козаків у складі населення?

Завдання

1. Складіть розгорнутий план за темою «Особливості соціально-економічного розвитку українських земель у першій половині XVII ст.».

2. Поясніть, у чому в першій половині XVII ст. виявилося загострення суперечностей соціально-економічного розвитку України.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

В умовах панування Речі Посполитої на українських землях з’явилися величезні земельні володіння магнатів і шляхти.

У сільському господарстві провідним виробником товарної продукції стали фільварки.

Упродовж першої половини XVII ст. зростала кількість міст та їх населення. Унаслідок поширення фільварків становище переважної більшості українських селян погіршилося.

Широкі маси міського населення потерпали від свавілля королівської адміністрації або власників міст та національно-релігійних утисків.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати § 9 (§ 11*) підручника.