Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 13 (24—25*). Кримське ханство

Мета: розповісти про політичне життя і соціально-економічний розвиток Кримського ханства; визначити особливості зовнішньої політики кримських правителів; розвивати аналітичні здібності учнів; сприяти формуванню толерантного ставлення до представників різних народів і культур.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: курултай, Гірей, бей, диван, хан, муфтій.

Основні дати та події: 1532 р. — Бахчисарай стає столицею Кримського ханства.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бесіда

1. Як відбувалося зростання магнатського землеволодіння на українських землях?

2. Якими були причини й наслідки поширення фільваркових господарств?

3. Охарактеризуйте розвиток українських міст у першій половині XVII ст.

4. Які зміни відбулися в становищі селян і міщан?

5. У чому виявилося загострення суперечностей соціально-економічного розвитку України в першій половині XVII ст.?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація опорних знань

1. Коли і як утворилося Кримське ханство?

2. Яку політику здійснювали кримські хани щодо українських земель?

3. Покажіть на карті в атласі територію Кримського ханства та шляхи набігів кримських татар.

Випереджальне завдання

Впродовж розгляду нового матеріалу складіть таблицю «Особливості внутрішньої і зовнішньої політики Кримського ханства».

1. Політичне життя, с. 63

2. Соціально-економічний розвиток, с 65

Самостійна робота з підручником

За матеріалом підручника учні визначають особливості соціально-економічного розвитку Кримського ханства.

Робота з документом

Ознайомтеся із запропонованим матеріалом і дайте відповіді на запитання.

З опису кримських татар-воїнів Г. Л. де Бопланом

Вони озброєні шаблею, луком із сагайдаком із 18—20 стрілами; за поясом у них ніж, кресало, щоб добувати вогонь, шило й п’ять або шість сажнів ремінних шнурів... Лише найзаможніші носять кольчугу, інші ж, не маючи нічого, йдуть на війну, вважай, голими. Усі вони дуже сміливі та вправні на конях... і настільки спритні, що на повному чвалі перестрибують з одного коня, який засапається, на іншого, якого ведуть за вуздечку, щоб швидше тікати під час погоні. Кінь, не відчуваючи на собі господаря, відразу ж перебігає праворуч від нього, тримаючись весь час поруч із ним, щоб бути у зручному місці, коли вершник схоче пересісти на нього з тією спритністю, яка їм властива при перестрибуваннях. Ось як ці коні привчені служити своїм господарям...

Запитання до документа

1) Які особливості військового мистецтва татарських воїнів наводить автор джерела?

2) Порівняйте військове мистецтво кримських татар і запорозьких козаків.

3. Зовнішня політика, с. 66—67

Цікаво знати

Татари виробили досить своєрідну тактику набігів. Коли татарська орда вдиралася на українські землі, то спочатку вона два-три дні відпочивала неподалік від кордону. Потім військо ділилося на три загони, що рухалися в різних напрямках. Кожен із них, у свою чергу, також поділявся на дрібніші загони, що рушали певним маршрутом. Підходячи до населеного пункту, татари оточували його з усіх боків, придушували опір, грабували, забирали людей, худобу, майно і, навантажені, відступали, уникаючи зустрічей із козаками.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Яке місто в XVI—XVII ст. було столицею Кримського ханства?

2. Як у ханстві називали вождів семи найбільших родів?

3. Чим займалися татари, що заселяли південний берег півострова?

4. На які чотири громади поділялося все населення півострова?

5. Кого Кримське ханство вважало своїм найнебезпечнішим противником?

6. Скільки населення вивезли татари з українських земель у першій половині XVII ст.?

Перевірка випереджального завдання

Обговорення результатів виконання учнями випереджального завдання, отриманого на початку урок)7.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Дидактична гра «Три речення»

Правила гри наведені в розробці уроку № 3.

Заключне слово вчителя

Кримське ханство — татарська феодальна держава в Криму, що у своєрідній формі поєднувала елементи родоплемінного народовладдя і східної монархії.

Кримське ханство за весь період свого існування ніколи не жило самостійним життям. У XVI—XVII ст. воно було васальною державою Османської імперії, інтереси та плани якої знаходили відображення в його політиці.

Кримське ханство мало досить численну напівкочову складову свого населення, що була рушійною силою набігів татар на сусідні країни.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 10 (§ 12*) підручника.

2. Творче завдання. За додатковими джерелами підготувати презентацію за темою «Пам'ятки культури Кримського ханства».