Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 18 (34*). Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Освіта, літописання, література, книговидання

Мета: скласти уявлення учнів про розвиток культури; ознайомити з основними пам'ятками і здобутками тієї доби; охарактеризувати розвиток шкільництва на українських землях у першій половині XVII ст.; розкрити особливості навчання в Києво-Могилянському колегіумі; називати імена найвидатніших діячів літератури та їхні твори; розповісти про досягнення українського книговидання цього періоду; формувати в учнів інтерес до культурних надбань українського народу; виховувати шанобливе ставлення до пам'яток минулого, а також високі моральні якості на кращих зразках національної культури.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, зображення історичних пам'яток.

Основні терміни та поняття: спудеї, мемуари, епіграма.

Основні дати та події: 1632 р. — заснування Києво-Могилянського колегіуму.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Творче завдання

Заслуховування окремих повідомлень, підготовлених учнями до уроку.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація опорних знань

1. Які особливості суспільно-політичного становища українських земель у першій половині XVII ст. мали впливати на розвиток культури?

2. Як розвивалася освіта на українських землях у XVI ст.?

3. Якими були найзначніші досягнення українського книговидання XVI ст.?

1. Розвиток освіти. Утворення Києво-Могилянського колегіуму, с.89—90

Розповідь учителя

У першій половині XVII ст. на українських землях продовжувала розвиватися шкільна освіта. Основним типом навчальних закладів, де здобували освіту діти українських міщан, козаків і духовенства, були слов'яно-греко-латинські школи. Ці школи, як і раніше, засновувалися при братствах. На початку XVII ст. в Україні налічувалося близько 30 братських шкіл. У 1615 р. виникла школа при Київському, у 1620 р. — при Луцькому, у 1636 р. — при Кременецькому братствах.

Постать в історії

Єлизавета Гулевичівна (1575—1642) була однією із засновниць Київського братства, монастиря і школи при ньому. У 1615 р. вона заповіла свою садибу із землями на Подолі в Києві для заснування монастиря, шпиталю і школи. Цим було покладено початок Київській братській школі, а згодом — Києво-Могилянській академії.

Запитання

1) Якими були здобутки української освіти першої половини XVII ст.?

2) Розкажіть про діяльність Києво-Могилянського колегіуму.

2. Літописання і література, с.91

Робота з термінами та поняттями

Мемуари — автобіографічні записки у формі спогадів про події минулого їх очевидця або учасника.

Епіграма — коротка віршована характеристика предмета, побажання, дотеп тощо.

Постать в історії

Софія Чарторийська (роки життя невідомі) була волинською княгинею, меценаткою і громадською діячкою кінця XVI — середини XVII ст. Вона разом зі своєю сестрою Оленою надавала грошову підтримку Пересопницькому монастирю, заснувала при ньому шпиталь та школу для дітей селян. Була палкою прихильницею православ’я, відкрила у своєму маєтку в селі Рохманів на Волині друкарню. Здійснювала переклади із грецької руською мовою. Саме вона надала підтримку відомому діячеві Львівського братства Кирилу Транквіліону-Ставровецькому у виданні «Євангелія учительного». У 1619 р. цей твір було ви друковано у волинській друкарні С. Чарторийської її коштом.

Завдання

1) Наведіть факти, які свідчать про поступальний розвиток української літератури впродовж першої половини XVII ст.

2) Заповніть таблицю «Розвиток літератури першої половини XVII ст.».

ЖАНРИ

ПРЕДСТАВНИКИ

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ

     

3. Книговидання, с. 93

Коментоване читання відповідного пункту параграфа

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Дидактична гра «Снігова куля»

Правила гри наведені в розробці уроку № 7.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

Упродовж першої половини XVII ст. на українських землях збільшилася кількість навчальних закладів, що сприяло зростанню кількості освічених людей.

Києво-Могилянський колегіум був новим навчальним закладом вищого типу, що прирівнювався до тогочасних університетів. Завдяки цьому Київ поступово перетворювався на культурний центр, значення якого виходило за межі України.

Наявність різних жанрів в українській літературі першої половини XVII ст. свідчила про її поступальний розвиток.

Здобутки українського книговидання сприяли розвитку культури та освіти українців, допомагали їм протистояти окатоличенню й полонізації.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 14 (§ 17*) підручника.

2. Випереджальне завдання. Використовуючи додаткову літературу або ресурси Інтернету, підготувати повідомлення за темою «Архітектура України першої половини XVII ст.».Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.