Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок №7 (14*). Церковне життя в XVI ст.

Мета: скласти уявлення про розгортання реформаційних і контрреформаційних рухів на українських землях; оцінити значення діяльності православних братств; визначити особливості становища православної церкви; продовжити формувати навички використовувати розповідь учителя та матеріал підручника як джерело знань; виховувати шанобливе ставлення до минулого своєї Батьківщини.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: Реформація, Контрреформація, протестантизм, єзуїти, церковні братства.

Основні дати та події: 1542,1544 рр. — створення у Львові Благовіщенського та Миколаївського церковних православних братств; 1556—1561 рр. — створення на Волині Пересопницького Євангелія (українською мовою); 1564 р. — початок діяльності єзуїтів у Польщі.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бесіда

1. Якими були основні передумови виникнення Запорозької Січі?

2. Які факти свідчать про те, що виникнення реєстрового козацтва сприяло перетворенню козаків на окремий стан українського суспільства?

3. Охарактеризуйте устрій Війська Запорозького.

4. Розкажіть про перші козацькі повстання 90-х рр. XVI ст.

Перевірка творчого завдання

Перевірка виконання завдання, отриманого учнями на попередньому уроці.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація опорних знань

1. Яким було становище православної церкви на українських землях у складі Польського королівства і Великого князівства Литовського в другій половині XIV — XV ст.?

2. Коли єдина для східнослов’янських земель Київська митрополія розділилася на Московську й Київську?

1. Становище православної церкви, с.34

2. Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні, с 36

Робота з термінами та поняттями

Протестантизм — один із найбільших (поряд із католицизмом і православ’ям) напрямків християнства, який виник у період Реформації в XVI ст. Його початковими формами були лютеранство, кальвінізм та англіканство.

Зверніть увагу!

Одним із результатів Реформації в Польщі стало утвердження віротерпимості в 60-х рр. XVI ст., щоправда, ненадовго. Здавалося, що Реформація в Польщі перемогла. Проте протестантський рух у країні мав свої особливості, що зумовило його слабкість і зрештою занепад:

• не мав широкої підтримки серед основної маси населення (селян, міщан);

• шляхта та магнати за допомогою нових релігійних учень прагнули домогтися нових привілеїв і послаблення королівської влади;

• відсутність єдності в протестантському русі (лютерани, кальвіністи, аріани, чеські брати), а іноді й ворожнеча між його течіями;

• більша частина православного населення була байдужою до нових учень, її турбувало збереження «батьківської» віри — православ’я.

3. Церковні братства, с. 37

Робота з термінами та поняттями

Церковні братства — релігійні та культурно-просвітницькі товариства, що створювалися православними міщанами при церковних парафіях України в XV—XVII ст.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Як дослідники називають XVI століття в історії української православної церкви?

2. Як впливало на розвиток православної церкви право патронату?

3. Як поширення протестантизму в Україні вплинуло на проникнення сюди католицизму?

4. Коли було створено Пересопницьке Євангеліє?

5. Що таке церковні братства?

6. У чому полягало право ставропігії Львівського братства?

Дидактична гра «Снігова куля»

Правила гри. Перший учасник гри називає ім’я, поняття, терміни, які стосуються теми уроку. Наприклад, «унія». Це слово повторює наступний учасник гри і називає інше слово чи термін. Зрештою утворюється довгий тематичний ланцюжок. Якщо учасник припускається помилки або робить довгу паузу, він вибуває з гри. Переможцем стає учень, який побудував найдовший ланцюжок. Для більш організованого проведення гри краще не залучати весь клас, а викликати до дошки кількох учнів. Один учень контролює правильність слів у ланцюжках, що називають його однокласники. Гра дозволяє запам’ятати складні для засвоєння терміни, назви, імена тощо.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

У XVI ст. православна церква на українських землях перебувала у кризовому стані. Поширення реформаційного руху сприяло розвитку релігійного вільнодумства в Україні й виходу частини віруючих із традиційних церков.

У 60-х рр. XVI ст. в Україні набула поширення Контрреформація — рух, розпочатий католицькою церквою для боротьби з Реформацією.

Діяльність братств допомагала православним міщанам протистояти релігійно-національним утискам, сприяла національному й культурному пробудженню українського суспільства.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 5 (§ 6*) підручника.

2. Творче завдання. Скласти письмово перелік аргументів «за» і «проти» релігійного порозуміння між католиками і православними. Сформулювати власне бачення ролі влади в цьому процесі.