Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 45 (84—85*). Правобережжя та західноукраїнські землі в останній чверті XVIII ст.

Мета: визначити наслідки поділів Речі Посполитої для подальшої долі українських земель; розповісти про розвиток західноукраїнських земель у другій половині XVIII ст.; вдосконалювати набуті вміння та навички; виховувати у школярів повагу до історичного минулого Батьківщини, толерантне ставлення до поглядів інших.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: поділи Речі Посполитої.

Основні дати та події: 1772, 1793, 1795 рр. — поділи Речі Посполитої.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Фронтальне опитування

1. Назвіть причини посилення національно-визвольної боротьби на Правобережжі в другій половині XVIII ст. Чому в ній переважали соціальні мотиви?

2. Яких форм набув національно-визвольний рух в Україні в другій половині XVIII ст.?

3. Хто такі гайдамаки? У чому причини виникнення гайдамацького руху?

4. У якому році спалахнула Коліївщина?

5. У якому регіоні діяли опришки? Назвіть ім’я найвідомішого керівника опришків.

6. Чи можна гайдамацький та опришківський рухи охарактеризувати як соціальний бандитизм?

7. Як ви вважаєте, чи міг національно-визвольний рух другої половини XVIII ст. привести до відродження Української держави?

Перевірка творчого завдання

Учні вибірково презентують складені історичні портрети О. Довбуша, М. Залізняка, І. Гонти.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація опорних знань

1. Які країни в другій половині XVII — першій половині XVIII ст. прагнули приєднати Правобережжя та західноукраїнські землі до свого складу?

2. Коли було ліквідовано козацький устрій на Правобережжі?

1. Поділи Речі Посполитої та українські землі, с. 248

Розповідь учителя

У другій половині XVIII ст. Річ Посполита переживала період занепаду. Фільваркова система господарювання та шляхетська анархія гальмували господарський розвиток країни, послаблювали її перед зовнішньою агресією.

Ослабленням Польщі скористалися сусідні Росія, Пруссія та Австрія. Вони планували розділити Польщу, розширити свої володіння за рахунок її території. їх лякало також поширення ідей Просвітництва, а згодом ідей Великої французької революції.

Перший поділ Польщі відбувся в 1772 р. У результаті до австрійських володінь Габсбургів відійшли землі Руського воєводства (за винятком Холмської землі), Белзького й південно-західної частини Кременецького повітів Волинського воєводства. Також усупереч угоді Габсбурги заволоділи західною частиною Подільського воєводства, установивши кордон по річці Збруч. Ці землі разом із Малою Польщею були проголошені Королівством Галичини і Лодомерп із центром у Львові, що підпорядковувалося безпосередньо імператору. Унаслідок другого поділу Польщі в 1793 р. до Росії відійшла територія Правобережної України (Подільське, Волинське, Брацлавське і Київське воєводства). Через два роки (у 1795 р.) відбувся третій поділ Речі Посполитої, і до Росії відійшли західні землі Волині.

2. Правобережна Україна наприкінці XVIII ст. с. 249

3. Соціально-політичне та економічне становище в Галичині, на Буковині та Закарпатті, с.250

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

1. Назвіть, у яких роках відбулися поділи Речі Посполитої.

2. До складу яких імперій відійшли українські землі в результаті поділів Речі Посполитої?

3. Якими були наслідки поділів Речі Посполитої для України?

4. Які губернії були утворені наприкінці XVIII ст. на українських землях у складі Російської імперії?

5. Які зміни відбулися у становищі західноукраїнських земель в останній третині XVIII ст.?

Запитання для дискусії

Чому коли Польща втрачала незалежність, українське населення виявилося байдужим до цього процесу?

Робота з таблицею

Заповніть таблицю, визначивши зміни в становищі правобережних і західноукраїнських земель у складі австрійської монархії Габсбургів і Російської імперії.

ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА

СХІДНА ГАЛИЧИНА, ПІВНІЧНА БУКОВИНА, ЗАКАРПАТТЯ

   

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

Ослаблення Речі Посполитої призвело до її поділу між Австрією, Пруссією та Росією, у результаті яких Польща перестала існувати як самостійна держава. Правобережжя перейшло до складу Росії, і, як наслідок, 80 % українців опинилися під владою Російської імперії, а решта — під владою монархії Австрійських Габсбургів.

На новоприєднаних землях і Російська, і Австрійська імперія здійснювали заходи інкорпорації (приведення у відповідність з іншими) до своїх володінь українських земель.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати § 32; п. 5, 6 (§ 45*) підручника.