Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Розділ III. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст. (8 годин)

Урок № 21 (37—38*). Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Події 1648—1649 рр.

Мета: з'ясувати передумови Національно-визвольної війни; розповісти про Б. Хмельницького та його сподвижників, перші битви Національно-визвольної війни; охарактеризувати події початку війни; пояснити, у чому полягала висунута Б. Хмельницьким програма побудови Української козацької держави; охарактеризувати Збаразько-Зборівську кампанію, її результати та наслідки; визначити за картою напрямки походів українського війська в 1648—1649 рр., територію Української козацької держави за Зборівським договором та сусідніх держав; розвивати історичне мислення учнів, формувати вміння розглядати історичні події в конкретно-історичних умовах; виховувати у школярів кращі моральні якості.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: Національно-визвольна війна.

Основні дати та події: 22 січня 1648 р. — початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.; 1648—1657 рр. — Національно-визвольна війна українського на роду середини XVII ст.; 5—6 травня 1648 р. — битва на Жовтих Водах; 16 травня 1648 р. — битва під Корсунем; 11 —13 вересня 1648 р. — битва під Пилявцями; червень—серпень 1649 р. — облога Збаража; 5—6 серпня 1649 р. — битва під Зборовом; 8 серпня 1649 р. — укладення Зборівського договору.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація опорних знань

1. Наведіть факти погіршення соціально-економічного становища та національно-релігійних утисків українського населення від польської влади.

2. Якими були причини козацько-селянських повстань у 20—30-х рр. XVII ст.?

1. Передумови та причини Національно-визвольної війни, с. 105

2. Б. Хмельницький та його соратники, с 106—107

3. Початок війни.

4. Битви на Жовтих Водах та під Корсунем.

5. Наростання визвольної боротьби. Битва під Пилявцями. с. 772

6. Визвольний похід українського війська в Галичину.

7. Програма побудови Української козацької держави.

8. Збаразько-Зборівська кампанія.

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Якими були передумови і причини Національно-визвольної війни?

2. Назвіть дату початку Національно-визвольної війни середини XVII ст.

3. Назвіть імена соратників Б. Хмельницького.

4. На які періоди поділяється Національно-визвольна війна?

5. Яка подія стала приводом до початку війни?

6. Якою була кількість повсталих, зібраних Б. Хмельницьким на кінець квітня 1648 р.?

7. Яким був кількісний склад козацьких і татарських військ у битві на Жовтих Водах?

8. Яку хитрість використали козаки, щоб перемогти в Корсунській битві?

9. Якими були результати битви під Пилявцями?

10. Чим завершилася облога Львова військами Б. Хмельницького?

11. До якого міста дійшло козацько-татарське військо під час свого першого походу?

12. Коли вперше Хмельницький висунув ідею створення автономної Української козацької держави?

13. Коли відбулася облога Збаража козацько-татарським військом?

14. Як розпочалася Зборівська битва?

15. Які воєводства переходили під владу гетьмана за умовами Зборівського договору? Покажіть на карті територію, підвладну гетьману за цим договором.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

На кінець 40-х рр. XVII ст. політика, яку здійснювала Річ Посполита на українських землях, призвела до появи великої кількості незадоволених серед різних верств суспільства, що створило передумови до початку національно-визвольної боротьби.

Б. Хмельницький став лідером повстанців і разом зі своїми сподвижниками згуртував український народ для боротьби за свої права та свободи.

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. розпочалася після оволодіння військами Б. Хмельницького Запорозької Січі.

Блискучі перемоги, здобуті Б. Хмельницьким під час воєнної кампанії 1648 р., підтвердили полководницький талант гетьмана і правильність обраної ним тактики.

Підсумком Збаразько-Зборівської кампанії 1649 р. стало визнання польською стороною автономного статусу козацької України. Це не відповідало висунутій Хмельницьким програмі побудови Української козацької держави, але створювало основу для продовження визвольної боротьби.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 16—17 (§ 19—21 *) підручника.

2. За додатковими джерелами підготувати повідомлення за темою «Б. Хмельницький: його соратники та противники».

3. Розпочати складання таблиці «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.».

ПЕРІОД

ОСНОВНІ ПОДІЇ

ПІДСУМКИ (ЗА ПЕРІОДОМ)

ВОЄННІ

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ