Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 36 (62—64*). Північна війна Московської держави зі Швецією та Україна. Повстання С. Палія. Виступ гетьмана І. Мазепи проти царської влади

Мета: розкрити перебіг подій Північної війни та участь у ній України; дати оцінку переходу гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля Карла XII, розкрити роль Полтавської битви в подальшій долі України; продовжити формування навичок критичного мислення учнів; виховувати учнів у дусі поваги до історичної боротьби та здобутків українського народу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: Кримські походи, Азовські походи, Північна війна, Полтавська битва.

Основні дати та події: 1700—1721 рр. — Північна війна між Швецією та Московією; 4 листопада 1708 р. — перехід гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля Карла XII під час Північної війни; 13 листопада 1708 р. — зруйнування московськими військами Батурина; 17 листопада 1708 р. — обрання гетьманом І. Скоропадського; 25 травня 1709 р. — зруйнування московськими військами Чортомлицької Січі; 8 липня 1709 р. — Полтавська битва.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація опорних знань

1. Яку політику проводив І. Мазепа на початку свого правління?

2. Як впливали на Україну війни Московської держави кінця XVII ст.?

1. Гетьманщина в умовах Північної війни Московської держави зі Швецією (1700—1721 рр.). с. 196

Розповідь учителя

Із 1700 р. Московія вела Північну війну зі Швецією за вихід до Балтійського моря. Ця війна жодним чином не торкалася інтересів України. Проте від самого початку козацькі полки постійно брали участь у воєнних діях. Вони воювали на територіях Московії, Прибалтики, Речі Посполитої, відстоюючи імперські прагнення царя. Ці походи були важким тягарем для українського населення. Козаки за свою службу не отримували жодної винагороди, а навпаки, потерпали від утисків і образ московських воєначальників. Часто козаків використовували як дешеву робочу силу під час будівництва каналів, нових доріг, фортець та інших укріплень. Спорядження козацьких військ для щорічних походів на північ здійснювалося коштами українського населення.

2. Повстання під проводом С. Палія (1702—1704 рр.). с. 197

Самостійна робота з підручником

Опрацюйте відповідний пункт параграфа та складіть розгорнутий план до нього.

3. Перехід І. Мазепи на бік Карпа XII.

Цікаво знати

Напередодні виборів нового гетьмана в Глухові відбулася церемонія ганебної страти опудала, що символізувало І. Мазепу. 23 листопада 1708 р. у Москві, а також у Глухові було виголошено церковну анафему (прокляття) Мазепі. Понад два століття до 1917 р. анафему українському гетьману повторювали священики у церквах Російської імперії. Анафему виголошували навіть у тих церквах, що були збудовані коштом Мазепи, де в інших молитвах за церковними правилами йому висловлювали хвалу й вічну пам’ять. Провідників українського національно-визвольного руху в XIX і XX ст. називали мазепинцями. Православна церква зняла з І. Мазепи анафему лише в 1994 р.

4. Полтавська битва. Смерть І. Мазепи, с.201

Зверніть увагу!

Місце й роль І. Мазепи в історії українського народу визначається тим, що в умовах розгортання централізаторської політики Петра І він здійснив спробу вибороти незалежність України. Проти його цілі й методи боротьби, далекі від життєвих потреб народу, значною мірою спричинили крах планів І. Мазепи.

Запитання для дискусії

Доля України в Полтавській битві вирішувалася без участі українців. Чому так сталося?

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Коли та між якими державами відбулася Північна війна?

2. Якою була участь козацьких військ у першому етапі Північної війни?

3. Які воєнно-політичні заходи Петра І стали відповіддю на союз І. Мазепи з Карлом XII?

4. Коли та за яких обставин був зруйнований московськими військами Батурин?

5. Що допомогло московським військам зруйнувати Запорозьку Січ?

6. Яким був перебіг Полтавської битви? Чим вона завершилася?

7. Якою була доля І. Мазепи після Полтавської битви?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

Північна війна стала важким тягарем для українського народу. У далеких походах і на будівельних роботах гинули українські козаки. Зазнавала розорення економіка України, населення потерпало від поборів, повинностей і постоїв царських військ. У таких умовах гетьман І. Мазепа виступив проти політики царя. Проте у своїх діях він покладався на хитрість, розрахунок та інтриги, а не на героїзм і відданість народу та його провідників. Тому виступ Мазепи підтримала незначна частина його найближчого оточення. А в битві під Полтавою (8 липня 1709 р.) між шведами та московитами від гетьмана вже нічого не залежало. Поразка шведів стала й провалом планів гетьмана щодо здобуття незалежності України.

Царська влада доклала всіх зусиль, щоб знищити пам’ять про гетьмана в українському народі. Йому було виголошено анафему. «Мазепинством» став називатися український національно-визвольний рух.

Заслугою І. Мазепи стало те, що він створив прецедент виступу української еліти проти московського центру.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати § 27, п. 1—4 (§ 36*) підручника.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.