Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 39 (69—70*). Наш край наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

Мета: ознайомити учнів з особливостями розвитку рідного краю в період кінця XVII — початку XVIII ст.; вдосконалювати набуті знання і навички; формувати вміння вести пошукову роботу; виховувати патріотичні почуття на матеріалі історії рідного краю.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, матеріали, підготовлені учнями до уроку.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Представники малих груп презентують матеріали, підготовлені за темами. Потім відбувається обговорення за запитаннями і завданнями.

1. Адміністративно-територіальний та історико-етнографічний розвиток краю.

1) Охарактеризуйте особливості адміністративно-територіального устрою регіону в період від кінця 50-х рр. XVII до початку XVIII ст.

2) Які нові населені пункти утворилися в другій половині XVII — на початку XVIII ст.?

3) Чи є у нашому краї населені пункти або місцевості, назви яких пов’язані з подіями другої половини XVII ст.? Наведіть їх і поясніть походження їхніх назв.

4) Яким було наше село/місто в період, що вивчається?

2. Соціально-економічне життя.

1) Що ви знаєте про господарське життя краю в ті часи?

2) Який вид господарювання переважав?

3) Які сільськогосподарські культури переважно вирощувалися тоді у нашому регіоні?

4) Яким був стан торгівлі й ремесел?

5) Визначте спільне й відмінне в господарському житті краю порівняно з іншими регіонами України в цей період.

6) Що вам відомо про соціальне становище населення краю в цей період?

7) Відвідайте місцевий краєзнавчий (історичний) музей і підготуйте за його експозицією повідомлення про життя населення краю в другій половині XVII — на початку XVIII ст.

3. Культурне й духовне життя.

1) Що ви знаєте про вірування, звичаї та традиції населення нашого краю в другій половині XVII — на початку XVIII ст.?

2) Назвіть діячів української культури й духовного життя цього періоду, які походили з нашого краю або проживали в ньому. Яким був їхній внесок у розвиток культури?

3) Які пам’ятки культури другої половини XVII — початку XVIII ст. є у нашому регіоні? Підготуйте розповідь про одну з них.

4) Визначте спільне й відмінне в культурному й духовному житті краю порівняно з іншими регіонами в цей період.

5) У яких творах української літератури розповідається про тогочасну історію нашого краю або регіону, у якому він розташований? Яку інформацію про тогочасні події та життя населення можна отримати з них?

4. Воєнно-політичні події.

1) Чи відбувалися на території нашого краю й регіону воєнні дії в другій половині XVII — на початку XVIII ст.?

2) Чи є відомості про героїчні вчинки наших земляків у ці буремні роки?

3) За матеріалами краєзнавчого музею підготуйте повідомлення про відомих земляків — учасників воєнно-політичних подій цього періоду.

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Завершуючи роботу, звернути увагу учнів на важливість знання історії рідного краю.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підсумувати роботу учнів на уроці, виставити оцінки.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до узагальнення знань та тематичного оцінювання за розділом IV «Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.».