Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 19 (35*). Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Театр, музика, архітектура та образотворче мистецтво

Мета: скласти уявлення учнів про розвиток культури; ознайомити з основними пам'ятками і здобутками тієї доби; охарактеризувати розвиток театрального мистецтва на українських землях; визначити основні риси, притаманні українському музичному мистецтву; описати видатні пам'ятки архітектури та образотворчого мистецтва; назвати діячів культури, найвидатніші твори архітектури та образотворчого мистецтва; формувати в учнів інтерес до культурних надбань українського народу; виховувати шанобливе ставлення до пам'яток минулого, а також високі моральні якості на кращих зразках національної культури.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, зображення історичних пам'яток.

Основні терміни та поняття: декламація, містерія, інтермедія, вертеп, кант, козацьке (українське) бароко, бастіон.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Експрес-опитування

1. Скільки братських шкіл існувало в Україні на початку XVII ст.?

2. Скільки єзуїтських колегіумів існувало в Україні на середину XVII ст.?

3. Коли і як було утворено Києво-Могилянський колегіум?

4. Скільки тривав повний курс навчання в Києво-Могилянському колегіумі?

5. Хто є автором полемічного твору «Тренос»?

6. Що таке мемуари?

7. У якому літературному жанрі здобув визнання своєю творчістю Г. Смотрицький?

8. Хто був засновником Києво-Печерської друкарні?

Бесіда

1. Якими були здобутки української освіти першої половини XVII ст.?

2. Розкажіть про утворення та діяльність Києво-Могилянського колегіуму.

3. Які факти свідчать про поступальний розвиток української літератури упродовж першої половини XVII ст.?

4. Яку роль відігравав розвиток освіти, літератури й книговидання в ідеологічній боротьбі, що точилася в цей час на українських землях?

5. Визначте, яку роль у розвитку тогочасної культури відігравали жінки (на прикладах діяльності Є. Гулевичівни і сестер С. і О. Чарторийських).

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація опорних знань

1. Якими були особливості розвитку архітектури й містобудування на українських землях у XVI ст.?

2. Назвіть тогочасні архітектурні пам’ятки.

3. Які жанри образотворчого мистецтва існували в Україні в XVI ст.?

4. Назвіть відомі вам пам’ятки образотворчого мистецтва цієї доби.

1. Театр, с. 95

2. Музика.

3. Архітектура, с. 97

Розповідь учителя супроводжується заслуховуванням повідомлень учнів.

Робота з термінами та поняттями

Бастіон — система укріплень із фортечних мурів та веж на розі, оточена ровом, чотири-або п’ятикутної форми.

4. Образотворче мистецтво, с. 98—99

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Які жанри театрального мистецтва розвивалися в першій половині XVII ст.?

2. Де й коли в Україні були започатковані шкільні драма і театр?

3. Що таке інтермедія?

4. Які музичні жанри розвивалися в тогочасній Україні?

5. Що таке партесний спів?

6. У чому проявлялися барокові риси в українській архітектурі?

7. Які нові види оборонних укріплень з’явилися в цей час?

8. Назвіть основні жанри українського образотворчого мистецтва першої половини XVII ст.

9. Які пам’ятки української архітектури першої половини XVII ст. вам відомі?

10. Якими були основні здобутки тогочасного образотворчого мистецтва України?

Дидактична гра «Що означає слово?»

Правила гри наведені в розробці уроку № 5.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

В українському театральному мистецтві першої половини XVII ст. розвивалися жанри декламації, драми, містерії, інтермедії, лялькового театру — вертепу.

У музиці набули розвитку жанри партесного (багатоголосого) співу, канта, сольної пісні із супроводом, інструментальної музики.

В архітектурі був започаткований стиль козацького (українського) бароко.

Новим типом оборонних споруд замість фортець і замків стали палаци з бастіонними укріпленнями.

В українському образотворчому мистецтві першої половини XVII ст. розвиваються жанри настінного розпису, іконопису, різьблення, гравюри та портрета.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 13 (§ 18*) підручника.

2. Підготуватися до узагальнення знань та тематичного оцінювання за розділом II «Українські землі наприкінці XVI —у першій половині XVII ст.».

3. Творче завдання. Відвідати місцевий художній музей і підготувати повідомлення про твори українського образотворчого мистецтва першої половини XVII ст., які є в його експозиції.