Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Розділ IV. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст. (12 годин)

Урок № 29 (51*). Гетьманування І. Виговського. Початок Руїни

Мета: дати оцінку правління гетьмана І. Виговського; пояснити причини і наслідки українсько-московської війни 1658—1659 рр.; розкрити причини громадянської війни, що спалахнула в Україні й призвела до її розколу на Правобережну і Лівобережну Гетьманщину; виховувати почуття патріотизму, інтерес і повагу до історичного минулого України.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: Гадяцька угода, українсько-московська війна, громадянська війна, Руїна.

Основні дати та події: 1658 р. — Гадяцька угода; 1658—1659 рр. — українсько-московська війна; 8—9 липня 1659 р. — Конотопська битва.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація опорних знань

1. У якому становищі перебувала Українська держава на момент смерті Б. Хмельницького?

2. Якими були соціальні наслідки Національно-визвольної війни?

1. Обрання гетьманом І. Виговського. с. 153

Зверніть увагу!

Постать Івана Виговського в історії України посідає особливе місце. Він фактично отримав гетьманську булаву з рук Б. Хмельницького. Очолюючи Генеральну військову канцелярію, Виговський мав не одну нагоду довести свою вірність розпочатій справі — визволенню України. Він знав багато державних таємниць, був знайомий із багатьма іноземними політичними діячами, брав участь у всіх походах гетьмана. Походженням та освітою він теж відповідав вимогам державця високого рангу: походив із Волині з православного шляхетського роду, освіту здобував, очевидно, у Києво-Могилянському колегіумі, мав військовий і політичний досвід. Проте чимало козаків недолюблювали Виговського, називали «ляхом», дорікаючи йому за шляхетське походження.

2. Внутрішня і зовнішня політика І. Виговського. Гадяцька угода, с. 155

Робота з термінами та поняттями

Громадянська війна — форма політичної боротьби, що являє собою збройну сутичку між класами, соціальними групами, націями тощо задля досягнення певних політичних цілей, головною з яких є здобуття повноти державної влади.

Руїна — термін, яким позначають процес занепаду й спустошення України під час громадянської війни, гострої боротьби старшини за владу й постійної агресії сусідніх держав. Цей період тривав із 1658 до 1676 р. (за іншою версією — із 1657 до 1687 р. або з 1663 до 1687 р.).

3. Українсько-московська війна 1658—1659 рр. Конотопська битва, с. 156

Робота з документом

Ознайомтеся із запропонованим матеріалом і дайте відповіді на запитання.

Зі звернення до європейських дворів І. Виговського

Ми, все Військо Запорозьке, повідомляємо і перед Господом та всім світом свідчимо цією нашою щирою та відвертою заявою: у нашої війни, розпочатої та проведеної з поляками, не було іншої причини, ані іншого завдання й мети, крім оборони Святої східної Церкви, а також нашої давньої свободи, яку ми палко любили... Через що передусім ми уклали дружбу з татарами та найсвітлішою королевою Швеції Христиною, а тоді з найсвітлішим королем Швеції Карлом-Густавом, яким усім ми зберегли вірність постійну. Навіть із поляками ми не наважилися розривати будь-коли угоди, але до всіх нашу вірність, договори та годи ми зберегли непорушно. Ми прийняли захист великого князя Московії не для чогось іншого, як тільки для того, щоб із Божою поміччю здобуту та захищену великим і багаторазовим кровопролиттям нашу свободу зберегти й примножити для себе й для наших нащадків.

Запитання до документа

Як І. Виговський пояснював початок війни з Московією?

III. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. У результаті яких подій І. Виговський став гетьманом?

2. Які прорахунки політики І. Виговського призвели до загострення соціально-політичного становища в Україні восени 1657 — взимку 1658 р.?

3. Хто очолював антигетьманське повстання, яке було жорстоко придушене І. Виговським за допомогою татар?

4. Із якою державою І. Виговський підписав Гадяцьку угоду?

5. Де відбулася вирішальна битва українсько-московської війни 1658—1659 рр.?

Завдання для дискусії

Охарактеризуйте зміст Гадяцької угоди. Чим цей документ відрізнявся від Зборівського договору 1649 р. і Березневих статей 1654 р.? Умови договорів із якими державами були більш сприятливими для України: із Московією чи Річчю Посполитою? Свою думку обґрунтуйте.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

У період гетьманства І. Виговського через внутрішні й зовнішні чинники в Україні спалахнула громадянська війна. Укладена з поляками Гадяцька угода не знайшла підтримки в більшої частини населення, що стало головною причиною втрати Виговським гетьманської булави.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати § 22, п. 1,2 (§ 27*, п. 1,2) підручника.