Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 47 (88—89*). Культура українських земель у другій половині XVIII ст. Архітектура, образотворче мистецтво, музика

Мета: охарактеризувати особливості розвитку архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва і музики у другій половині XVIII ст.; визначити,у яких галузях культури були найбільші здобутки; вдосконалювати набуті знання і вміння; формувати естетичні уявлення учнів і почуття гордості за культурні досягнення України.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, зображення історичних пам'яток.

Основні терміни та поняття: рококо, класицизм, «Козак Мамай».

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Фронтальне опитування

1. Охарактеризуйте розвиток освіти на українських землях у другій половині XVIII ст.

2. Які зміни відбулися в цей час у розвитку Києво-Могилянської академії?

3. Як розвивалося книгодрукування?

4. Назвіть імена видатних представників української культури другої половини XVIII ст.

5. Якими були здобутки тогочасних природничих наук?

6. Охарактеризуйте розвиток літератури другої половини XVIII ст. Які факти свідчать про те, що література відображала явища тогочасного життя?

7. Яким е внесок Г. Сковороди в розвиток української філософської думки? Що, на ваш погляд, прагнув сказати Г. Сковорода своєю фразою «Світ ловив мене, та не спіймав»?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розгляд нового матеріалу супроводжується демонстрацією й обговоренням підготовлених учнями презентацій.

1. Архітектура і скульптура, с.258

2. Живопис і гравюра, с.259

Розповідь учителя

Для українського живопису друга половина XVIII ст. стала часом поширення впливу рококо. Український портретний живопис цієї епохи значною мірою зберігає пишність та урочистість форм, вироблені в попередні часи бароко. До наймайстерніших належать портрети полковника О. Ковпака, київського міщанина Балабухи, А. Полетики, знатного військового товариша Г. Гамалії, переяславського полковника С. Сулими, Я. Шияна та ін.

Успішно розвивалося в цей час мистецтво гравюри. У творчості Григорія Левицького-Носа (1697—1769), батька відомого портретиста Дмитра Левицького, старе українське граверство досягло своєї вершини, увібравши в себе найкращі досягнення української гравюри за попередні півстоліття.

Великих успіхів досягли гравери друкарні в місті Почаєві Адам та Йосип Гочемські. Адам ілюстрував не лише церковні видання, але й перший в Україні лікарський підручник А. Крупинського, виданий 1774 р. у Львові. Про його стиль казали, що в анатомічних ілюстраціях він об’єктивно точний, а в барокових релігійних зображеннях стає багатомовним.

Найоригінальнішим жанром малярства другої половини XVIII ст. стали картини, створені невідомими народними майстрами. Вони є своєрідним відображенням головних тем тогочасного українського життя. Серед творів цих часів чимало зображень опришків, гайдамаків, ватажків Коліївщини М. Залізняка та І. Гонти. Своєрідністю відзначається картина «Богдан з полками», присвячена Національно-визвольній війні українського народу проти Речі Посполитої середини XVIII ст.

Не оминали народні картини й жіночих образів. За свідченням історика М. Костомарова, у середині XIX ст. в багатьох заможних хатах на Волині можна було побачити зображення української дівчини, яке вважалося портретом Бондарівни — трагічної героїні народної пісні.

Символом епохи, що минала, стала народна картина «Козак Мамай». На ній козак-бандурист сидить один серед широкого степу, згадуючи славне минуле козацтва, журиться його сумною долею.

3. Музика.

4. Повсякденне життя.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Завдання

Закінчіть складати таблицю «Українська культура другої половини XVIII ст.».

Фронтальне опитування с.260

1. Які архітектурні стилі були панівними на українських землях у другій половині XVIII ст.?

2. Назвіть ім’я видатного українського скульптора другої половини XVIII ст.

3. Як склалася доля трьох видатних майстрів української музики — М. Березовського, Д. Бортнянського та А. Веделя?

4. Як можна охарактеризувати розвиток української культури у XVIII ст.?

Запитання для дискусїі

1. Чому народні картини вважаються своєрідним відображенням тогочасного українського життя?

2. Чим можна пояснити високий рівень розвитку музичного мистецтва в Україні?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учні самостійно формулюють підсумки уроку.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 33, п. 6—8 (§ 46*, п. 6—8) підручника.

2. Підготувати есе за темою «Козацькі літописи XVII—XVIII ст. як історичні джерела» (до практичного заняття).