Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 43 (78—80*). Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі

Мета: скласти уявлення учнів про розвиток Січі й півдня України в другій половині XVIII ст.; пояснити причини ліквідації царською владою Запорозької Січі та Кримського ханства; показати місце Запорозької Січі в історії України; розкрити долю запорожців після ліквідації Січі; визначити наслідки російсько-турецьких війн другої половини XVIII ст. для України; розповісти про колонізаторську політику Росії на півдні України наприкінці XVIII ст.; розвивати в учнів уміння аналізувати історичні факти, працювати з картою та документами, визначати місце особистості в історичному процесі; виховувати в учнів національно-патріотичні почуття.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: паланка, колонізація, Задунайська Січ, Банатська Січ, Кубанське козацьке військо, колонізація, Новоросія.

Основні дати та події: 1768—1774, 1787—1791 рр. — російсько-турецькі війни; 1775 р. — ліквідація Запорозької Січі; 1783 р. — ліквідація Росією незалежності Кримського ханства.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Дидактична гра «Продовж розповідь» (за матеріалом попереднього уроку)

Правила гри наведені в розробці уроку № 3.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Актуалізація опорних знань

1. Унаслідок яких подій виникла Нова (Підпільненська) Січ?

2. Яку роль відігравала Запорозька Січ у подіях української історії?

1. Адміністративно-територіальний поділ земель Нової(Підпільненської) Січі.

Робота зі схемою

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ЗАПОРОЖЖЯ

2. Освоєння нових земель.

3. Обмеження російським урядом «вольностей» Запорожжя. Ліквідація Запорозької Січі.

4. Доля запорожців після ліквідації Запорозької Січі. Історичне значення Запорозької Січі.

Робота зі схемою

5. Участь українських козаків у російсько-турецьких війнах другої половини XVIII ст.

Завдання

1) Наведіть факти, які дають підставу стверджувати, що українські козаки відіграли вагому роль у російсько-турецьких війнах другої половини XVIII ст.

2) Покажіть на карті територіальні зміни, що відбулися в результаті російсько-турецьких війн другої половини XVIII ст.

6. Кримське ханство у XVIII ст. Ліквідація Кримського ханства.

Самостійна робота з підручником

1) Складіть основні тези до відповідного пункту параграфа.

2) Складіть план за темою «Доля кримських татар у другій половині XVIII ст.». Підготуйте розповідь за цим планом.

7. Освоєння півдня України. Заснування нових міст.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Запитання для дискусії

Запорозька Січ і раніше зазнавала руйнації. Чому після подій 1775 р. вона вже не змогла відновитися в попередньому вигляді на українських землях?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

Друга половина XVIII ст. стала вирішальною для долі півдня України та Криму. Після чергових російсько-турецьких війн ці території остаточно опинилися під владою Російської імперії, яка почала активно колонізувати цей край.

У 1775 р. було ліквідовано Запорозьку Січ, а в 1783 р. — Кримське ханство. Ці землі стали частиною Російської імперії.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати § 31 (§ 42—43*) підручника.