Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 30 (52*). Розкол козацької України. Андрусівське перемир'я

Мета: розкрити причини громадянської війни, що спалахнула в Україні та призвела до її розколу на Правобережну і Лівобережну Гетьманщину; дати оцінку Андрусівського перемир'я; формувати вміння аналізувати, узагальнювати та критично оцінювати історичні процеси; виховувати в учнів почуття патріотизму та громадянської свідомості.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: Правобережна Гетьманщина, Лівобережна Гетьманщина, Андрусівське перемир'я.

Основні дати та події: 1659 р. — укладення українсько-московських Переяславських статей; 1660 р. — укладення українсько-польського Слободищенського трактату; 1663 р. — поділ Української держави на Правобережну і Лівобережну; жовтень 1663 — березень 1664 р. — похід польсько-татарсько-українського війська на Лівобережжя на чолі з королем Яном Казимиром; 1664—1665 рр. — антипольське і антигетьманське повстання на Правобережжі; 1665 р. — укладення українсько-московських Московських статей; 30 січня 1667 р. — укладення Андрусівського перемир'я між Московською державою та Річчю Посполитою.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Дидактична гра «Незакінчене речення»

Правила гри. Учитель зачитує учням речення за змістом вивченого матеріалу, які не мають завершення. Учні мають додати відповідне змістове закінчення. Гру можна проводити з цілим класом або окремими учнями. Використання гри на початку уроку відіграє роль ефективної інтелектуальної розминки, налаштовує учнів на сприйняття нового матеріалу.

1. І. Виговський став гетьманом ...

2. У соціальній політиці І. Виговський дотримувався ...

3. Анти гетьманську опозицію очолили ...

4. Для придушення антигетьманського повстання І. Виговський використав ...

5. Гадяцька угода, укладена у ... між ... передбачала ...

6. Українсько-московська війна була спричинена ...

7. Вирішальна битва українсько-московської війни 1658—1659 рр. відбулася поблизу міста ..., у результаті перемогу здобула ...

8. Виговський втратив гетьманську булаву в результаті...

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Гетьманство Ю. Хмельницького. Поділ українських земель на Лівобережну і Правобережну Гетьманщину, с. 159

2. Спроба П. Тетері об'єднати Правобережну і Лівобережну Гетьманщину.

3. Посилення впливу московського уряду на українську державну політику. Андрусівське перемир'я 1667 р. с. 161

Зверніть увагу!

Андрусівське перемир’я санкціонувало розчленування України Московією та Річчю Посполитою, стало юридичною перешкодою на шляху до об’єднання Правобережжя і Лівобережжя під однією гетьманською булавою, прирікало її на політичний занепад.

Самостійна робота з підручником

Складіть хронологію подій, які призвели до розколу Української козацької держави.

ДАТА

ПОДІЯ

   

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Які договори та з якими державами були підписані за гетьманства Ю. Хмельницького?

2. Коли відбувся поділ Української держави на Правобережну і Лівобережну Гетьманщину та як це було закріплено?

3. Поясніть, у чому полягає недалекозорість політики Ю. Хмельницького.

4. Чому похід польського короля Яна Казимира на Лівобережжя в 1663 р. зазнав поразки?

5. Із якою метою Москва щоразу з новим гетьманом укладала новий договір?

6. Чому Андрусівське перемир’я завдало важкого удару по Українській державі?

Завдання для дискусії

Який рік слід вважати роком розколу Української держави на Лівобережну і Правобережну Гетьманщину: 1663 чи 1667? Обґрунтуйте свою відповідь.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя с 162

Обрання гетьманом політично несамостійного Ю. Хмельницького не могло врятувати Україну від громадянської війни. Політичні хитання від Московії до Польщі зрештою призвели до усунення його від влади, а наступна боротьба за гетьманську булаву призвела до розколу Гетьманщини на Правобережну і Лівобережну.

Громадянською війною в Україні скористалися сусідні держави, які через своїх ставлеників намагалися продукувати власні інтереси. Зрештою Річ Посполита й Московська держава домовилися про юридичне оформлення поділу України. Андрусівське перемир’я завдало тяжкого удару по Українській державі. Воно стало гальмом на шляху політичного об’єднання Правобережжя й Лівобережжя та призвело до політичного занепаду козацької України.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати § 22, п. 3,4 (§ 27*, п. 3,4) підручника.