Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 37 (65—66*). Гетьман П. Орлик і його Конституція. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні

Мета: охарактеризувати гетьманство П. Орлика та його Конституцію; розповісти про остаточну ліквідацію козацтва на Правобережжі; удосконалювати вміння й навички самостійної роботи; виховувати в учнів навички позитивного розв'язання суперечливих питань.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: політична еміграція, Конституція.

Основні дати та події: 1710 р. — Конституція Пилипа Орлика; 1712—1714 рр. — остаточна ліквідація козацтва на Правобережжі.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бесіда

1. Що підштовхнуло І. Мазепу на союз зі Швецією?

2. Чому І. Мазепа не зміг підготуватися до вступу шведської армії в Україну?

3. Що спонукало запорожців підтримати українсько-шведський союз?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Гетьман П. Орлик і його Конституція, с.202—203

Розповідь учителя

16 квітня 1710 р. під Бендерами відбулася козацька рада, на якій новим гетьманом було обрано найближчого сподвижника І. Мазепи — генерального писаря його уряду Пилипа Орлика (1672—1742 рр.). Він очолив першу українську політичну еміграцію в Західній Європі й уряд в екзилі (еміграції).

Під час козацької ради 16 квітня було ухвалено складений П. Орликом документ «Пакти й Конституції законів і вольностей Війська Запорозького» (пізніше цей документ стали називати Конституція Пилипа Орлика). Це була угода між старшиною та запорозькими козаками з одного боку та гетьманом — з іншого. Уперше новообраний гетьман укладав зі своїми виборцями офіційну угоду, де чітко зазначалися умови, за яких він отримував владу.

Робота з термінами та поняттями

Політична еміграція — вимушена зміна місця проживання або переселення зі своєї батьківщини в інші країни з політичних причин.

Постать в історії

Пилип Орлик походив із давнього чеського роду. Його батько загинув у війні з Туреччиною. Навчався П. Орлик спочатку в єзуїтській колегії у Вільні, а потім у Києво-Могилянському колегіумі. Він був освіченою людиною, знав кілька європейських мов. Обіймав посади в Генеральній військовій канцелярії, згодом став генеральним військовим писарем і найближчим радником гетьмана І. Мазепи.

2. Ліквідація козацького устрою на Правобережжі.

Самостійна робота з підручником

Самостійно прочитайте відповідний пункт параграфа. З’ясуйте, коли і за яких обставин було ліквідовано козацький устрій на Правобережжі.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Коли було ухвалено Конституцію Пилипа Орлика?

2. На які держави спирався П. Орлик у боротьбі за відновлення незалежності Гетьманщини?

3. У якому році відбувся Прутський похід Петра І?

4. За яким договором Запорожжя переходило під владу Османської імперії?

5. Коли польський сейм прийняв рішення про ліквідацію козацького устрою на Правобережжі? Коли ця ухвала була здійснена?

6. Чим гетьманство П. Орлика відрізнялося від правління всіх його попередників?

7. Із якою метою П. Орлик запропонував козацтву «Пакти і Конституції...»?

8. Чому походи П. Орлика в Україну зазнали поразки?

9. Чому на Правобережній Україні було ліквідовано козацький устрій?

10. Складіть історичний портрет П. Орлика.

11. Які зовнішні чинники завадили П. Орлику реалізувати ідею відновлення Української козацької держави?

Завдання

1. Прослідкуйте за картою атласу напрямки походів П. Орлика на Правобережжя.

2. Складіть у зошиті хронологічну таблицю «Діяльність П. Орлика».

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя с. 205

Після поразки виступу гетьмана І. Мазепи козаки, які опинилися в еміграції, у 1710 р. обрали собі гетьманом П. Орлика.

Заступаючи на посаду, П. Орлик підписав із козаками договір, який увійшов в історію як Конституція Пилипа Орлика. Вона стала першою в сучасному розумінні конституцією Української держави. Конституція обмежувала права гетьмана, передбачала створення представницького органу — Генеральної ради. У ній були закладені підвалини принципу розподілу законодавчої, виконавчої та судової влади, запроваджувалася виборність посад.

Спираючись на підтримку Османської імперії, П. Орлик спробував утвердити свою владу на українських землях. Однак відновлення козацької держави не входило в плани тодішніх європейських володарів. Проте завдяки діяльності П. Орлика в дипломатичних колах стали краще розуміти складнощі політичної ситуації на українських землях і прагнення українців.

Ще однією сумною сторінкою історії стала остаточна ліквідація козацтва на Правобережжі в 1714 р.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати § 27, п. 5 (§ 37*) під ручника.