Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 50 (94*). Узагальнення знань та тематичне оцінювання за розділом V «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.»

Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учнями впродовж вивчення розділу; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; сприяти осмисленню учнями подій минулого своєї Батьківщини й формуванню позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань; продовжити формувати в учнів уміння складати план, хронологічну таблицю, аналізувати та зіставляти історичні явища і факти; виховувати інтерес до національної історії.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми, дидактичні матеріали.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Оголосити учням тему уроку, його завдання, основні форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Стисло нагадати основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання розділу.

Вступна бесіда

1. Вивчення якого розділу ми завершили?

2. Які головні події відбулися за період, що ми вивчали?

3. Перегляньте назви параграфів вивченого розділу та запропонуйте інші назви до них.

Завдання с. 263

1. Складіть перелік подій з історії України XVIII ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів: «Малоросійська колегія», «гайдамаки», «опришки», «Коліївщина», «паланки», «“вольності” Війська Запорозького», «Нова Січ», «Задунайська Січ», «козацькі літописи», «кріпацтво».

3. Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України XVIII ст.?

4. Складіть розгорнутий план за темою «Особливості соціально-економічного та політичного становища українських земель у другій половині XVIII ст.».

5. Дайте оцінку діяльності гетьманів Д. Апостола та К. Розумовського, кошового отамана П. Калнишевського, філософа Г. Сковороди, народних ватажків М. Залізняка, І. Гонти та О. Довбуша. Обговоріть у парах і зробіть спільний висновок.

6. Визначте місце та історичну роль українського козацтва, Запорозької Січі та Гетьманщини в історії України. Обговоріть у групі.

7. Якими, на вашу думку, були найважливіші досягнення культури України XVIII ст.? Обговоріть у групі. Поясніть свою думку.

Завдання за історичною картою

Тестові завдання с. 264—265

1. У якій галузі культури плідно працювали М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель?

А театр

Б література

В музика

Г живопис

2. У якому році козацька старшина урівнювалася в правах із російським дворянством?

А 1764 р.

Б 1775 р.

В 1783 р.

Г 1785 р.

3. Позначте назву останньої Запорозької Січі.

А Кам’янська Січ

Б Олешківська Січ

В Нова Січ

Г Чортомлицька Січ

4. У якому році відбулося повстання на Правобережній Україні, що увійшло в історію під назвою Коліївщина?

А 1750 р.

Б 1764 р.

В 1768 р.

Г 1775 р.

5. Укажіть ім’я найбільш відомого ватажка опришківського руху XVIII ст.

А У Кармелюк

Б О. Довбуш

В Л. Кобилиця

Г М. Штолюк

6. У якому році за указом російської імператриці Катерини II було скасовано гетьманство?

А 1709 р.

Б 1727 р.

В 1764 р.

Г 1775 р.

7. Укажіть назву військово-адміністративної одиниці Нової Січі.

А полк

Б паланка

В земля

Г округ

8. Скільки поділів Речі Посполитої було здійснено сусідніми державами у XVIII ст.?

А один

Б два

В три

Г чотири

9. Проти кого боролися гайдамаки?

А польських панів

Б російських дворян

В татарських ханів

Г турецьких сипахів

10. У якому році було остаточно закріпачене українське селянство колишньої Гетьманщини?

А 1764 р.

Б 1775 р.

В 1783 р.

Г 1785 р.

11. Який регіон був охоплений гайдамацьким рухом у XVIII ст.?

А Правобережна Україна

Б Лівобережна Україна

В Галичина

Г Запорожжя

12. У якому році за указом імператриці Катерини II було ліквідоване Кримське ханство?

А 1768 р.

Б 1771р.

В 1775 р.

Г 1783 р.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

На цьому уроці ми завершили вивчення козацького періоду історії України, одного з найважливіших етапів розвитку українського народу та української державності — козацької доби.

Хоча український народ, як і раніше, перебував під владою іноземних держав, все ж таки була збережена та основа, яка дала змогу в наступні століття відродитися Українській державі.