Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 32 (55—56*). Правобережне козацтво в останній чверті XVII ст. Закріплення розподілу Української козацької держави між Московським царством і Річчю Посполитою

Мета: пояснити, як відбулося закріплення поділу Української козацької держави між Річчю Посполитою та Московським царством; розповідати про відродження правобережного козацтва в останній чверті XVII ст.; продовжити формування навичок критичного мислення учнів; виховувати учнів у дусі поваги до історичної боротьби та здобутків українського народу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: Кримські походи.

Основні дати та події: 1681 р.— Бахчисарайський мир; 1686 р. — «Трактат про вічний мир» між Московією і Річчю Посполитою; 1687 р.— перший Кримський похід; 1699 р. — рішення сейму про ліквідацію козацтва на Правобережжі.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Перевірка творчого завдання

Учні вибірково зачитують розповіді про оборону Чигирина.

Фронтальне опитування

1. Який період історії України називають Руїною?

2. Як гетьмани намагалися об’єднати Українську козацьку державу?

3. Якою, на вашу думку, була роль гетьмана П. Дорошенка в подіях Руїни? Чи справедливо його називають «Сонцем Руїни»?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Укладення Бахчисарайського миру між Московською державою та Османською імперією. с 173

2. Відновлення козацтва на Правобережжі, його участь у боротьбі проти Османської імперії, с.175

3. «Вічний мир» між Московською державою та Річчю Посполитою. Перший Кримський похід московського війська й козаків, с. 176—177

Робота з документом

Ознайомтеся із запропонованим матеріалом і дайте відповіді на запитання.

Із «Літопису Самійла Велична» про становище на Правобережжі Від Корсуня і Білої Церкви, потім на Волинь і в князівство Руське, до Львова, Замостя, Бродів і далі подорожуючи, бачив я багато городів і замків безлюдних і пусті

вали... що стали притулком і житлом тільки для диких звірів. Мури ж, як-то у Чолганському, Константи нові, Бердичеві, Збаражі, Сокалі, що тільки на шляху нам у поході військовому трапилися, бачив я одні малолюдні, інші цілком розвалені...

Запитання до документа

1) Як літописець змальовує наслідки Руїни для Правобережжя?

2) Чим було зумовлене таке становище на Правобережжі?

Завдання

Складіть простий план відповіді за темою «Доля Правобережжя в роки Руїни».

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Кому передали владу турки після захоплення та зруйнування Чигирина?

2. Який договір між Московською державою й Османською імперією поділив українські землі між ними?

3. Який польський король сприяв відновленню козацтва на Правобережжі?

4. Коли між Московією та Річчю Посполитою було укладено «Вічний мир»?

5. Які українські землі потрапляли під владу Московської держави за «Вічним миром»?

6. Чому Ю. Хмельницький, спираючись на владу османів, не зміг закріпитися на Правобережжі?

7. Як позначилися на українських землях умови Бахчисарайського миру між Московською державою та Османською імперією?

8. Чим було зумовлено відновлення козацтва на Правобережжі в останній чверті XVII ст.?

9. Які чинники вплинули на укладення «Вічного миру» між Московією та Річчю Посполитою? Як ця подія позначилася на історичній долі України?

10. Визначте за картою в атласі межі розподілу українських земель за Андрусівським перемир’ям, Бахчисарайським договором і «Вічним миром».

11. Визначте основні відмінності між умовами Андрусівського перемир’я та «Вічного миру» щодо українських земель.

12. Чому у 80-ті рр. XVII ст. стало можливим, що сусідні держави без згоди українців ділили українські землі?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

Інтереси Москви і Стамбула в Україні були примирені повним розоренням українських земель між Південним Бугом і Дніпром, що було закріплено в Бахчисарайському договорі 1681 р.

Війна Туреччини й Польщі, що тривала в останній чверті XVII ст., поставила на порядок денний питання про відродження козацтва, яке мало перешкоджати набігам татар і турків та сприяти господарському відродженню Правобережжя.

Відроджене козацтво відіграло важливу роль у боротьбі проти турецького панування на Правобережжі, а також узяло активну участь в антитурецькій коаліції, яка зупинила останній великий наступ Османської імперії на Європу.

У 1686 р. було підписано «Вічний мир» між Річчю Посполитою та Московією, результатом якого став остаточний розподіл українських земель між двома державами після тривалої боротьби.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 24 (§ 30—31*) підручника.

2. Випереджальне завдання. Підготувати повідомлення про кошового отамана Івана Сірка.