Історія України. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 14 (26—27*). Боротьба українського козацтва з чужоземними загарбниками. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний

Мета: пояснити, чому перші два десятиліття XVII ст. називають добою героїчних походів українського козацтва; охарактеризувати діяльність гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного; з'ясувати роль і наслідки участі українського козацтва в Хотинській війні; продовжувати вдосконалювати набуті учнями вміння і навички; виховувати почуття поваги до історичного минулого України.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: ясир, яничар, каторга, гарем, героїчні походи, Хотинська війна.

Основні дати та події: перша чверть XVII ст. — доба героїчних походів українського козацтва; 1616 р. — узяття козаками на чолі з П. Сагайдачним фортеці Кафа; 1618 р. — похід козаків на чолі з П. Сагайдачним на Москву; 1621 р. — Хотинська війна.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бесіда

1. Охарактеризуйте політичне життя Кримського ханства.

2. Визначте особливості соціально-економічного розвитку Кримського ханства.

3. Якою була зовнішня політика ханства щодо його сусідів?

4. Чи можна вважати захоплення невільників на продаж, яким займалися кримські татари на українських землях, незвичним явищем для тих часів? Висловіть свою думку, спираючись на факти зі всесвітньої історії.

Перевірка творчого завдання

Учні представляють свої презентації «Пам’ятки культури Кримського ханства».

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дидактична гра «Чиста дошка»

Правила гри наведені в розробці уроку № 9.

Актуалізація опорних знань

1. Яким було військове мистецтво козаків?

2. Яку роль відігравали козаки в захисті південних кордонів українських земель у другій половині XVI ст.?

3. Як козацтво підтримувало православну церкву в першій половині XVII ст.?

1. Передумови героїчних походів козаків.

Робота з термінами та поняттями

Ясир (від турецького «полонений») — бранці, яких захоплювали турки й татари під час нападів на українські, російські й польські землі.

Гарем — жіноче приміщення в будинку мусульманина, де утримувалися дружини й наложниці господаря.

Яничари — привілейована піхота в турецькій армії, що складалася переважно з підданих-християн, які змалку виховувалися для військової служби.

Каторга — назва великого дерев’яного веслового військового судна в Османській імперії.

2. Героїчні походи козаків, с. 69

Зверніть увагу!

Морські походи козаків мали важливе значення. Вони ослаблювали Османську імперію, перешкоджали здійсненню її загарбницьких планів щодо України та європейських держав, сприяли активізації національно-визвольної боротьби підкорених нею народів. Хоча ці походи відігравали позитивну роль, далеко не завжди вони мали на меті лише благородні наміри визволення побратимів, війни за віру тощо. Для запорожців вони також були шляхом здобуття засобів до існування, і частина з них зводилася до пограбування турецьких берегів.

3. Діяльність гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного. с 70—71

4. Участь українського козацтва в Хотинській війні, с. 72

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Що таке ясир?

2. Хто такі яничари?

3. Чому перші два десятиліття XVII ст. називають добою героїчних походів українського козацтва?

4. Коли козацька флотилія, очолювана гетьманом Сагайдачним, захопила Кафу?

5. Коли відбулася битва під Цецорою?

6. Яким був кількісний склад армії Османа II в Хотинській війні?

7. Скільки днів тривала битва під Хотином?

8. Якими були зобов’язання Османської імперії та Речі Посполитої за угодою, укладеною після Хотинської війни?

Підбиття підсумків дидактичної гри «Чиста дошка»

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

У першій половині XVII ст. запорозьке козацтво перетворилося на силу, яка могла не лише успішно відбивати татарсько-турецькі набіги на українські землі, але й здійснювати далекі сухопутні й морські походи до Криму та Османської імперії.

Найвідомішим провідником українського козацтва перших десятиліть XVII ст. став гетьман П. Конашевич-Сагайдачний.

Під час Хотинської війни запорозьке козацтво засвідчило свою важливу роль у міжнародному житті.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 11 (§ 13*) підручника.

2. Творче завдання. Використовуючи додаткову літературу, підготувати повідомлення про перебіг подій Хотинської війни та участь у ній козацтва.

3. Виконати завдання до практичного заняття (визначається вчителем).