Загальна біологія. Збірник задач

Загальна біологія. Збірник задач

У навчальному посібнику, що відповідає чинній програмі із загальної біології, подано базовий теоретичний матеріал, приклади розв’язання задач, задачі для самостійного розв’язування, контрольні тести, а також словник біологічних термінів і додатки. Посібник також містить задачі, пропоновані на Всеукраїнських та обласних олімпіадах.

Призначений для вчителів біології, старшокласників, учнів гімназій, ліцеїв, училищ, абітурієнтів, може бути корисним для студентів.

На допомогу тим, хто розв’язує задачі з біології

Молекулярні основи спадковості

Приклади розв’язання задач на молекулярні основи спадковості

Задачі для самостійного розв’язування

Обмін речовин та енергії в клітині та організмі

Задачі на обмін речовин та енергії в клітині та організмі

Задачі для самостійного розв’язування

Фотосинтез і хемосинтез

Задачі на фотосинтез і хемосинтез

Задачі для самостійного розв’язування

Визначення геологічного віку палеонтологічних залишків

Задачі на визначення геологічного віку палеонтологічних залишків

Задачі для самостійного розв’язування

Трофічні зв’язки у біогеоценозах

Задачі з екології

Задачі для самостійного розв’язування

Генетика

Задачі на моногібридне схрещування

Задачі для самостійного розв’язування

Зворотні схрещування. Аналізуюче схрещування

Задачі на зворотне та аналізуюче схрещування

Задачі для самостійного розв’язування

Неповне домінування (проміжне успадкування) моногібридного схрещування

Задачі на неповне домінування (проміжне успадкування) моногібридного схрещування

Задачі для самостійного розв’язування

Дигібридне схрещування. Закон незалежного спадкування неалельних генів

Задачі на дигібридне схрещування

Задачі для самостійного розв’язування

Полігібридне схрещування

Задачі на полігібридне схрещування

Задачі для самостійного розв’язування

Взаємодія неалельних генів

Комплементарна (доповнююча) дія генів

Епістаз

Полімерія

Некумулятивна полімерія

Дія генів-модифікаторів

Задачі на взаємодію неалельних генів

Задачі для самостійного розв’язування

Множинний алелізм

Задачі на множинний алелізм

Задачі для самостійного розв’язування

Групи крові людини

Задачі на визначення груп крові людини

Задачі для самостійного розв’язування

Плейотропія

Задачі на плейотропію

Спадкування ознак, зчеплених зі статтю

Задачі на спадкування ознак, зчеплених зі статтю

Задачі для самостійного розв’язування

Пенетрантність і експресивність

Задачі на пенетрантність

Порушення незалежного спадкування ознак. Зчеплення і кросинговер. Лінійне розміщення генів. Генетичні карти

Задачі на утворення гамет у випадку зчеплення генів

Задачі на зчеплене спадкування ознак

Задачі для самостійного розв’язування

Генетика популяцій. Закон Харді — Вайнберга

Мутаційний процес

Задачі на генетику популяцій

Задачі для самостійного розв’язування

Метод родоводів

Задачі на складання й аналіз родоводу

Задачі для самостійного розв’язування

Медико-генетичне консультування

Задачі з медико-генетичного консультування

Методи визначення вірогідності подій, зумовлених генетично

Задачі на визначення вірогідності подій, зумовлених генетично

Оцінка співвідношення результатів, отриманих у дослідах, з теоретично очікуваними

Розв’язання задач на оцінку співвідношення результатів, отриманих у дослідах, з теоретично очікуваними

Задачі для самостійного розв’язування

Визначення типів спадкування

Задачі на визначення типів спадкування за родоводами

Модифікаційна мінливість

Задачі для самостійного розв’язування

Генотипна мінливість

Задачі на мутаційну мінливість

Задачі для самостійного розв’язування

Добір як основний фактор еволюції

Інші фактори еволюції: міграція

Задачі для самостійного розв’язування

Тести з генетики

Відповіді

Словник основних біологічних термінів

Додатки