Загальна біологія. Збірник задач

Групи крові людини

АВО — система груп крові (табл. 4), що була відкрита Ландштейнером у 1900 році. У 1911 році ван Дунгерн і Гіршфельд встановили, що групи крові спадкуються. Ці факти підтвердили, що закони Менделя дійсні стосовно спадкування ознак і в людини. Бернштейн у 1924 році встановив, що система груп крові АВО контролюється серією множинних алелей.

Таблиця 4

Генетична і серологічна характеристики груп крові системи АВО

Фенотип

Генотип

Антиген еритроцитів

Антитіла в сироватці

Група А

АА і АО

А

Анти-β

Група В

ВВ і ВО

В

Анти-α

Група О

ОО

Анти-α і анти-β

Група АВ

АВ

А і В

Відсутні

У 1940 році Ландштейнер і Вінер встановили, що сироватка крові кролика, імунізованого еритроцитами макаки-резуса, аглютинує еритроцити 85% білих американців. З’ясувалось, що здатність реагувати з анти-Rh спадкуєтьцся як домінантна ознака. Два алельних гени Rh і rh утворюють два Rh-позитивних генотипи (RhRh і Rhrh) і один Rh-негативний (rhrh). Пізніше в крові вагітних жінок та індивідуумів, яким неодноразово переливали кров, були виявлені антитіла, які давали практично такі ж результати. За допомогою відповідних антисироваток, отриманих від людей, можна виявити антиген D, який, хоч і відрізняється від антигена мавп-резусів, все ж близький до нього. Отже, Rh-позитивні генотипи можна позначати тепер по-новому: DD і Dd, а Rh-негативний як dd.

Групи крові MN були відкриті Ландштейнером і Левітом у 1927 році в результаті імунізації кроликів еритроцитами людини. Компоненти цієї системи успадковуються за простим менделівським типом: три фенотипи (М, MN і N) вдається розпізнати окремо відповідно до трьох генотипів — ММ, MN і NN (або AgMAgM, AgMAgN і AgNAgN).

У системі Lutheran першими були відкриті антитіла, які давали позитивну реакцію в 4% випадків під час обстеження англійців. Пізніше були знайдені антитіла іншого типу, які реагують з Luа-негативними клітинами. Використовуючи антисироватки обох типів, можна виявити три фенотипи: Lu(a+b-), Lu(a+b+) і Lu(a-b+), що відповідають трьом генотипам: LuaLua, LuaLub, LubLub.

У людини система груп крові АВО зумовлена алелями гена І. Рецесивна алель IO детермінує І групу крові. Алелі IA і IB, що детермінують II і III групу крові, домінують над алеллю IO, а відносно один одного є кодомінантними; генотип ІАІВ детермінує IV групу крові.

Під час розв’язування задач на визначення групу крові АBО використовують наступні позначення:

ІOIO — І група крові;

ІАІA або ІАІO — II група крові;

ІВІВ або IВIO — III група крові;

ІAІВ — IV група крові.

Під час розв’язування задач на визначення резус-фактора крові людини використовують наступні позначення:

D — ген Rh+;

d — ген Rh-;

DD — Rh+;

Dd — Rh+;

dd — Rh-.

Під час розв’язування задач на визначення груп крові систем М і N використовують наступні позначення:

ММ — група крові М;

MN — група крові MN;

NN — група крові N.