Загальна біологія. Збірник задач

Задачі для самостійного розв’язування

212. Схрещування двох морських свинок із хвилястою шерстю дало 12 свинок із хвилястою шерстю і 4 — із гладенькою. Яка частина свинок із хвилястою шерстю виявиться гомозиготною за цією ознакою?

213. Муха дрозофіла дикої раси має добре розвинуті крила. У рецесивної мутації крила недорозвинуті.

  • а) Гетерозиготна муха з нормальними крилами схрещена з мухою, у якої крила недорозвинуті. Яке потомство очікується в F1?
  • б) Дві гетерозиготні особини з нормальними крилами схрещені між собою. Яке співвідношення очікується між кількістю особин з нормальними і недорозвинутими крилами?

214. Унаслідок схрещування мух дрозофіл з нормальними крилами одержали 3565 особин потомства. Серед них мух з нормальними крилами було 2673, решта ж мали загнуті крила. Визначте генотипи батьків і потомства.

215. Від схрещування плямистих кролів із суцільно забарвленими у потомстві виявились лише плямисті кроленята. У F2 отримали 33-є рябих кроленят і 10 суцільно забарвлених. Яка ознака є домінантною? Скільки із 33 рябих кроленят є гомозиготними? Чи є гетерозиготи серед 10-ти суцільно забарвлених кроленят?

216. У потомстві від схрещування сірої та чорної дрозофіл одержали 290 чорних і 286 сірих мух. Які генотипи батьків і потомства? Визначте генотипи батьків і потомства, якщо одержали 295 чорних і 908 сірих дрозофіл?

217. Гомозиготну рослину помідора з круглими плодами (домінантна ознака) схрестили з помідором, що має грушоподібні плоди. Запишіть генотипи батьків і потомства у F1 і F2.

218. У помідорів плоди бувають грушоподібної та круглої форми. Ген круглої форми плодів домінує. Якими мають бути генотипи батьківських рослин, щоб у потомстві відбулося розщеплення у співвідношенні 1 грушоподібні : 1 круглі; у співвідношенні 1 грушоподібні : 3 круглі? Якими мають бути генотипи схрещуваних помідорів, щоб потомство було фенотипно однорідним?

219. Ген чорної масті у ВРХ домінує над геном червоної масті. Яке потомство одержимо в F1 від схрещування чистопородного чорного бугая з червоними коровами? Яким буде потомство в F2 від схрещування між собою гібридів F1? Які телята народяться від червоного бугая і гібридних корів з F1?

220. Ірландські сеттери можуть народжуватись сліпими внаслідок впливу рецесивного гена. Пара тварин з нормальним фенотипом мала 5 цуценят, двоє з яких були сліпими. Встановіть генотипи батьків, сліпих і нормальних цуценят.

221. У потомстві від схрещування двох дрозофіл з нормальними крилами виявили частину мух з недорозвинутими крилами. Одну із цих мух схрестили зворотним схрещуванням з одним із батьків. Від схрещування одержали 37 мух з нормальними крилами і 42 мухи з недорозвинутими крилами. Визначте, яка ознака домінує і поясніть отримані результати.

222. Від схрещування карликової пшениці з рослинами, що мають нормальну висоту, у першому поколінні одержали 239 карликових рослин; у другому поколінні — 168 карликових і 52 нормальні рослини. Як успадковується ознака? Встановіть генотипи рослин у F1 і F2.

223. У ВРХ чорне забарвлення домінує над рудим. Руда корова мала від чистопородного чорного бугая у перший рік руде, а на другий рік — чорне теля. Визначте генотипи усіх чотирьох тварин.

224. Серед популяцій хризантем з кольоровими квітками постійно виявляється 25% рослин з білими квітками. Визначте генотип батьківських форм, які дали цю популяцію.

225. У жоржин ген, що зумовлює махровість, домінує над геном немахровості. Якими будуть потомки F1 від схрещування гомозиготних рослин, що мають махрові квітки з рослиною без цієї ознаки? Якого потомства у F2 слід чекати від схрещування гібридів першого покоління? У якому співвідношенні буде розподілятися потомство F2 за генотипом?

226. Стандартні норки мають коричневе хутро, а алеутські — блакитно-сіре. І перші, і другі — гомозиготні, причому коричневе забарвлення хутра домінує. Яке потомство у F1 матимемо від схрещування цих двох порід? Яке потомство одержимо внаслідок схрещування між собою таких гібридів? Який наслідок дасть зворотне схрещування алеутського батька з його гібридною дочкою?

227. Чи буде в дитини спостерігатися відсутність емалі на зубах (ознака домінантна), якщо батько має нормальні зуби, а в матері є ця аномалія? Батько матері мав нормальні зуби.

228. Чоловік, що має короткі вії (батьки його мали довгі вії) одружився з жінкою, яка має довгі вії. Народилася дитина з довгими віями. У батька жінки і старшого брата були короткі вії, а в матері — довгі. Відомо, що довгі вії — ознака домінантна, а короткі — рецесивна. Визначте генотипи усіх згаданих осіб. Яка вірогідність народження наступної дитини з короткими віями?

229. Одружились жінка, хвора на гіпертонію, і здоровий чоловік. Всі їхні діти були гіпертоніками. Син одружився з дівчиною, що не хворіє на гіпертонію, а дочка вишла заміж за хлопця, хворого на цю недугу. Чи буде гіпертонію виявлено в онуків (вона передається домінантно)? Розгляньте всі можливі варіанти.

230. Від шлюбу жінки, хворої на гіпертонію, зі здоровим чоловіком народилося 3 дівчинки. У першої дочки народилися 4 дитини, хворих на гіпертонію; у другої — 3 дитини-гіпертоніки; у третьої — двоє здорових. Чоловіки усіх дочок мають нормальний кров’яний тиск. Визначте генотипи усіх згаданих осіб і вкажіть імовірність народження хворих дітей в цих сім’ях. Гіпертонія — ознака домінантна.

231. Хвороба Вільсона успадковується як рецесивна аутосомна ознака. Яка вірогідність народження хворих дітей у сім’ї, де дружина страждає на цю хворобу, а чоловік — здоровий? Здорові також його батьки, брат і сестра.

232. Світловолосий юнак, батьки якого мали темне волосся, одружився з темноволосою дівчиною, мати якої мала темне волосся, а батько — світле. Від цього шлюбу в дівчини народився темноволосий син. Чи може в неї народитися дитина зі світлим волоссям? Яка ймовірність народження такої дитини?

233. Алергія — стан, який характеризується підвищеною чутливістю до різних подразників. Дівчина, яка хворіє на алергію, одружилась зі здоровим юнаком, батько якого був хворим на алергію. Чи будуть їхні діти хворіти на це захворювання? Як передається це захворювання — домінантно чи рецесивно? Які генотипи усіх згаданих осіб?

234. Батько дівчини після шлюбу захворів на пігментну ксеродерму (пухлина), мати її не має цього захворювання. Пігментна ксеродерма успадковується рецесивно. Дівчина одружилась зі здоровим юнаком, але він є носієм рецесивного гена, що обумовлює це захворювання. Якими будуть їхні діти й онуки обох статей, якщо вони будуть одружуватися з гомозиготними здоровими людьми; з гетерозиготними здоровими?

235. Галактоземія успадковується як аутосомна рецесивна ознака. Яка вірогідність народження хворих дітей у сім’ї, де батько гомозиготний за геном галактоземії, але розвиток захворювання в нього призупинено, а мати — гетерозиготна за галактоземією?

236. Плечо-лопатево-лицева форма міопатії успадковується як домінантна аутосомна ознака. Яка вірогідність захворювання дітей у сім’ї, де обоє батьків гетерозиготні за цією ознакою і мають цю патологію?

237. Куряча сліпота — домінантна ознака. Жінка, хвора на курячу сліпоту, одружилась зі здоровим чоловіком. Їхня дитина має нормальний зір. Яка ймовірність того, що наступна дитина теж буде нормальною?

238. Афібриногенемія (відсутність фібриногену плазми, що зумовлює ускладнення кровотеч, які часто закінчуються смертю) успадковується як рецесивна аутосомна ознака. У здорових батьків народилася дитина з ознаками афібриногенемії. Яка вірогідність народження другої дитини з такою ж хворобою?

239. Гіпофосфатемія (ураження скелета, яке нагадує рахіт) успадковується як аутосомна рецесивна ознака. Яка вірогідність народження хворих дітей у сім’ї, де батько гетерозиготний, а мати — гомозиготна за цією ознакою?

240. Одна з форм гемералопії (нездатності бачити в сутінках і вночі) успадковується як домінантна аутосомна ознака.

  • 1. Яка вірогідність народження дітей, що страждають на гемералопію, від гетерозиготних хворих батьків?
  • 2. Яка вірогідність народження дітей із цією аномалією в сім’ї, де батько хворий, а мати — ні, якщо відомо, що батьки гомозиготні?

241. Синдактилія (зрощення пальців) успадковується як домінантна аутосомна ознака. Яка вірогідність народження дітей зі зрослими пальцями в сім’ї, де батько гетерозиготний за цією ознакою, а мати має нормальну будову пальців?