Загальна біологія. Збірник задач

Визначення типів спадкування

Для визначення типів спадкування генів використовують генеалогічний метод. Досліджуючи родовід, можна виявити домінантне, рецесивне, аутосомне і зчеплене зі статтю спадкування.

Аутосомно-домінантне спадкування з повною пенетрантністю має такі характерні особливості:

  • 1) ознака передається з покоління в покоління без пропуску поколінь — «спадкування по вертикалі»;
  • 2) ознака виявляєся в обох статей однаковою мірою;
  • 3) ознака з’являється приблизно в половини дітей батька-носія ознаки (найчастіше шлюби в таких випадках відносять до типу Аа х аа).

Для аутосомно-рецесивного спадкування властиві такі особливості:

  • 1) ознака передається через покоління — «спадкування по горизонталі»;
  • 2) ознака виявляється в обох статей однаковою мірою;
  • 3) Приблизно 1/4 сибсів мають дану ознаку (у шлюбах типу Аа х Аа).

Для спадкування рецесивного гена, локалізованого в Х-хромосомі, властиві такі особливості:

  • 1) переважання чоловіків серед носіїв ознаки;
  • 2) відсутність передачі ознаки від батька до сина.

При Υ-зчепленому спадкуванні ознака передається тільки по чоловічій лінії з покоління в покоління.