Загальна біологія. Збірник задач

Задачі на множинний алелізм

471. У кроликів ступінь поширення пігментованого волосся на тілі зумовлений множинною алеллю, яка складається з кількох видозмін гена С. Домінантна алель цього гена (С) зумовлює суцільне забарвлення шерсті, а рецесивна алель (с) — альбінізм. Алель ch зумовлює гімалайське забарвлення. Алель ch рецесивна стосовно С і домінантна стосовно с.

 • 1. Кріль із суцільною пігментацією шерсті, гетерозиготний за геном альбінізму, схрещений з гомозиготною гімалайською кролицею. Які генотипи й фенотипи матиме потомство F1 та F2?
 • 2. Кролиця із суцільною пігментацією шерсті схрещена з гімалайським кролем. Обоє вони гетерозиготні за геном альбінізму. Визначте генотипи й фенотипи потомства.

Розв’язання

472. У мишей довжина хвоста визначається серією алелей одного локусу: А1, а, а1, а2 (дещо спрощено). Гомозиготний стан алелей обумовлює загибель ембріонів. Гетерозиготи Аа мають вкорочений хвіст, Аа1 — безхвості, аа1, аа2, а1a2 мають нормальний хвіст.

 • 1. Визначте генотипи й фенотипи потомства від схрещування безхвостих мишей з мишами, що мають вкорочений хвіст.
 • 2. Визначте генотипи й фенотипи потомства від схрещування безхвостих мишей з мишами, що мають нормальну довжину хвоста (генотип аа1).

Розв’язання

473. У кроликів гени кількох типів забарвлення шерсті знаходяться в одних і тих же локусах і є видозмінами домінантного гена, що обумовлює дикий (суцільний) тип забарвлення. Ген забарвлення дикого типу (С) домінує над рештою генів. Гени шиншилового (cch) і гімалайського (ch) забарвлення шерсті домінують над геном альбінізму (с). Гетерозиготи cchch мають світло-сіру шерсть.

 • 1. Селекціонер схрещував кроликів шиншилового забарвлення з гімалайськими. Все перше покоління було світло-сірим. Отримані гібриди схрещували між собою. При цьому отримали 99 світло-сірих кроленят, 48 гімалайських і 51 шиншилових. Визначте генотипи батьків і потомства F1 і F2.
 • 2. Від схрещування кроликів із забарвленням шерсті дикого типу та гімалайських отримали 41 кроленя дикого типу, 19 гімалайських і 20 альбіносів. Визначте генотипи батьків і потомства.

Розв’язання

474. У морських свинок забарвлення шерсті визначається п’ятьма алельними генами: С, ck, cd, сr, са. Ген С повністю домінує над рештою. Як у гомозиготному, так і в гетерозиготному станах він обумовлює стовідсотковий вміст пігменту меланіну в волосяному покриві і дає темне забарвлення шерсті. Ген са в гомозиготному стані зумовлює відсутність пігменту і дає білий колір шерсті. При різних комбінаціях решти генів формується забарвлення різного ступеня інтенсивності, що залежить від кількості утвореного пігменту. Μ. П. Дубінін (1976) наводить наступну таблицю залежності вмісту пігменту у волосяному покриві морських свинок від їх генотипів:

Генотип

Меланін (%)

Генотип

Меланін (%)

Генотип

Меланін (%)

ckck

ckcd

ckcr

ckca

88

65

54

36

cdcd

cdcr

cdca

31

19

14

сrсr

сrсa

саса

12

3

0

Визначте забарвлення потомства від схрещування морських свинок з генотипами:

 • 1) Ссk х Ccd;
 • 2) Cck х cdca;
 • 3) ckcdх сrса.

Розв’язання

475. У деяких видів рослин існують множинні алелі, які перешкоджають самозапиленню. Так, у тютюнів встановлено 15 алелей цього локуса: S1, S2, S3, ... S15 (Μ. П. Дубінін, 1976). Суть явища полягає в тому, що пилкове зерно, яке несе гомологічну до маточки алель, не проростає. Наприклад, маточка має генотип S1S2, то запліднення можливе пилком, який несе алелі S3, S4, S5 ... S15, але ніяк не S1 чи S2.

Схрещували тютюн в наступних варіантах (зліва жіночий генотип, справа — чоловічий):

 • 1) S1S1 х S2S2;
 • 2) S1S1 х S3S4;
 • 3) S1S2 х S2S3;
 • 4) S1S2 x S1S2.

Чи в усіх представлених варіантах схрещувань можливе запліднення і який відсоток пилкових зерен проростає в кожному конкретному варіанті?

Розв’язання