Загальна біологія. Збірник задач

Задачі для самостійного розв’язування

924. Кілька курок із простим гребенем (r) схрестили з півнем, який має трояндоподібний гребінь (R).

  • а) Серед отриманого потомства 106 курчат мали трояндоподібний гребінь, а 120 — простий. Чи відповідає отримане розщеплення теоретичному припущенню про гетерозиготність півня?
  • б) Серед потомства іншої курки було 8 курчат із трояндоподібним гребенем і 12 — із простим. Чи є значним відхилення між отриманим розщепленням та теоретично очікуваним (1 : 1)?

925. Схрещуючи гетерозиготних жовтих мишей між собою, отримали розщеплення у співвідношенні 183 жовтих і 87 чорних мишей.

  • 1. Оцініть узгодженність отриманого в досліді розщеплення з теоретично очікуваним, виходячи з припущення, що спадкування цієї ознаки відбувається за типом звичайного моногібридного розщеплення у співвідношенні 3 : 1.
  • 2. Оцініть узгодженність отриманого розщеплення з теоретично очікуваним, виходячи з припущення про плейотропну дію гена, що детермінує жовту пігментацію та обумовлює загибель гомозиготних за цим геном тварин.

926. У нічної красуні червоне (R) і біле (R') забарвлення квіток спадкується за типом проміжного. Гетерозиготи (RR') мають рожеві квітки. Унаслідок схрещування рослин, що мають червоні квітки, з рослинами, що мають білі квітки, отримали розщеплення: 129 червоноквіткових, 254 рожевоквіткових і 113 білоквіткових. Чи є значним відхилення між отриманим розщепленням і теоретично очікуваним? Встановіть рівень узгодженості результатів.

927. Озиме жито має домінантний ген В, який визначає опушеність квіткових лусок, а його рецесивна алель b — їх неопушеність. Унаслідок схрещування рослин, гетерозиготних за даним геном (Вb), отримали 309 рослин, з яких 227 мали опушені квіткові луски і 82 — гладенькі. Встановіть, чи можна пояснити лише помилкою статистики розходження між фактичною і теоретично очікуваною кількістю рослин двох фенотипних класів.

928. Унаслідок схрещування дрозофіли з нормальними (домінантна ознака) і зачатковими (рецесивна ознака) крилами у F2 отримали 217 мух з нормальними крилами і 87 — із зачатковими. Чи узгоджуються ці дані з теоретично очікуваними для моногібридного схрещування? Чи дають вони співвідношення 3 : 1?

929. У дослідній лабораторії схрещували гетерозиготних сірих дрозофіл (Вb) із чорними (bb). За теорією, очікували, що в першому поколінні відбудеться розщеплення у співвідношенні 1 : 1. У досліді отримали 384 сірих мухи і 366 чорних. Чи угоджуються ці результати з теоретично очікуваними?