Загальна біологія. Збірник задач

Розв’язання задач на оцінку співвідношення результатів, отриманих у дослідах, з теоретично очікуваними

923. Унаслідок самозапилення гетерозиготного жовтого гороху Мендель отримав в F1 розщеплення: 6022 жовтих та 2001 зелену горошини. Оцініть співвідношення отриманого в досліді розщеплення з теоретично очікуваним (3 : 1).

Розв’язання

Користуючись спеціальною таблицею 4, визначаємо за величиною X2 відповідну їй вірогідність:

Значення хі-квадрат дорівнює 0,08125. Цьому значенню хі-квадрат при двох ступенях свободи відповідає вірогідність (Р) 0,95, що вказує на високий рівень узгодженості отриманого в досліді розщеплення, з очікуваним. Відхилення отриманих даних від очікуваних «незначні».Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.