Загальна біологія. Збірник задач

Задачі на визначення геологічного віку палеонтологічних залишків

Примітка. Радіоактивні ізотопи Карбону (14С) утворюються у верхніх шарах атмосфери з атомів Нітрогену (14N), з’єднаних в молекули азоту, під впливом космічних променів. Потім 14С окиснюється і в складі вуглекислого газу в процесі фотосинтезу засвоюється рослинами, а через них — тваринами. У тканинах будь-якого живого організму співвідношення стабільного і радіоактивного Карбону (концентрація його) завжди залишається незмінною, хоча відбувається безперервне його оновлення (організм в процесі асиміляції поглинає з їжею стільки ж 14С, скільки його виділяє з вуглекислим газом, що утворюється в процесі дисиміляції). Отже, Карбон усіх живих організмів містить також постійну частку 14С, як і Карбон атмосферного вуглекислого газу (1 тонна Карбону в живих організмах містить у вигляді домішок 0,000 015 г 14С). Ця кількість 14С постійна протягом останніх 50 000 років.

Але з моменту смерті організму концентрація 14С у його тканинах починає зменшуватись. У результаті радіоактивного розпаду 14С випромінює β-частники і перетворюється на стабільний Нітроген 14N, тоді як поповнення 14С внаслідок припинення обміну речовин у тканинах не відбувається. Період напіврозпаду 14С становить 5360 років. Щоб визначити геологічний вік палеонтологічного матеріалу за Карбоновим годинником, визначають вміст 14С у ньому і порівнюють його з вмістом 14С у тканинах сучасних живих організмів. За допомогою цього методу можна обчислити геологічний вік організмів, які жили не більше 40 000 років тому.

136. У знайдених під час земляних робіт кістках мамонта міститься 4,125% радіоактивного Карбону (14С) від його початкового вмісту в живих тканинах. Визначте геологічний вік знахідки.

Розв’язання

137. Вміст радіоактивного Карбону (14С) у палеонтологічних залишках коня становить 6%. Визначте його геологічний вік.

Розв’язання

138. Вміст радіоактивного Карбону (14С) у палеонтологічних рештках оленя становить 12%. Визначте його геологічний вік.

Розв’язання

Примітка. Радіоактивні ізотопи Калію (40К) під час радіоактивного розпаду перетворюються на атоми Аргону (40Аr). У кожній тонні чистого Калію, що міститься в гірських породах, домішка 40К складає 122 г. Виходячи з цього, можна вирахувати геологічний вік породи, у якій виявлено палеонтологічний матеріал. Для цього визначають в породі загальну кількість Калію, 40Аr і 40К. Велика тривалість періоду напіврозпаду 40К (300 млн років) дає змогу обчислити геологічний вік кембрійських і докембрійських відкладів.

139. У палеонтологічних рештках стегоцефала міститься 48% початкової кількості радіоактивного 40К. Визначте геологічний вік знахідки, якщо період напіврозпаду 40К дорівнює 300 млн років.

Розв’язання

140. У палеонтологічних рештках археоптерикса міститься 75% 40K від початкової кількості. Визначте вік викопних решток археоптерикса.

Розв’язання

141. У палеонтологічних рештках парапітека міститься 95% 40К від початкової кількості. Визначте вік викопної форми.

Розв’язання

142. У знайдених в Причорномор’ї палеонтологічних рештках гіппаріона виявлено 97,5% радіоактивного 40К від його початкового вмісту. Визначте геологічний вік викопної форми.

Розв’язання