Загальна біологія. Збірник задач

Задачі для самостійного розв’язування

122. На основі закону Авогадро і знань про молярний об’єм газів визначте, який об’єм О2 (н. у.) потрібно організмові людини для повного розщеплення 250 г глюкози і який об’єм вуглекислого газу при цьому виділиться. Визначте за сумарним рівнянням фотосинтезу, який об’єм вуглекислого газу повинні засвоїти рослини, щоб задовольнити погребу людини в кисні для повного розщеплення 250 г глюкози.

123. У процесі фотосинтезу за один світловий день (12 год) рослина помідора вбирає 132 г СО2. Яка маса глюкози і кисню (теоретично) може утворитися в її листках протягом 10 днів? Яка продуктивність фотосинтезу у помідора, якщо площа листкової поверхні дорівнює 1 м2?

124. У процесі фотосинтезу за один світловий день (12 год) рослина цукрового буряка вбирає 44 г вуглекислого газу. Яка маса глюкози (теоретично) може утворитися і відкластися у його коренеплоді за 12 днів? Яка продуктивність фотосинтезу цієї рослини, якщо площа листкової поверхні становить 0,5 м2?

125. У процесі фотосинтезу за один світловий день (10 год) сто рослин пшениці вбирають 264 г вуглекислого газу. Яку масу соломи (у перерахунку на целюлозу, кожна молекула якої складається з 10 000 глюкозних ізомерів) можуть утворити ці рослини за 10 діб, якщо на формування зерна потрібно 75% усієї синтезованої глюкози? Визначте продуктивність фотосинтезу пшениці, якщо площа листкової поверхні однієї рослини становить 20 см2?

126. За добу людина споживає в середньому 430 г О2 (0,43 кг). Одне дерево середніх розмірів за вегетаційний період вбирає близько 42 кг вуглекислого газу. На скільки днів вистачить людині кисню, продукованого одним деревом за вегетаційний період? Скільки дерев має припадати на одну людину, щоб забезпечити її киснем протягом року?

127. У процесі фотосинтезу кімнатна рослина монстера ввібрала 1 м3 СО2. Який об’єм кисню (у м3) виділився при цьому і яку кількість речовини глюкози синтезовано рослиною? (Умови нормальні).

128. За 20 хв один пагін гіркокаштана з сумарною площею листків 250 см2 вбирає 16 мг СО2. Визначте інтенсивність фотосинтезу рослини (масу СО2, яку вбирає 1 м2 листкової поверхні за 1 год).

129. Листки горіха волоського загальною масою 1 кг виділяють у сонячний день за 15 хв 125 мг СО2. Людина, що відпочиває під цим деревом, за 6 год виділяє СО2 у кількості 0,3% від своєї маси. Порівняйте інтенсивність дихання людини і листків горіха (у мг СО2 на 1 кг маси за 1 год). Завдяки якому процесу горіх продукує кисень?

130. Десять грамів листків виділяють у сонячний день за 30 хв 2,5 мг СО2. Людина за добу виділяє СО2 у кількості 1,2% від своєї маси. Визначте інтенсивність дихання листків і людини (у мг СО2 на 1 г маси за 1 год).

131. Зелений листок на світлі за температури +25 °С поглинає СО2. Коли температуру підвищили до +40 °С, він почав виділяти вуглекислий газ. Як пояснити зміну обміну речовин у листку? Яка із зазначених температур оптимальна для дихання? Для фотосинтезу?

132. Визначте, яку кількість речовини амоніаку повинні окиснити нітрифікуючі бактерії для синтезу 360 г глюкози, якщо для синтезу 1 моль глюкози використовується близько 12 600 кДж енергії.

133. Внаслідок діяльності залізобактерій (наприклад, лептотрикса) на дні болота відклалося 100 т залізної руди. Яку кількість речовини глюкози при цьому синтезовано бактеріями, якщо вуглекислого газу було достатньо, а для синтезу 1 моль глюкози потрібно 12 600 кДж енергії?

134. У результаті діяльності залізобактерій (наприклад, лептотрикса) на дні болота відклалося 1500 т залізної руди. Скільки тепла при цьому виділилось залізобактеріями в навколишнє середовище, якщо вуглекислого газу було достатньо, а коефіцієнт використання енергії становить 0,22 (22%)? Яку кількість речовини вуглеводів синтезовано бактеріями?

135. Визначте, яку кількість речовини амоніаку мають окиснити нітрифікуючі бактерії для синтезу 540 г глюкози, якщо для синтезу 1 моль глюкози використовується близько 12 600 кДж енергії? Скільки тепла при цьому виділилось нітрифікуючими бактеріями?