Загальна біологія. Збірник задач

Задачі на утворення гамет у випадку зчеплення генів

661. У дрозофіли гени А і В локалізовані у двох різних аутосомах, а гени М і N — в одній і тій же аутосомі. Визначте, які типи гамет утворюють особини з таким генотипом:

663. У дрозофіли гени F і Н локалізовані в аутосомі, гени S і Т в Х-хромосомі. Скільки і які типи гамет утворюють організми з такими генотипами:

 • а) самка, гетерозиготна за генами F та Н і гомозиготна за генами S і Т;
 • б) самець, в одній аутосомі якого містяться гени FH, а в іншій — fh і гемізиготний за генами St.

Розв’язання-відповідь

664. У дрозофіли гени D і Е та їх рецесивні алелі містяться в одній парі аутосом, а гени L і М — в іншій. Скільки і які типи некросоверних і кросоверних гамет утворюють мухи з такими генотипами:

666. Гени А і В містяться в одній і тій же аутосомі, гени М і N — в X-хромосомі.

 • а) Які типи некросоверних і кросоверних гамет продукує дигетерозиготна жінка, у якої домінантні гени (А і В) містяться в одній хромосомі, а їх рецесивні алелі — в іншій?
 • б) Які типи некросоверних і кросоверних гамет продукує дигетерозиготний чоловік, у якого домінантні гени (А і В) містяться в одній хромосомі, а їх рецесивні алелі — в іншій?
 • в) Які типи гамет продукує дигетерозиготна жінка, у якої домінантні гени М і N містяться в одній Х-хромосомі, а їх рецесивні алелі — в іншій?
 • г) Які типи гамет продукує чоловік, у якого гени М і N містяться в одній Х-хромосомі?

Розв’язання-відповідь

667. У кукурудзи ген гладенького насіння (S) домінує над геном зморшкуватого (s) і жовтий його колір (С) над білим (с). Гени S і С локалізовані в одній і тій же аутосомі на відстані 3,6 морганід. Встановіть, які типи гамет і в якому співвідношенні утворюються у рослин з такими генотипами:

Розв’язання-відповідь

668. У дрозофіли рецесивний ген b (black), що детермінує чорний колір тіла, і ген р (purple), який детермінує пурпурний колір очей, розташовані у II хромосомі в локусах 48,5 і 54,5. Їх нормальні алелі — домінантні гени сірого тіла (В) і червоного кольору очей (Р).

669. У дрозофіли рецесивний ген білоокості w (white) знаходиться в X-хромосомі в локусі 1,5, а домінантний ген зміненої форми черевця А (Abnormal) — у тій же хромосомі, у локусі 4,5.

Визначте кількість і типи гамет у мух з такими генотипами:

670. У людини рецесивний ген гемофілії (h) і рецесивний ген кольорової сліпоти (с) локалізовані в Х-хромосомі на відстані 9,8 морганіди. Визначте, які типи гамет і в якій кількості утворюють:

671. За даними генетичних досліджень деяких родоводів, у людини домінантний ген еліптоцитозу (Еl) і ген, що зумовлює наявність антигена в еритроцитах (D), локалізовані в одній і тій же аутосомі на відстані 20 морганід. Які типи гамет і в якій кількості утворяться:

672. Гени А і В зчеплені і перехрещування між ними складає 10%, а ген С знаходиться в іншій групі зчеплення. Які гамети і в яких співвідношеннях будуть утворювати такі гетерозиготні організми:

675. У людини ген, що визначає синдром дефекту нігтів і колінної чашечки (домінантні ознаки), а також ген, що визначає групу крові за системою АВО, містяться в одній хромосомі на відстані 10 морганід. Напишіть усі можливі типи гамет у людини, яка гетерозиготна за геном дефекту нігтів і колінної чашечки і має IV групу крові

Розв’язання-відповідь

677. У ядрах соматичних клітин різних організмів диплоїдний набір хромосом становить:

 • 1) у людини — 46;
 • 2) абрикоса — 16;
 • 3) малярійного плазмодія — 2;
 • 4) собаки — 78;
 • 5) курки — 78;
 • 6) коника — 18.

Визначте кількість груп зчеплення в кожного з названих організмів.

Розв’язання-відповідь

 • 1) ♀ — 23, ♂ — 24;
 • 2) 8;
 • 3) 1;
 • 4) ♀ — 39, ♂ — 40;
 • 5) ♀ — 40, ♂ — 39;
 • 6) ♀ — 9, ♂ — 8 і 9.

678. Гени А і В локалізовані в одній парі гомологічних хромосом і повністю зчеплені, тобто кросинговеру між ними не відбувається. Ген С розміщений в іншій парі гомологічних хромосом. Які типи гамет і в якому співвідношенні утворюються у тригетерозиготи АаВbСс?

Розв’язання-відповідь

683. У чотирьох дигетерозиготних особин утворюються такі типи гамет:

 • 1) АВ — 40%; Аb — 10%; Ав — 10%; ab — 40%;
 • 2) КМ — 50%; km — 50%;
 • 3) CD — 25%; Cd — 25%; Cd — 25%; cd — 25%;
 • 4) MN — 30%; Mn — 20%; Mn — 20%; mn — 30%.

Як успадковуються пари ознак у кожному із чотирьох випадків?

Відповідь.

 • 1) Неповне зчеплення;
 • 2) повне зчеплення;
 • 3) незалежне успадкування;
 • 4) неповне зчеплення.

685. Катаракта і полідактилія — аутосомні, домінантні, тісно зчеплені між собою ознаки. Класична гемофілія і дальтонізм успадковуються як рецесивні ознаки, зчеплені з Х-хромосомою. Відстань між генами гемофілії становить 9,8 морганід. Які типи гамет продукує жінка, гетерозиготна за всіма ознаками?

Які гамети продукує чоловік гемофілік-дальтонік, гетерозиготний за генами катаракти й полідактилії?

Розв’язання-відповідь