Загальна біологія. Збірник задач

Задачі для самостійного розв’язування

601. Синдром Шерешевського — Тернера трапляється у жінок. У таких жінок немає вторинних статевих ознак, вони мають значно вкорочений тулуб, часто бувають глухими і страждають на різні психічні захворювання. Вони мають лише одну Х-хромосому (ХО). Як можна пояснити утворення організму з однією статевою хромосомою? Чи буде життєздатним організм з однією Υ-хромосомою?

602. У осіб, які страждають на хворобу Клайнфельтера, у клітинах є не дві, а три статеві хромосоми (ХХY). З яким порушенням ходу мейозу може бути пов’язане виникнення такого хромосомного набору? Розгляньте і поясніть усі інші можливі випадки відхилення від норми набору статевих хромосом у генотипі людини.

603. В однієї дводомної квіткової рослини іноді трапляється рецесивний ген «вузьке листя», розміщений в Х-хромосомі. Гомозиготна широколиста рослина була запилена пилком вузьколистої. Вирощена з одержаного насіння жіноча рослина була схрещена із широколистою чоловічою. Якими будуть чоловічі й жіночі рослини від цього схрещування і від наступних схрещувань з гомозиготними широколистими рослинами?

Система визначення статі для цієї рослини така ж, як у дрозофіли та людини.

604. Батько і син — дальтоніки, а мати має нормальний зір. Чи правильним буде міркування, що в цій сім’ї син успадкував хворобу від батька?

605. Жінка карликового зросту, яка має нормальний зір, одружилась із чоловіком-дальтоніком нормального зросту. Карликовий зріст передається як домінантна, не зчеплена зі статтю ознака, а дальтонізм — як рецесивна, зчеплена зі статтю. Якими будуть їхні онуки, якщо їхня дочка одружиться зі здоровим юнаком?

606. Батько-дальтонік хворіє на гіпертонію, а мати має нормальний тиск. Їх дочка одружилась зі здоровим чоловіком. Якими будуть їхні діти обох статей і онуки, якщо діти одружаться зі здоровими індивідуумами?

607. У молодих курчат немає помітних ззовні ознак статі, проте економічно доцільно встановити для курочок і півників різні режими годування. Чи можна для встановлення статі скористатись фактом, що ген, який визначає чорне або коричневе забарвлення пір’я, перебуває в X-хромосомі, до того ж коричневе забарвлення домінує? Різниця між обома забарвленнями помітна вже в перший день життя курчат. Зауважимо, що в птахів гетерогаметна стать — жіноча.

608. Здорова жінка, брат якої хворіє на гемофілію, вийшла заміж за здорового чоловіка. У них народилась дитина-гемофілік. Яка ймовірність того, що й друга їхня дитина буде гемофіліком?

609. Чим відрізняється спадкування ознак, зчеплених з Υ-хромосомою, у курей і дрозофіли? Відповідь проілюструйте прикладами.

610. Встановіть генотипи й фенотипи дітей, які народилися від шлюбу чоловіка-гемофіліка і жінки-дальтоніка, родичі якої не хворіли на гемофілію. Якими будуть фенотипи онуків, якщо діти візьмуть шлюб зі здоровими індивідами?

611. У жінки є троє синів-дальтоніків з нормальним зсіданням крові і троє синів-гемофіліків, які мають нормальний зір. Встановіть генотип матері.

612. У здорової жінки народився син із синдромом Леша — Нейхана. Яка ймовірність того, що в її сестри син також буде страждати цим захворюванням? У якому випадку ймовірність захворювання вища:

 • а) коли ген синдрому Леша — Нейхана одержаний жінкою від батька;
 • б) чи від матері?

Синдром Леша — Нейхана — рецесивна, зчеплена з Х-хромосомою, ознака.

613. У медико-генетичну консультацію звернулись двоє наречених, що стурбовані здоров’ям своїх майбутніх дітей. У сім’ї нареченої брат, мати й сестра матері страждають важкою формою рахіту, резистентного до кальциферолів (вітаміну Д), який обумовлюється домінантним геном, локалізованим в Х-хромосомі. Яким був прогноз лікаря щодо ймовірності народження в майбутній сім’ї хворої дитини, якщо обоє наречених здорові?

614. У дрозофіли довгі крила детермінуються геном V, короткі — геном ν; жовте тіло — геном у, а сіре — геном Υ. Довгі крила — аутосомна домінантна ознака, жовте тіло — рецесивна, зчеплена з Х-хромосомою. Жовтотілого короткокрилого самця схрестили із сіротілою довгокрилою самкою. У F1 всі мухи були сірими й довгокрилими. У F2 отримали таке розщеплення: 58 сірих довгокрилих самок, 21 сіра короткокрила самка, 29 сірих довгокрилих самців, 11 сірих короткокрилих самців, 9 жовтих короткокрилих самців і 32 жовтих довгокрилих самці. Вкажіть генотипи згаданих груп мух. Поясніть отримані результати.

615. Жіночу рослину куколиці (Melandrium album) з вузькими листками запилили пилком чоловічої рослини з нормальними листками. У F1 жіночі рослини мали нормальні листки, а чоловічі — вузькі. Якими будуть гібриди F2, якщо жіночу рослину з F1 запилити пилком чоловічої рослини, що має такий же генотип, як і батьківська?

616. У курей рябе оперення визначається домінантним, зчепленим зі статтю геном В, чорне — геном b; темний колір шкіри детермінується аутосомним геном S, білий — геном s; трояндоподібний гребінь детермінується геном R, листкоподібний — геном r.

 • 1. Чорний темношкірий півень з листкоподібним гребенем був схрещений з рябою білошкірою куркою, яка має листкоподібний гребінь. Якими будуть курчата за фенотипом та генотипом?
 • 2. Від схрещування рябого білошкірого півня з листкоподібним гребенем та чорної темношкірої курки, яка мала трояндоподібний гребінь, отримали 18 курчат: всі рябі, темношкірі з трояндоподібним гребенем. Визначте генотипи батьків.

617. Здоровий чоловік-альбінос одружився зі здоровою жінкою, батько якої хворів на гемофілію, а мати була альбіносом. Які діти можуть народитися в цьому шлюбі?

618. У деяких випадках частина Х-хромосоми виявляється генетично інертною, а Υ-хромосома несе ті або інші алелі. У людини в Y-хромосомі може знаходитися ген, який визначає розвиток перетинок між другим і третім пальцями ніг. Визначте, якими будуть діти і внуки чоловіка, що має перетинки між пальцями, і жінки, у якої цих перетинок немає.

619. Чоловік має з материнського боку бабусю з нормальним зором і дідуся-дальтоніка. Мати цього чоловіка хворіє дальтонізмом, а батько має нормальний зір. Визначте генотипи вказаних осіб та які будуть діти пробанда, якщо він одружиться з жінкою, що за генотипом подібна до його сестри.

620. У двох монозиготних братів-близнюків, батько яких був дальтоніком, сини теж страждали дальтонізмом. Чи можна зробити висновок, що ген дальтонізму хлопчики одержали від своїх батьків? (Рецесивний ген дальтонізму зчеплений з Х-хромосомою).

621. У дрозофіли рецесивний ген (s) вкороченого тіла (short) локалізований в Х-хромосомі.

 • а) Самка з нормальним тілом, гетерозиготна за геном вкороченого тіла, схрещена з гетерозиготним самцем із вкороченим тілом. Визначте фенотипи самок і самців у потомстві від цього схрещування.
 • б) Генотип самки — XsXs, самця — XSY. Встановіть фенотип самок і самців в F1 і F2.

622. У котів гени чорного й рудого забарвлення знаходяться в Х-хромосомі. Гетерозиготні тварини мають двоколірне забарвлення шерсті. Встановіть генотипи батьків, у яких народилися чорні й рябі кішечки та чорні й руді котики.

623. У людини псевдогіпертрофічна мускульна дистрофія (смерть настає у 10-20 років) залежить від рецесивного, зчепленого зі статтю гена. Хвороба розвивається тільки у хлопчиків. Чому? Якщо хворі підлітки і юнаки вмирають до шлюбу, то чому ця хвороба не елімінується з популяції?

624. У канарок зчеплений зі статтю ген В детермінує зелене забарвлення оперення, а ген b — коричневе. Наявність чубчика залежить від аутосомного гена С, а його відсутність — від гена с. Обоє батьків чубаті, із зеленим пір’ям. Вилупилося 2 пташенят: зелений чубатий самець і коричнева безчуба самка. Визначте генотипи батьків і пташенят.

625. Жінка з II групою крові, яка має нормальний зір, одружилася з чоловіком-дальтоніком, який має III групу крові. За яких генотипів батьків у цій сім’ї може народитися дитина-дальтонік з І групою крові? Визначте ймовірність її народження.

626. У сім’ї здорових батьків п’ятирічний син захворів на міопатію Дюшена. Дядько Дитини і син тітки по материнській лінії також хворі на міопатію. Визначте тип спадкування цієї ознаки і вкажіть носіїв патологічного гена.

627. Від пари дрозофіл одержали 420 мушок, з яких тільки 141 виявились самцями. Як це пояснити? Відповідь аргументуйте схемою схрещування.

628. У людини аніридія (відсутність райдужної оболонки, що зумовлює сліпоту) залежить від домінантного аутосомного гена, а оптична атрофія Вебера (другий вид сліпоти) — від рецесивного, зчепленого зі статтю, гена, локалізованого в Х-хромосомі. Чоловік з оптичною атрофією Вебера одружився з жінкою, хворою на аніридію. Визначте можливі генотипи потомства. Чи передбачається народження сина або дочки з обома видами сліпоти?

629. Нестача Фосфору в крові пов’язана із захворюванням специфічною формою рахіту, що не піддається лікуванню кальциферолами. У Північній Кароліні від шлюбу 14 чоловіків, хворих цією формою рахіту, зі здоровими жінками народились 21 дочка і 16 синів. Усі дочки страждали нестачею Фосфору в крові (гіпофосфатемія), а сини були здоровими. Яка генетична обумовленість цього захворювання? Чим воно відрізняється від гемофілії? Напишіть генотипи батьків і дітей.

630. У подружжя, кожне з яких має нормальний зір, четверо дітей: дві дочки і два сини. У першої дочки зір нормальний. Вона має трьох синів, два з яких хворіють на дальтонізм. У другої дочки, а також у п’ятьох її синів зір нормальний. Перший син хворий на дальтонізм; у нього дві дочки і двоє синів з нормальним зором. Другий син і четверо його синів мають нормальний зір. Визначте генотипи усіх згаданих осіб.

631. У нестатевих клітинах гороху міститься 14 хромосом, у кукурудзи — 20, у тополі — 38, у дрозофіли — 8, у голуба — 16, у людини — 46.

 • 1. Скільки хромосом міститься в статевих клітинах гороху, кукурудзи, дрозофіли, голуба, людини?
 • 2. Скільки аутосом і статевих хромосом міститься в соматичних клітинах дрозофіли, голуба, людини?

632. У дрозофіли, ссавців і людини гомогаметною є жіноча стать, а гетерогаметною — чоловіча. У птахів гомогаметною є чоловіча стать, а гетерогаметною — жіноча. Які статеві хромосоми містяться в клітинах тіла: а) самки дрозофіли; б) самця дрозофіли; в) курки; г) півня; ґ) жінки; д) чоловіка?

633. Скільки типів гамет, які відрізняються статевими хромосомами, утворюється під час гаметогенезу: а) у самки дрозофіли; б) у самця дрозофіли; в) у курки; г) у півня; д) у жінки; е) у чоловіка?

634. У дрозофіли гени, що детермінують червоний (W) колір очей (норма) і білий (w) колір очей (мутація, white), локалізовані в Х-хромосомі. Y-хромосома відповідного локуса не має і не містить цих генів.

 • 1. Які типи гамет (беручи до уваги і хромосоми, і гени, які в них містяться) продукує гомозиготна червоноока самка?
 • 2. Які типи гамет утворює гетерозиготна червоноока самка?
 • 3. Які типи гамет продукує червоноокий самець?

635. Рецесивний ген подвоєних щетинок (мутація double) і його алель (нормальні щетинки) у дрозофіли локалізовані в Х-хромосомі.

 • 1. Які типи гамет продукує самка з подвоєними щетинками?
 • 2. Які типи гамет продукує гемізиготний самець з нормальними щетинками?
 • 3. Чи може самець з нормальними щетинками бути гомозиготним? Чи може він бути гетерозиготним за цією ознакою?

636. Рябе оперення курей породи плімутрок обумовлене домінантним геном Р, локалізованим у Ζ-хромосомі. Його алель (ген р) детермінує чорне оперення.

 • 1. Які типи гамет утворюються в чорної курки?
 • 2. Які типи гамет утворюються в гомозиготного чорного півня?
 • 3. Які типи гамет утворюються в гетерозиготного рябого півня?

637. У людини рецесивний ген (h) А-гемофілії (різко знижене зсідання крові) локалізований в Х-хромосомі.

 • 1. Які типи гамет утворює жінка з нормальним зсіданням крові, гетерозиготна за геном А-гемофілії?
 • 2. Які типи гамет утворює гомозиготна жінка з нормальним зсіданням крові?
 • 3. Які типи гамет утворює чоловік з нормальним зсіданням крові?
 • 4. Які типи гамет утворює чоловік-гемофілік?

638. У людини рецесивний ген (с) кольорової сліпоти (нездатність розрізняти червоний і зелений кольори) локалізований в Х-хромосомі.

 • 1. Які типи гамет утворює жінка з нормальним зором, батько якої страждав кольоровою сліпотою?
 • 2. Які типи гамет утворює чоловік з нормальним зором, батько якого страждав кольоровою сліпотою?

639. Синдром Клайнфельтера обумовлений збільшеною кількістю в клітині статевих хромосом (ΧΧΥ). За якого набору статевих хромосом у гаметах може виникнути цей синдром? Відповідь обґрунтуйте.

640. Синдром Шерешевського — Тернера трапляється у жінок. Вони мають лише одну Х-хромосому. Як можна пояснити утворення організму з однією статевою хромосомою?